+373 22 003 999

Вы также можете писать ваши вопросы нам на почту info@achizitii.md или в чат.

1
Период разъяснений
с 29.09.2021 13:08
по 15.10.2021 15:00
2
Подача предложений
с 15.10.2021 15:00
по 01.11.2021 15:00
осталось 15 дней
3
Аукцион

4
Оценка

5
Контракт

Статус Подача предложений
Оценочная стоимость без НДС 120 000 000 MDL
Период уточнений: 29 сен 2021, 13:08 - 15 окт 2021, 15:00
Подача предложений: 15 окт 2021, 15:00 - 1 ноя 2021, 15:00

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801


Данная процедура проводится без электронного аукциона. Ваша оферта является окончательной и должна содержать весь список необходимых документов.

Подписаться
Servicii de deservire bancară a sistemului trezorerial pentru perioada 01.01.2022 – 31.12.2024
Информация о заказчике
Наименование
Фискальный код/IDNO
Адрес
MD 2005, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Constantin Tănase, 7
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Adrian Andrievschi
Контактный номер
022 26 25 36
Эл. адрес
Факс
---
Данные о закупке
Дата создания
29 сен 2021, 13:08
Дата последних изменений
13 окт 2021, 14:21
Achizitii.md ID
21044560
CPV
66100000-1 - Servicii bancare şi de investiţii
Тип процедуры
Открытый торг
Критерии присуждения
Лучшее соотношение цена - качества
Источники финансирования
Документы процедуры закупок
duae.semnat.pdf duae.semnat.pdf
Документация к предложению
-
29.09.21 13:08
duae.doc
Документация к предложению
-
29.09.21 13:08
anunt de participare. modificat.docx
Документация к предложению
-
13.10.21 14:21
documentația standard. modificat.semnat.pdf documentația standard. modificat.semnat.pdf
Документация к предложению
-
13.10.21 14:21
caiet de sarcini lot 1. modificat.docx
Документация к предложению
-
13.10.21 14:21
caiet de sarcini lot 2. modificat.docx
Документация к предложению
-
13.10.21 14:21
documentația standard. modificat.docx
Документация к предложению
-
13.10.21 14:21
anunt de participare. modificat.semnat.pdf anunt de participare. modificat.semnat.pdf
Документация к предложению
-
13.10.21 14:21
caiet de sarcini lot 2. modificat.semnat.pdf caiet de sarcini lot 2. modificat.semnat.pdf
Документация к предложению
-
13.10.21 14:21
caiet de sarcini lot 1. modificat.semnat.pdf caiet de sarcini lot 1. modificat.semnat.pdf
Документация к предложению
-
13.10.21 14:21
Servicii de deservire bancară a sistemului trezorerial pentru perioada 01.01.2022 – 31.12.2024
Дата:
7 окт 2021, 15:57
Название вопроса:
Solicitare informație suplimentară
Вопрос:
Solicităm respectuos să prezentați informația suplimentară privind criteriile de calificare, stipulate în Caietul de sarcini pînă la 08.10.2021, după cum urmează: 1. Puntcul 6 din Caietul de sarcini, Lotul 1: 1.1. Volumul estimativ mediu lunar al operațiunilor: - de încasare în numerar a mijloacelor bănești la solicitarea trezoreriei și clientele acesteia; - de eliberarea în numerar a mijloacelor bănești la solicitarea trezoreriei și clientele acesteia; - distribuirea plăților în favoarea persoanelor fizice (în afara serviciului MPay) în numerar/ virament 2. Punctul 10 din Caietul de sarcini, Lotul 1: - numărul estimativ lunar al operațiunilor valutare și volumul mediu estimativ lunar al plăților valutare: 3. Punctul 12 din Caietul de sarcini, Lotul 1: - volumul mediu estimativ lunar al operațiunilor de încasare în numerar a mijloacelor bănești de la la populație, de la agenți constatatori, de la perceptori fiscali și de la funcționarii fiscali în CUT al Ministerului Finanțelor al RM. 4. Punctul 14 din Caietul de sarcini, Lotul 1: - soldurile estimative medii lunare ale mijloacelor bănești în conturile bancare ale trezoreriei în monedă națională și valută străină. 5. Punctul 6 din caietul de Sarcini, Lotul 2: 5.1. Volumul estimativ mediu lunar al operațiunilor: - de încasare în numerar a mijloacelor bănești la solicitarea trezoreriei și clientele acesteia; - de eliberarea în numerar a mijloacelor bănești la solicitarea trezoreriei și clientele acesteia. 6. Punctul 7 din Caietul de Sarcini, Lotul 2: - Prezentarea delegatiilor de retragere a numerarului centralizat la sucursala de deservire a trezoreriei iar retragerea propriu-zisă a numerarului va fi efectuată la sucursalele amplasate în localități. Delegația poate fi transmisă la sucursala unde este amplasată autoritatea/ instituția, unde va fi efectuată retragerea propriu-zisă a numerarului? Vor fi deschise conturi bancare separate prin care se vor efectua operațiuni bancare de eliberare/ încasare a numerarului la unitățile teritoriale ale băncii din localitățile respective?. 7. Punctul 10 din Caietul de sarcini, Lotul 2: - soldurile estimative medii lunare ale mijloacelor bănești în conturile bancare ale trezoreriei în monedă națională și valută străină.
Ответ (13 окт 2021, 15:35):
Urmare a adresării unei bănci referitor la oferirea informațiilor suplimentare privind criteriile de calificare, stipulate în Caietul de sarcini pentru Licitaţia Deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1632393312147 de selectare a băncii pentru deservirea bancară a sistemului trezorerial pentru perioada 1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2024, Ministerul Finanțelor comunică următoarele. Lotul I: 1. La punctul 6 din Caietul de sarcini: Volumul estimativ mediu lunar al operațiunilor: - de încasare în numerar a mijloacelor bănești la solicitarea trezoreriei și clientelei acesteia constituie 25,5 mln.lei; - de eliberare în numerar a mijloacelor bănești la solicitarea trezoreriei și clientelei acesteia constituie 40,8 mln. lei; - de distribuire a plăților în favoarea persoanelor fizice (în afara serviciului MPay) constituie 4,3 mln. lei (numerar – 0,5 mln. lei, virament – 3,8 mln. lei). 2. La punctul 10 din Caietul de sarcini: Volumul estimativ mediu lunar al plăților valutare este de 50,0 mln. lei, iar numărul estimativ lunar al plăților valutare este de 900 operațiuni. 3. La punctul 12 din Caietul de sarcini: Volumul mediu estimativ lunar al operațiunilor de încasare în numerar a mijloacelor bănești de la populație, de la agenți constatatori, de la perceptori fiscali și de la funcționarii fiscali în Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanțelor constituie 34,2 mln lei. 4. La punctul 14 din Caietul de sarcini: Prognoza estimativă a soldului mediu lunar ale mijloacelor bănești în conturile bancare ale trezoreriilor, echivalentul în lei moldovenești, este 200,0 mln. lei. Lotul 2: 5. La punctul 6 din Caietul de sarcini: Volumul estimativ mediu lunar al operațiunilor de eliberare în numerar a mijloacelor bănești la solicitarea trezoreriei și clientelei acesteia constituie 1100,00 mln. lei. Totodată, Miniaterul Finanțelor comunică că nu dispune de informații privind volumul estimativ mediu lunar al operațiunilor de încasare în numerar a mijloacelor bănești la solicitarea trezoreriei și clientelei acesteia. 6. La punctul 7 din Caietul de sarcini: Delegațiile de retragere a numerarului vor fi expediate centralizat la o subdiviziune a Prestatorului, cu descifrarea pe localități unde vor fi efectuate retragerile propriu-zise a numerarului. Aspectele specifice privind mecanismul de deservire se vor agrea de comun acord la etapa de încheiere a contractului. 7. La punctul 10 din Caietul de sarcini: Prognoza estimativă a soldurilor medii lunare ale mijloacelor bănești în conturile bancare ale trezoreriilor constituie 0 (zero) lei. Conturile de plăți ale trezoreriilor vor fi suplinite cu mijloace bănești în volumul care urmează a fi ridicat, conform comenzii de numerar.
Servicii de deservire bancară a sistemului trezorerial pentru perioada 01.01.2022 – 31.12.2024
Дата:
7 окт 2021, 17:50
Название вопроса:
Modul de calcul a dobinzilor/ Executarea platilor in valuta straina
Вопрос:
Solicităm respectuos să prezentați informația suplimentară privind criteriile de calificare, stipulate în Caietul de sarcini, după cum urmează: 1. Puntcul 14 din Caietul de sarcini, Lotul 1 ”Băncile participante vor asigura calcularea și achitarea dobânzii la soldurile mijloacelor bănești din conturile de plăți ale trezoreriilor, conform modului de calcul a dobânzii specificat în Anexa nr.3”: - prezentarea modului de calcul a dobânzii la soldurile mijloacelor bănești din conturile de plăți ale trezoreriilor separat pentru monedă națională și valută străină. - simularea unui model de calcul a dobânzii pentru luna curentă, la un sold mediu zilnic de xxx lei și xxx EUR, aplicarea mecanismului cu referință la rata medie ponderată și volumelor depozitelor pe sistemul bancar, la depozitele atrase la vedere cu dobândă în lei moldovenești/ valută străină de la persoanele juridice, disponibile pentru ultimile 3 luni, la ce dată concretă. 2. Punctul 10 din Caietul de sarcini, Lotul 1 și Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință, p.1,4-1,6: - mărimea comisioanelor pentru executarea plăților în valută străină (comisionul minim, maxim și valoarea %) este prevezută în EUR (conform Registrului tarifelor bancii în vigoare) și poate fi percepută în MDL prin convertire. Având în vedere durata proiectului și fluctuațiile cursului valutar, aplicarea comisionului la plăți în VS de regulă se stabilesc în valută străină.
Ответ (13 окт 2021, 15:36):
Urmare a analizei întrebării cu titlul “Modul de calcul a dobânzilor/ Executarea plaților în valuta străină” din 07.10.2021, comunicăm despre modificarea documentației de licitație, după cum urmează: 1. Au fost modificate Anexele nr.3 pentru ambele loturi. În rezultat, modul de calcul al dobânzii la soldurile mijloacelor bănești din conturile de plăți ale trezoreriilor a fost expus în redacție nouă. 2. În specificația tehnică deplină, pentru punctele 1.4 și 1.6 din lotul nr.1, a fost modificată valuta pentru comisionul minim și maxim aferent serviciilor de executare a documentelor de plată în valută străina. Astfel, valoarea comisioanelor respective vor fi indicate în Euro.
Servicii de deservire bancară a sistemului trezorerial pentru perioada 01.01.2022 – 31.12.2024
Дата:
11 окт 2021, 16:20
Название вопроса:
Licenta BNM
Вопрос:
Prin prezenta, cu referință la procedura de achiziție a serviciilor bancare lansată de către Ministerul Finanțelor al RM, privind deservirea bancară a trezoreriilor regionale, pentru perioada 01.01.2022-31.12.2024 și invitația pentru participare la Licitația Deschisă, nr.12/1-7/8889 din 29.09.2021, solicităm respectuos să prezentați informația suplimentară privind criteriile de calificare, stipulate în Caietul de sarcini, după cum urmează: 1. Puntcul 1 din Caietul de sarcini, Lotul 1 ” La concurs sânt admise băncile din Republica Moldova, care dețin licența Băncii Naționale a Moldovei, precum și autorizația în domeniul acceptării depozitelor de la Trezoreria de Stat și de alte organe ale statului eliberată în anul 2021 conform Hotărârii Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.15/1997”. - Conform Hotarârii nr.15 din 26.03.1997 privind autorizarea băncilor în domeniul acceptării depozitelor de la Trezoreria Statului şi de la alte organe ale statului p. II ”Pentru a obţine autorizarea Băncii Naţionale a Moldovei privind acceptarea depozitelor de la Trezoreria Statului şi de la alte organe ale statului, banca prezintă o cerere scrisă. În decurs de 14 zile Banca Naţională a Moldovei aprobă sau respinge cererea, înştiinţînd în scris banca despre decizia sa”. Respectiv această autorizație nu se acordă pe un termen concret și nu se actualizează. Totodată, conform p. III. ”În cazul în care banca va încălca cerinţele nominalizate în hotărâra menționată, Banca Naţională a Moldovei va interzice băncii de a accepta depozite de la Trezoreria Statului şi de la alte organe ale statului”.
Ответ (15 окт 2021, 11:34):
Urmare a examinării întrebării cu titlul “Licența BNM” din 11.10.2021, comunicăm că pentru întrunirea criteriului obligatoriu de calificare, privind autorizația BNM în domeniul acceptării depozitelor de la Trezoreria de Stat, este necesară deținerea autorizării respective. Totodată, întrebări/clarificări referitoare la unele aspecte ale prevederilor HCA al BNM nr.15/1997, țin de domeniul de competență al BNM.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Период разъяснений".