+373 22 003 999

Вы также можете писать ваши вопросы нам на почту info@achizitii.md или в чат.

1
Период разъяснений
с 07.09.2021 14:04
по 17.09.2021 10:00
2
Подача предложений
с 17.09.2021 10:00
по 23.09.2021 10:00
3
Аукцион

4
Оценка

5
Контракт

Статус Оценка
Оценочная стоимость без НДС 3 351 762,77 MDL
Период уточнений: 7 сен 2021, 14:04 - 17 сен 2021, 10:00
Подача предложений: 17 сен 2021, 10:00 - 23 сен 2021, 10:00

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801


Данная процедура проводится без электронного аукциона. Ваша оферта является окончательной и должна содержать весь список необходимых документов.

Conform caietului de sarcini înaintat de Beneficiar
Информация о заказчике
Фискальный код/IDNO
Адрес
MD 3701, MOLDOVA, Străşeni, mun.Străşeni, str. Mihai Eminescu 28
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Irina Calmîş
Контактный номер
0237-2-36-30
Эл. адрес
Факс
---
Данные о закупке
Дата создания
7 сен 2021, 14:04
Дата последних изменений
13 сен 2021, 14:13
Achizitii.md ID
21044012
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Тип процедуры
Открытый торг
Критерии присуждения
Лучшее соотношение цена - качества
Источники финансирования
Список лотов
Документы процедуры закупок
anunț de participare nr. 09.2021.pdf anunț de participare nr. 09.2021.pdf
Документация к предложению
-
7.09.21 14:04
acoperis viteazul f1.rtf
Документация к предложению
-
7.09.21 14:04
caiet de sarcini pentru lucrari (final).pdf caiet de sarcini pentru lucrari (final).pdf
Документация к предложению
-
7.09.21 14:04
documentaţia standard (lucrări).docx
Документация к предложению
-
7.09.21 14:04
documentul unic de achiziție european..docx
Документация к предложению
-
7.09.21 14:04
Дата:
13 сен 2021, 14:13
Название вопроса:
Caiet de sarcini
Вопрос:
Pozitia 41 indicati marca betonului.
Ответ (13 сен 2021, 15:33):
Conform desenelor de execuție a obiectului 10-12-2019-SAC ,,Construcția acoperișului la Gimnaziul ,,Mihai Viteazul” din mun. Strășeni”, betonul este de clasa C7,5F70
Дата:
13 сен 2021, 14:16
Название вопроса:
rechizite bancare
Вопрос:
Publicati rechizitele bancare pentru indeplinirea garantiei bancare
Ответ (13 сен 2021, 14:42):
Autoritatea contractantă în anunțul de participare a solicitat ca cerință obligatorie de prezentat Garanția pentru ofertă/Scrisoare de Garanţie bancară emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de 2.0 % din suma ofertei fără TVA cu termenul de valabilitate de 60 zile; (Anexa nr. 9, Documentația standart lucrări).
Дата:
13 сен 2021, 15:51
Название вопроса:
Caiet de sarcini
Вопрос:
Pozitia 61 - normele la resursele din pozitia data presupune pardoseli din beton cu grosimea de 10cm, d-voastra solicitati grosimea de polistirenciment pina la 20cm, la pozitia data nu trebuie de aplicat coeficientul k=2 la toate resursele?
Ответ (14 сен 2021, 13:17):
Listele cu cantități ale lucrărilor pentru ,,Construcția acoperișului la Gimnaziul ,,Mihai Viteazul” din mun. Strășeni”, parte componentă a documentației de atribuire, publicată în SIA ,,RSAP” (MTender) conform Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, au fost elaborate de către firma specializată și licențiată în servicii de proiectare în baza desenelor de execuție, ulterior expertizate de către experții atestați conform legislație în vigoare. În poziția nr. 61 din lista de cantități, stratul de polistiren expandat (polistirenciment) cu grosimea 0-200 mm este inclus ca soluție tehnică pentru executarea pantei acoperișului plat. Dacă aveți intenția de a participa la concursul public pentru a câștiga un contract de antrepriză de milioane de lei, finanțat cu bani publici din Bugetul public Național și pentru a prezenta o ofertă tehnică calificată, vă recomandăm să vizitați instituția noastră care se află pe adresa, mun. Strășeni, str. M. Eminescu, 28 și Gimnaziul ,,Mihai Viteazul” care se află pe str. Chișinăului nr. 4A din mun. Strășeni, unde puteți examina documentația de execuție și primi clarificări.
Дата:
16 сен 2021, 19:08
Название вопроса:
Clarificare Criterii eleigibilitate
Вопрос:
Referitor la pt.6 Disponibilitatea mijloace financiare: Ce se subintelege: "operatorul economic va prezenta in original" adica prezentarea fizica directa catre autoritatea contractanta a actelor doveditoare sau incarcate electronic pe platforma?? Disponibilitatea de mij financiara bani lichizi 4 mln lei? Operatorul economic se obliga sa dispuna pe conturi bancare 4miln lei???? Sau valoare de 4mln lei include si stocurile de materiale pe care le detine operatorul economic sau care ar putea fi procurate in avans???? Este o cerinta obligatorie minima de calificare? Va fi op.ec. discalificat in cazul in care nu face dovada respectiva? Rugam sa raspundeti explicit!
Ответ (17 сен 2021, 09:58):
Conform cerinței de calificare din pct.6 ,,Demonstrarea capacității economice și financiare” din documentația de atribuire, operatorul economic trebuie să posede, în original la ziua descărcării documentelor în sistem, documente doveditoare referitor la disponibilitatea de mijloace financiare, în suma nu mai puțin de 4.022.000,00 lei, pentru posibilitatea executărrii lucrărilor în avans. În sitemul SIA ,,RSAP” (MTender) se vor descărca copiile documentelor doveditoare. În cazul cînd operatorul economic se va clasa pe primul loc, conform criteriillor stabilite în pct. 11 ,,Cerințe obligatorii”, autoritatea contractantă va solicitata ca aceste documente să fie prezentate în original. Dacă aciastă cerință nu va fi îndeplinită operatorul economic va fi descalificat. Aciastă sumă nu include stocul de materiale. Totodată, operatorul economic trebuie să demonstreze cu documente doveditoare și disponibilitatea de materiale și utilaje pentru executarea lucrărilor, prezentînd contracte de cumpărare-vînzare și solduri de materiale cu prețul inclus în ofertă.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Период разъяснений".