+373 22 003 999

Вы также можете писать ваши вопросы нам на почту info@achizitii.md или в чат.

1
Период разъяснений
с 27.09.2021 11:14
по 16.10.2021 13:33
2
Подача предложений
с 16.10.2021 13:33
по 26.10.2021 18:33
3
Аукцион

4
Оценка

5
Контракт

Статус Оценка
Оценочная стоимость без НДС 2 316 000,60 MDL
Период уточнений: 27 сен 2021, 11:14 - 16 окт 2021, 13:33
Подача предложений: 16 окт 2021, 13:33 - 26 окт 2021, 18:33

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801


Данная процедура проводится без электронного аукциона. Ваша оферта является окончательной и должна содержать весь список необходимых документов.

Conform listei cantităților de lucrări prevăzut în caietele de sarcini.
Condițiile special de care depinde îndeplinirea contractului: a) preţul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului; b) preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziție. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către Beneficiar; c) Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii nr.721 din 02.02.1996 şi Legea privind protecţia consumatorilor nr.105 din 13.03.2003; Informației Ministerului Dezvoltării regionale și Construcției nr.864 din 01.05.2017 cu privire la determinarea valorii obiectelor de construcții; MO din 12.05.2017; -utilizarea de materiale de construcție cu impact redus asupra mediului. d) Contractul se încheie între beneficiarul de stat şi ofertantul câștigător în termen de 2 zile de la data la care i-a fost remis spre semnare; e) Lucrările vor începe în decurs de 3 zile de la semnarea contractului și primirii ordinului de începere a execuţiei lucrărilor. f)Termenul de garanţie a lucrărilor prestate este de 6 ani din momentul recepţiei lucrărilor; g) Agentul economic va garanta executarea contractului, depunând o garanţie de asigurare a executării contractului în sumă de 5 % din suma contractului, în timpul încheierii contractului. Garanţia de asigurare a executării contractului se constituie de către ofertant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. Dirigintele de șantier autorizat pentru îndeplinirea lucrărilor conform caietului de sarcini.
Operatorul economic va restitui costul apei și energiei electrice utilizate din cadrul instituției la care sunt efectuate lucrări.
**** Dacă oferta, inclusiv documentele de calificare care o însoţesc, nu corespund cerinţelor prestabilite în prezentul caiet de sarcini sau acestea nu sunt completate, semnate în modul corespunzător, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă, şi nu poate fi rectificată în scopul corespunderii cerințelor înaintate.
Информация о заказчике
Фискальный код/IDNO
Адрес
MD-2060, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Bd. Traian 21/2
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Inna Frunză
Контактный номер
+37322776711
Факс
---
Данные о закупке
Дата создания
27 сен 2021, 11:14
Дата последних изменений
28 сен 2021, 10:41
Achizitii.md ID
21044649
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Тип процедуры
Открытый торг
Критерии присуждения
Самая низкая цена
Источники финансирования
Список лотов
Документы процедуры закупок
an12_69.docx
Документация к предложению
-
27.09.21 11:14
an8_69.docx
Документация к предложению
-
27.09.21 11:14
an16_69.docx
Документация к предложению
-
27.09.21 11:14
anunț de participare nou .docx
Документация к предложению
-
27.09.21 11:14
an15_69.docx
Документация к предложению
-
27.09.21 11:14
an17_69.docx
Документация к предложению
-
27.09.21 11:14
an9_69.docx
Документация к предложению
-
27.09.21 11:14
ordin mf nr. 69 documentației standard.docx
Документация к предложению
-
27.09.21 11:14
an13_69.docx
Документация к предложению
-
27.09.21 11:14
reparație alunelul.zip
Документация к предложению
-
27.09.21 11:14
anexa14_69.rtf
Документация к предложению
-
27.09.21 11:14
duae_ro_0.doc
Документация к предложению
-
27.09.21 11:14
an10_69.docx
Документация к предложению
-
27.09.21 11:14
Дата:
28 сен 2021, 10:41
Название вопроса:
Locația
Вопрос:
Buna ziua. Indicați, vă rog, unde se află obiectul?
Ответ (28 сен 2021, 10:55):
r-nul Ialoveni s. Bardar
Дата:
29 сен 2021, 16:17
Название вопроса:
Garanția de bună exe
Вопрос:
Ținînd cont de faptul că lucrările vor fi executate în 2 etape (1 etapă -15.12.2021; 2 - 30.05.2022), care este perioada de valabilitate a Garanției de asigurare a executării contractului?
Ответ (29 сен 2021, 16:25):
Garanției de asigurare a executării contractului până la finisarea lucrărilor cum prevede legislația în vigoare. anul 2022 când contractul va fi executat
Дата:
4 окт 2021, 15:09
Название вопроса:
Cietul de sarcini
Вопрос:
1.1 Lucrari de reparație la 5 casute de odihna, pozitiile 46,47,48 iese 48 bucăți de corpuri de iluminat, după la poziția 49 si 50 se dau cate 18 buc, iese 36 buc, este greseala ?
Ответ (4 окт 2021, 16:31):
nu este greșeala. diferența materialul benificiarului.
Дата:
5 окт 2021, 21:15
Название вопроса:
Caiet de sarcini
Вопрос:
La 1. Finisări interioare, 1.3.3. Tip 4, CG22A4 k=4,5, modificat in pardoseli din ”cimentoplast”. Descrieți resursele întrebuințate și normele acestora. Mersi.
Ответ (8 окт 2021, 09:51):
se exclude ciment, năsip, petriș. se include cimentoplast 0,1025 m3/m2
Дата:
5 окт 2021, 21:20
Название вопроса:
Caiet de sarcini
Вопрос:
Întrebarea precedentă este relevantă, în mare măsură, și la punctul precedent CG22A, Pardoseli din cimentoplast...
Ответ (8 окт 2021, 09:52):
se exclude ciment, năsip, petriș. se include cimentoplast 0,1025 m3/m2
Дата:
6 окт 2021, 19:55
Название вопроса:
Caiet de sarcini
Вопрос:
Descifrați p.74, CE20A, Sisteme de divizori de zapada (43 buc) ..., resursele incluse în simbol.
Ответ (8 окт 2021, 09:53):
se exclude tot în afară de șuruburi, se include divizori de zapada
Дата:
8 окт 2021, 09:59
Название вопроса:
Caiet de sarcini
Вопрос:
Deviz 1 Camin de vizitare, P.14 În resurse se include numai inelul КЦ-10-9?
Ответ (8 окт 2021, 10:12):
da includem numai inelu КЦ-10-9
Дата:
8 окт 2021, 09:59
Название вопроса:
Caiet de sarcini
Вопрос:
Deviz nr.2, Lucrări de montare poz.28,29,30 se icnlud conductorii si priza de pamant ?
Ответ (8 окт 2021, 10:12):
nu se icnlud conductorii si priza de pamant
Дата:
8 окт 2021, 10:29
Название вопроса:
Caiet de sarcini
Вопрос:
Descifrați p.74, CE20A, Sisteme de divizori de zapada (43 buc)
Ответ (8 окт 2021, 10:58):
se exclude tot în afară de șuruburi, se include divizori de zapada
Дата:
8 окт 2021, 10:41
Название вопроса:
Caiet de sarcini
Вопрос:
Deviz 4. Acoperis, P.65 CE30A 3,21m3 merge ca norma la scanduri de rasinoase ? sau la cantitate
Ответ (8 окт 2021, 12:01):
este volumul total de schindura necesară
Дата:
8 окт 2021, 14:35
Название вопроса:
Caiet de sarcini
Вопрос:
Deviz 2. Arhitectura p.8 CD56A este aplicativa ? Descrieți resursele întrebuințate și normele acestora. Mersi.
Ответ (11 окт 2021, 13:51):
normele nu se schimbă, a fost indicat blocuridin bca gr.12cm
Дата:
11 окт 2021, 17:11
Название вопроса:
Caiet de sarcini
Вопрос:
Deviz 4 Electricitatea Cap 2. Lucrari de montare nu sunt prevazute prizele la pozitiile 7 si 8 , intrerupatoare la poz 9 si 10 , si deasemenea corpuri de iluminat poz 13,14,15. Ele sunt existente?
Ответ (12 окт 2021, 08:20):
prizele, intrerupatoare și corpuri de iluminat sunt introduse în resurse
Дата:
13 окт 2021, 06:14
Название вопроса:
Caiet de sarcini
Вопрос:
Deviz 4, Lucrari de constructie PM. Punctele 17-20 prevăd instalarea a 23 corpuri de iluminat, punctele 26-27 instalarea 750 m Teava din vinilplast insă nici CI nici Teava nu se regăsesc in capitolul 3. Utilaj. Pentru corectitudinea elaborării propunerii, explicați, Vă rog, aceste materiale le procură operatorul economic sau autoritatea contractantă? Dacă OE, atunci unde includem aceste materialele?
Ответ (13 окт 2021, 12:55):
materiale le procură operatorul economic și le include în poziția dată, cantitatea de corpuri de iluminat conform caietului de sarcini le include în resurs ca material. corpurile de iluminat și teava din vinplast nu se referă ca utilaj
Дата:
13 окт 2021, 11:54
Название вопроса:
Caiet de sarcini
Вопрос:
deviz 4 1.2 Montarea pavajului la scari poz 25 Placi de trotuare din beton prefabricat -Pavaj ce grosime si caracteristici?
Ответ (13 окт 2021, 12:56):
4 cm
Дата:
13 окт 2021, 13:13
Название вопроса:
Caiet de sarcini
Вопрос:
deviz 4 poz 72 BZUM-TF-03 va rugam sa ne dati caracteristici
Ответ (14 окт 2021, 13:33):
3 fazat, 100A:IP54
Дата:
13 окт 2021, 13:22
Название вопроса:
Caiet de sarcini
Вопрос:
deviz 4 poz 13 AcE13A1 includem numai Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3), Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3), Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3), Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)?
Ответ (14 окт 2021, 13:30):
da
Дата:
13 окт 2021, 13:50
Название вопроса:
Caiet de sarcini
Вопрос:
Deviz nr.1, Iluminare exterrioară P.66 Proiector 1000W? mai sunt ceva caracteristici ?
Ответ (14 окт 2021, 13:32):
led 100w; 4000k; Flux luminos 10500Im; IP65
Дата:
15 окт 2021, 10:17
Название вопроса:
DUAE
Вопрос:
va rog de incarcat DUAE
Ответ (15 окт 2021, 10:20):
examinați atent DUAE este încărcat
Дата:
15 окт 2021, 10:20
Название вопроса:
DUAE
Вопрос:
scuzati am gasit incarcat ,foarte greu acum in programa la achizitii multe documente ,ar fi bine in zip de inarcat tot
Ответ (15 окт 2021, 10:21):
-
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Период разъяснений".