+373 22 003 999

Вы также можете писать ваши вопросы нам на почту info@achizitii.md или в чат.

Статус Приостановлен
Оценочная стоимость без НДС 870 000 MDL
Период уточнений: 13 окт 2021, 14:36 - 25 окт 2021, 12:00
Подача предложений: 25 окт 2021, 12:00 - 3 ноя 2021, 10:00

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801


Данная процедура проводится без электронного аукциона. Ваша оферта является окончательной и должна содержать весь список необходимых документов.

Подписаться
Real-Time PCR System si materiale consumabile.
Информация о заказчике
Наименование
Фискальный код/IDNO
Адрес
MD-2004, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei, 126
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Prozorovschi Adrian
Контактный номер
078800641
Факс
---
Данные о закупке
Дата создания
13 окт 2021, 14:36
Дата последних изменений
20 окт 2021, 10:36
Achizitii.md ID
21044823
CPV
38900000-4 - Diverse instrumente de evaluare şi de testare
Тип процедуры
Открытый торг
Критерии присуждения
Самая низкая цена
Источники финансирования
Список лотов
Документы процедуры закупок
anunt de participare semnat.pdf anunt de participare semnat.pdf
Документация к предложению
-
13.10.21 14:36
Дата:
20 окт 2021, 10:36
Название вопроса:
Valabilitate oferta
Вопрос:
Buna ziua. Dvs solicitati livrare in 2021 in termen de max.30 zile de la semnarea contractului. In acelasi timp, Dvs solicitati valabilitatea ofertei de 60 zile. Va rugam sa puneti un termen real al valabilitatii ofertei astfel incat dupa semnarea contractului sa ramana rezerva de 30 zile pentru livrare. Totodata rugam sa tineti cont ca in fiecare an, Ministerul Fnantelor modifica datele limite de prezentare a facturilor fiscale, aceasta data variind intre 20 si 25 decembrie.
Ответ (25 окт 2021, 16:23):
Buna ziua, Valabilitatea indicata in documentatie 60 zile este o masura de precautie. De regula, va prevala conditia 30 zile de la semnarea contractului. Multumesc,
Дата:
20 окт 2021, 10:41
Название вопроса:
18. Factorii de evaluare a ofertei
Вопрос:
Dvs solicitati cel putin 3 contracte/facturi din 2018 pana in prezent, cu o suma de cel putin 600 000 lei. Va rugam sa explicati daca acesea trebuie incarcate in sistemul electronic impreuna cu oferta sau pot prezentate fizic la sediul Dvs sau transmise prin email. Rugam sa tineti cont ca contractele pot contine date cu caracter confidential, si din aceste considerente ar fi corect ca acestea sa nu fie incarcate in sistemul electronic ci sa va fie prezentate fizic sau prin email.
Ответ (20 окт 2021, 10:48):
Buna ziua, Referitor la intrebarea DVS, venim cu urmatoare concretizare, dupa cum urmeaza: - prezentarea facturilor/contractelor, se va prezenta separat, in termen de 3 zile de la data solicitarii pentru oferta care se propune a fi evaluata, in format (fizic sau electronic- prin email). Respectiv, reiesind din contextul datelor cu caracter personal, nu solicitam ca aceste documente(facturi/contracte) sa fie urcate in cadrul platformei electronice.
Дата:
22 окт 2021, 10:36
Название вопроса:
Specificatii tehnice
Вопрос:
In conformitate cu caietul de sarcini cerințele tehnice pentru Real-Time PCR System redau în cele mai mici detalii sistemul QuantStudio 5 al producătorului ThermoFisher Scientific, ceea ce contravine cu prevederile Legii achizițiilor publice Nr. 131 /2015, art. 37, alin. (6) Specificațiile tehnice nu vor face referinţă la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiţă sau un tip de bunuri, de lucrări şi de servicii, nu vor indica o origine concretă, un producător sau un operator economic concret. În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerinţelor faţă de achiziţie, iar o astfel de referinţă este inevitabilă, caracteristicile vor include cuvintele „sau echivalentul”. Suplimentar celor menționate, trebuie de remarcat faptul că specificațiile tehnice existente, nu oferă șanse altor operatori economici de a participa la procedura de achiziție pentru acest lot, ceea ce contravine Legii achizițiilor publice Nr. 131 /2015, art. 37, alin. (7), lit. c) asigurarea concurenţei şi combaterea practicilor anticoncurențiale în domeniul achiziţiilor publice Adițional, vă atragem atenția că autoritatea contractantă trebuie să asigure articiparea larga a operatorilor economici, potrivit Legii achizițiilor publice Nr. 131 /2015, art. 37, alin. (9) Specificaţiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrîngă concurenţa între operatorii economici. În baza celor expuse, solicităm revizuirea specificațiior tehnice, astfel încît să permită participarea și altor producători la licitație, și anume rugăm să fie acceptați și modificați următorii parametri în caietul de sarcini: - Compatibilitate cu coloranți: cel putin FAM SY/SYBR ™ Green, VIC ™ /JOE™/HEX™/TET™, ABY™/NED ™/TAMIRA™/Cy®3, ROX ™/Texas Red ™, Cy®5; - Posibilitatea combinării filtrelor pentru detectarea a până la 6 de ținte într-o eprubetă; - Lungimi de undă de excitație, nm: 445 – 670; - Sistem de detectare: cameră de tip CMOS sau echivalent; - Gama dinamică liniară: nu mai mică de 9 ordine; - Rata maximă de încălzire: nu mai mică de 6 C/s; - Control instrument: prin ecran tactil interactiv, computer (separat dedicat sau conectat prin LAN); - Porturi de comunicare: cel puțin 2xUSB, Ethernet; - Posibilitatea de a vizualiza progresul amplificării și rezultatele cu ajutorul unui dispozitiv (tabletă, telefon sau laptop). - Funcții suplimentare: posibilitatea setării programelor pentru analiza OMG(ornanisme modificate genetic), analiza agentului patogen alimentar, detectarea infecției, analiza expresiei genelor, microRNA și analiza ARN necodificatoare, genotiparea SNP, studii de variație a copiei genelor, detectarea mutațiilor, analiza metabolismului medicamentelor, analiza metilării, analiza HRM, castPCR (concurență specifică alelelor) tehnologie etc;
Ответ (25 окт 2021, 16:36):
Buna ziua: Raspunsuri: - Compatibilitate cu coloranți: cel putin FAM SY/SYBR ™ Green, VIC ™ /JOE™/HEX™/TET™, ABY™/NED ™/TAMIRA™/Cy®3, ROX ™/Texas Red ™, Cy®5; Răspuns: Nu se acceptă, deoarece propunerea limitează/îngustează cantitatea de coloranți utilizați; echipamentul are destinație științifică; - Posibilitatea combinării filtrelor pentru detectarea a până la 6 de ținte într-o eprubetă; Răspuns: Se acceptă – dar propunerea corespunde cu CS; - Lungimi de undă de excitație, nm: 445 – 670; Răspuns: Prtopunerea se acceptă – se modifică CS = 445-670; - Sistem de detectare: cameră de tip CMOS sau echivalent; Răspuns: Propunerea se acceptă – se modifică CS = cameră de tip CMOS sau echivalentă; - Gama dinamică liniară: nu mai mică de 9 ordine; Răspuns: Nu se acceptă – va diminua productivitatea echipamentului; - Rata maximă de încălzire: nu mai mică de 6 C/s; Răspuns: Nu se acceptă – CS are o permisiune mai mare = 6,5 C/s (inclusiv = 6 c/S); - Control instrument: prin ecran tactil interactiv, computer (separat dedicat sau conectat prin LAN); Răspuns: Nu se acceptă – se majorează riscul pierderii informației; - Porturi de comunicare: cel puțin 2xUSB, Ethernet; Răspuns: Nu se acceptă – se limitează posibilitățile echipamentului; - Posibilitatea de a vizualiza progresul amplificării și rezultatele cu ajutorul unui dispozitiv (tabletă, telefon sau laptop). Răspuns: Se acceptă – dar propunerea corespunde cu CS; - Funcții suplimentare: posibilitatea setării programelor pentru analiza OMG(ornanisme modificate genetic), analiza agentului patogen alimentar, detectarea infecției, analiza expresiei genelor, microRNA și analiza ARN necodificatoare, genotiparea SNP, studii de variație a copiei genelor, detectarea mutațiilor, analiza metabolismului medicamentelor, analiza metilării, analiza HRM, castPCR (concurență specifică alelelor) tehnologie etc;" Răspuns: Se acceptă – dar propunerea corespunde cu CS; Modificarile acceptate au fost operate in documentatia de participare (vedeti formularele actualizate)
Дата:
22 окт 2021, 10:37
Название вопроса:
Zone de temperatura
Вопрос:
Cu privire la zonele de control a temperaturii, vă atragem atenția că prezența acestora influențează negativ uniformitatea temperaturii oferită de dispozitiv și este practic inutilă în cadrul qPCR. Datorită absenței zonelor de control se poate obține o uniformitate a temperaturii de ± 0.2° C, ceea ce constituie un avantaj major. Așadar, vă rugăm să confirmați că dispozitivul ce nu conține zonele de temperatură dar oferă unformitate de ± 0,2° C, va fi acceptat. Va rugam sa efectuati modificarile de rigoare in caietul de sarcini.
Ответ (25 окт 2021, 16:36):
Buna ziua, Răspuns: Nu se acceptă - echipamentul are destinație științifică, cu material vegetal viticol;
Дата:
22 окт 2021, 10:39
Название вопроса:
Volum de reacție
Вопрос:
Cu privire la volumul de reacție, vă atenționăm că vorbim de dispozitivul qPCR, și acesta se folosește doar pentru a măsura amplificarea în timpul PCR, deci produsul final nu este utilizat. Prin urmare, este inutil să folosiți volume mari de reacție, fiindcă acesta constituie o risipă de reactivi. Așadar, vă rugăm să confirmați că dispozitivul care oferă avantajul de a utiliza volume mici de reacție de 10-30µl, va fi acceptat. Va rugam sa efectuati modificarile de rigoare in caietul de sarcini.
Ответ (25 окт 2021, 16:37):
Buna ziua, Răspuns: Nu se acceptă - echipamentul are destinație științifică, cu material vegetal viticol;
Дата:
25 окт 2021, 10:22
Название вопроса:
Specificatii Tehnice Lot 1.1 Real Time PCR
Вопрос:
După o examinare atentă a caietului de sarcini pentru LOT 1.1 Real-Time PCR System, am observat că specificațiile tehnice par a fi „aranjate” pentru un anumit dispozitiv. Astfel, participarea pentru alți producători și furnizori devine imposibilă, deși alte dispozitive Real-Time PCR prezente pe piața modernă a echipamentelor de laborator au caracteristici și funcționalitate similară. În special, concluzionăm că singurul echipament, care îndeplinește toate criteriile și specificațiile tehnice specificate, este Thermo Fisher Quantstudio 5. În acest sens, vă rugăm să revizuiți specificațiile pentru oferta respectivă pentru a oferi oportunitatea altor furnizori să participe și să prezinte ofertele lor. Considerăm că acești termeni sunt nedrepți și limitativi, din următoarele motive: Specificația indică o cerință de (închidere ) “Analiză multiplex. Posibilitate de a analiza simultan 6 tinte intr-o eprubetă”. Al saselea canal sau tintă simultană este folosit doar de acest dispozitiv ca un canal de referință pasiv pentru a normaliza semnalul de pe placă (ROX, vezi tabelul de la pagina 9 a manualului pentru QuantStudio 5). In acelasi timp alte dispozitive Real-Time PCR de la diferiti producători nu au nevoie de acest lucru. Mai mult, toate kiturile comerciale existente pentru evaluarea bolilor virale, bacteriene și genetice nu utilizează un multiplex de mai mult de 5 ținte într-un singur tub folosind tehnica PCR. Astfel, cerința pentru posibilitate de a analiza simultan 6 tinte intr-o eprubetă este excesivă. Din motivele enunțate mai sus, vă rugăm să modificati documentația de licitație și specificațiile tehnice specifice pentru dispozitivul RT-PCR pentru a permite altor furnizori să participe și să prezinte ofertele lor.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Период разъяснений".