+373 22 003 999

Вы также можете писать ваши вопросы нам на почту info@achizitii.md или в чат.

1
Период разъяснений
с 16.07.2021 19:41
по 01.08.2021 14:51
2
Подача предложений
с 01.08.2021 14:51
по 07.08.2021 13:51
осталось 4 дня
3
Аукцион

4
Оценка

5
Контракт

Статус Подача предложений
Оценочная стоимость без НДС 1 667 343,49 MDL
Период уточнений: 16 июл 2021, 19:41 - 1 авг 2021, 14:51
Подача предложений: 1 авг 2021, 14:51 - 7 авг 2021, 13:51

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801


Данная процедура проводится без электронного аукциона. Ваша оферта является окончательной и должна содержать весь список необходимых документов.

Подписаться
Conform listei cantităților de lucrări prevăzut în caietele de sarcini.
Condițiile special de care depinde îndeplinirea contractului: a) preţul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului; b) preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziție. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către Beneficiar; c) Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii nr.721 din 02.02.1996 şi Legea privind protecţia consumatorilor nr.105 din 13.03.2003; Informației Ministerului Dezvoltării regionale și Construcției nr.864 din 01.05.2017 cu privire la determinarea valorii obiectelor de construcții; MO din 12.05.2017; -utilizarea de materiale de construcție cu impact redus asupra mediului. d) Contractul se încheie între beneficiarul de stat şi ofertantul câștigător în termen de 2 zile de la data la care i-a fost remis spre semnare; e) Lucrările vor începe în decurs de 3 zile de la semnarea contractului și primirii ordinului de începere a execuţiei lucrărilor. f)Termenul de garanţie a lucrărilor prestate este de 6 ani din momentul recepţiei lucrărilor; g) Agentul economic va garanta executarea contractului, depunând o garanţie de asigurare a executării contractului în sumă de 5 % din suma contractului, în timpul încheierii contractului. Garanţia de asigurare a executării contractului se constituie de către ofertant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. Dirigintele de șantier autorizat pentru îndeplinirea lucrărilor conform caietului de sarcini.
Operatorul economic va restitui costul apei și energiei electrice utilizate din cadrul instituției la care sunt efectuate lucrări.
**** Dacă oferta, inclusiv documentele de calificare care o însoţesc, nu corespund cerinţelor prestabilite în prezentul caiet de sarcini sau acestea nu sunt completate, semnate în modul corespunzător, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă, şi nu poate fi rectificată în scopul corespunderii cerințelor înaintate.
Информация о заказчике
Фискальный код/IDNO
Адрес
MD-2060, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Bd. Traian 21/2
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Inna Frunză
Контактный номер
+37322776711
Факс
---
Данные о закупке
Дата создания
16 июл 2021, 19:41
Дата последних изменений
30 июл 2021, 14:51
Achizitii.md ID
21042027
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Тип процедуры
Запрос ценовых оферт (работы)
Критерий оценки
Самая низкая цена
Источники финансирования
Список лотов
Документы процедуры закупок
an8_69.docx
Документация к предложению
16.07.21 19:41
an12_69.docx
Документация к предложению
16.07.21 19:41
an16_69.docx
Документация к предложению
16.07.21 19:41
an9_69.docx
Документация к предложению
16.07.21 19:41
an13_69.docx
Документация к предложению
16.07.21 19:41
gard liceu bp hasdeu 2021 caiet de sarcini.rtf
Документация к предложению
16.07.21 19:41
an15_69.docx
Документация к предложению
16.07.21 19:41
an17_69.docx
Документация к предложению
16.07.21 19:41
duae_ro_0 (2).doc
Документация к предложению
16.07.21 19:41
ordin mf nr. 69 documentației standard.docx
Документация к предложению
16.07.21 19:41
an10_69.docx
Документация к предложению
16.07.21 19:41
schita gard l bp hasdeu.pdf schita gard l bp hasdeu.pdf
Документация к предложению
19.07.21 13:03
shita poarta (2).pdf shita poarta (2).pdf
Документация к предложению
23.07.21 12:19
schita sectie gard cu mărimi.pdf schita sectie gard cu mărimi.pdf
Документация к предложению
27.07.21 13:25
schita poarta cu mărimi.pdf schita poarta cu mărimi.pdf
Документация к предложению
27.07.21 13:25
anunț de participare nou (1).docx
Документация к предложению
30.07.21 14:51
Дата:
19 июл 2021, 14:22
Название вопроса:
Articolul 47. Iniţierea licitaţiei deschise
Вопрос:
2) În cazul achiziţiilor publice în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 4, este mai mică decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3), perioada cuprinsă între data publicării anunțului de participare în Buletinul achizițiilor publice și data-limită de depunere a ofertelor trebuie să fie de cel puțin 20 de zile. Solicităm să fie modificată data depunirilor ofertelor.
Ответ (19 июл 2021, 15:29):
Legia 131 privind achiziții publice Articolul 57. Cererea ofertelor de preţuri (1) Autoritatea contractantă, prin cererea ofertelor de preţuri, poate atribui contracte de achiziţii publice de bunuri, lucrări sau servicii, care se prezintă conform unor specificaţii concrete, cu condiţia ca valoarea estimată a achiziţiei să nu depăşească 800000 de lei pentru bunuri şi servicii şi 2000000 de lei pentru lucrări. (6) În cazul procedurii de cerere a ofertelor de preţuri, termenul de depunere a ofertelor va fi de cel puţin 7 zile pentru bunuri şi de 12 zile pentru lucrări şi servicii de la data publicării sau transmiterii anunțului/invitaţiei de participare. Termen este stabilit corect.
Дата:
20 июл 2021, 11:44
Название вопроса:
caietul de sarcina
Вопрос:
oferiti schita la porti
Ответ (20 июл 2021, 12:00):
schița este încărcată în sistem
Дата:
21 июл 2021, 09:12
Название вопроса:
caietul de sarcina
Вопрос:
in documente incarcate se gaseste - schita gard l bp hasdeu.pdf. Unde putem vedea poarta si ce accesorii sunt necesari de inclus in calcul? Gardul se efectuiaza din bare de metal sau tevi patrate? Care este lungimea totala a gardului pentru a efectua un calcul mai corect?
Ответ (23 июл 2021, 12:18):
se anexează
Дата:
21 июл 2021, 14:51
Название вопроса:
Scita
Вопрос:
DVS ati publicat scita la porti.Publicati si scita la gard
Ответ (23 июл 2021, 12:19):
se anexează
Дата:
23 июл 2021, 12:33
Название вопроса:
caietul de sarcina
Вопрос:
am observat ca este incarcata schita de la gard. Totusi nu e clar cu restul intrebarilor. Gardul se efectuiaza din bare metalice sau tevi patrate? Care este lungimea totala a gardului pentru a efectua un calcul mai corect? Poarta are nevoie de dispozitiv pentru deschidere automata, lacat magnetic s.a.?
Ответ (27 июл 2021, 11:19):
țevi patrate grosime 2-3mm, stîlpi de 5 mm, bare 2-3 mm, poarta fără deschidere automată și lacăt magnetic dar cu dispozitive p/u încuiat și zavor
Дата:
23 июл 2021, 17:26
Название вопроса:
Clarificări
Вопрос:
Buna ziua Spuneti-mi va rog ciți metri de gard trebuie de construit?
Ответ (27 июл 2021, 11:16):
628 metri
Дата:
25 июл 2021, 12:18
Название вопроса:
Clarificati
Вопрос:
Buna ziua Documentele care se anexeaza sunt doar primele si dupa care la solicitarea dnv vom prezenta si celelalte documente?
Ответ (27 июл 2021, 11:21):
conform anunțului de participare prezentați la momentul depunerii ofertei în SIA RSAP doar documentele care sunt menționate ca obligotoriu. documente la solicitare AC vor fi prezentate la solicitarea AC.
Дата:
27 июл 2021, 11:34
Название вопроса:
caietul de sarcinaRăspuns (27 iul 2021, 11:19):
Вопрос:
clarificati inca o data ce aveti in vedere - țevi patrate grosime 2-3mm, stîlpi de 5 mm, bare 2-3 mm!! Stilpii is tevi? Bare din metal nu tevi sunt elemente ale gardului?
Ответ (27 июл 2021, 13:27):
conform schițelor anexate (cu mărimi). examinați schițele și caiet de sarcini
Дата:
27 июл 2021, 15:18
Название вопроса:
Anunt de participare
Вопрос:
Certificate de conformitate si fisa tehnica la material de constructie care vor fi utilizate. Explicati va rog care fisa tehnica anume se cere
Ответ (27 июл 2021, 15:38):
fiecare material de construcție are fișe tehnică. unde se prevede rezistența la factori climatice la timperaturi, modalitatea de utilizare
Дата:
29 июл 2021, 13:24
Название вопроса:
Clarificări
Вопрос:
Specificati va rog Certificatele de conformitate si fisele pentru ce materiale trebuie sa fie? si cind trebuie prezentate aceste cartificate?
Ответ (29 июл 2021, 14:52):
la toate materiale examinați atent anunț de participare acolo tot este indicat
Дата:
30 июл 2021, 07:44
Название вопроса:
Caiet de sarcini
Вопрос:
75% din oferta bani lichizi, nu se exagereaza
Ответ (30 июл 2021, 14:52):
nu
Дата:
30 июл 2021, 09:31
Название вопроса:
Caiet de sarcini
Вопрос:
Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare ( contracte de imprumut) ar fi mai corect de modificat la p. 16 din anuntul de participare, pentru a nu favoriza anumiti ofertanti
Ответ (30 июл 2021, 14:53):
sa modificat
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Период разъяснений".