+373 22 003 999

Вы также можете писать ваши вопросы нам на почту info@achizitii.md или в чат.

1
Период разъяснений
с 13.07.2021 13:59
по 23.07.2021 11:00
2
Подача предложений
с 23.07.2021 11:00
по 06.08.2021 14:00
3
Аукцион

4
Оценка

5
Контракт

Статус Оценка
Оценочная стоимость без НДС 6 043 766,66 MDL
Период уточнений: 13 июл 2021, 13:59 - 23 июл 2021, 11:00
Подача предложений: 23 июл 2021, 11:00 - 6 авг 2021, 14:00

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801


Данная процедура проводится без электронного аукциона. Ваша оферта является окончательной и должна содержать весь список необходимых документов.

Construcția sondei arteziene și a rețelelor de alimentare cu apă din s. Cajba, r-nul Glodeni
Информация о заказчике
Наименование
Фискальный код/IDNO
Адрес
4914, MOLDOVA, Глодянский, s.Cajba, s.Cajba Glodeni
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Igor MACOVEI
Контактный номер
+37367635114
Эл. адрес
Факс
---
Данные о закупке
Дата создания
13 июл 2021, 13:59
Дата последних изменений
13 июл 2021, 16:20
Achizitii.md ID
21041820
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Тип процедуры
Открытый торг
Критерии присуждения
Самая низкая цена
Источники финансирования
Документы процедуры закупок
documentatia standard_lucrari.semnat.pdf documentatia standard_lucrari.semnat.pdf
Документация к предложению
13.07.21 13:59
duae_ro.semnat.pdf duae_ro.semnat.pdf
Документация к предложению
13.07.21 13:59
declaratie_ro.semnat.pdf declaratie_ro.semnat.pdf
Документация к предложению
13.07.21 13:59
anunt de participare la licitatie.semnat.pdf anunt de participare la licitatie.semnat.pdf
Документация к предложению
13.07.21 13:59
propunerea financiara (oferta) (1).semnat.pdf propunerea financiara (oferta) (1).semnat.pdf
Документация к предложению
13.07.21 13:59
caiet de sarcini cajba.semnat.pdf caiet de sarcini cajba.semnat.pdf
Документация к предложению
13.07.21 13:59
Дата:
13 июл 2021, 16:20
Название вопроса:
Caietul de sarcini
Вопрос:
In data de 11 in RM au avut loc alegeri si cunoasteti ce va asteapta cu asa cerinte?
Ответ (19 июл 2021, 16:45):
Sperăm că după data de 11, operatorii economici care dețin mapă și stilou, vor fi incluși în liste de interdicție pentru a nu mai participa la proceduri de achiziție publică pentru că nu finalizează lucrările inițiate pe perioada mai multor ani dintr-o sumedenie de motive, și ca consecință cetățenii țării care locuiesc în sate nu beneficiază de servicii de calitate.
Дата:
13 июл 2021, 20:22
Название вопроса:
Anuntul de participare
Вопрос:
Ofertantul trebuie să aibă acces la linii de credit pentru a asigura fluxul de numerar necesar pe durata contractului. Aceasta se va face prin prezentarea unei linii de credit de minim 75% din valoarea estimate, confirmat de o banca comerciala - de ce din valoarea estimata?
Ответ (19 июл 2021, 16:46):
Vă multimim pentru mențiune, aveți dreptate din valoarea ofertei.
Дата:
14 июл 2021, 14:20
Название вопроса:
anunt de participare
Вопрос:
Ce aveti invedere sub cerinta din punctul 25 Fisa tehnică ? Pentru aceasta sunt certificate de conformitate
Ответ (19 июл 2021, 16:48):
Fisa tehnica contine informatii privind:- denumirea, tipul si codul produsului- numele si prenumele proiectantului si executantului- data omologarii- numarul normei interne departamentale- domeniul de utilizare- descrierea, caracteristicile tehnice si seria produsului cu vederi si cote de gabarit, date pentru fundatie si racordare- pretul produsului iar Certificat de conformitate – document care atestă că un produs identificat corespunzător a fost supus procedurilor de evaluare a conformităţii şi că, la momentul evaluării, produsul este conform cerinţelor specificate aplicabile, respectiv din cele menționată rezultă că sunt acte diferite.
Дата:
14 июл 2021, 16:24
Название вопроса:
Caietul de sarcini
Вопрос:
Cerintele din caietul de sarcini la teava, robineti vor servi ca motiv de descalificare sau respingere a ofertelor?
Ответ (19 июл 2021, 16:52):
Nu este clară întrebarea, mărimile și cerințele caietului de sarcini urmează a fi respectate.
Дата:
16 июл 2021, 14:48
Название вопроса:
Caietul de sarcini
Вопрос:
Ofertantul trebuie să aibă acces la linii de credit pentru a asigura fluxul de numerar necesar pe durata contractului. Aceasta se va face prin prezentarea unei linii de credit de minim 75% din valoarea estimate, confirmat de o banca comerciala - de ce din valoarea estimata? alo, AC, ce sa terminat energia electrica?
Ответ (19 июл 2021, 16:52):
După cum am menționat mai sus din valoarea ofertei.
Дата:
17 июл 2021, 14:24
Название вопроса:
Documentatia de licitatie
Вопрос:
Legea 131 art. 35 aln 2 (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cît mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic, cu excepţia procedurii de cerere a ofertelor de preţuri, caz în care această perioadă nu trebuie să depăşească o zi lucrătoare. utoritatea contractantă are dreptul de a accepta clarificări privind documentația de atribuire după expirarea termenului de solicitare a clarificărilor dacă prezentarea răspunsurilor la aceste solicitări se încadrează în termenele stabilite la alin.(4). În cazul nerespectării perioadei de prezentare a răspunsului la clarificări privind documentația de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să prelungească termenul de depunere a ofertelor sau a cererilor de participare pentru operatorii economici, ținînd cont de perioada de întîrziere.
Ответ (19 июл 2021, 16:53):
Ținem să vă informăm că în confromitate cu prevederile normative, în cazul in care ultima zi cade într-o zi de odihnă termenul se prelungeste pina la următoarea zi lucrătoare, respectiv ne am încadrat în termenul legal.
Дата:
19 июл 2021, 17:01
Название вопроса:
Caietul de sarcini
Вопрос:
Nu este clară întrebarea, mărimile și cerințele caietului de sarcini urmează a fi respectate....Intrebarea se refera la certificate iso solicitate pentru teava, robineti, capace . Precizati in caz ca furnizorul nostru nu detine tote iso solicitate de dtre pentru materialele indicate atunci oferta va fi respinsa?
Ответ (22 июл 2021, 12:12):
Da, identificați vă rugăm furnizori credibili.
Дата:
19 июл 2021, 17:48
Название вопроса:
anunt de participare
Вопрос:
Fișa tehnică se solicita cind procurați utilajele Dar acesta e Licitație deschisa cu lucrari , pai daca vom face fișa tehnica la toate materialele pai scrim o carte de spre materiale Dar pretul materialelor le gasiti in formularul nr. 3 a devizului de cheltuieli
Ответ (22 июл 2021, 12:16):
Conform anuntului nu s-a solicitat la toate materialele, cititi atent "Ofertantul are obligatia să completeze oferta cu cite o fisă tehnică pentru fiecare echipament (inclusiv teavă) prevazut in cadrul contractului.
Дата:
20 июл 2021, 09:22
Название вопроса:
Caietul de sarcini
Вопрос:
Răspuns (19 iul 2021, 16:53): Ținem să vă informăm că în confromitate cu prevederile normative, în cazul in care ultima zi cade într-o zi de odihnă termenul se prelungeste pina la următoarea zi lucrătoare, respectiv ne am încadrat în termenul legal. Se face impresia ca intentionat tergiversati raspunsurile 1 Pret de piata Hidrant subteran PN10 DN80mm H=1,0m buc 3,000 2 Pret de piata Indicator hidrant de incendiu buc 3,000 3 Pret de piata Reductor de presiune PN10 DN80mm buc 2,000 4 Pret de piata Filtru Y de retinere impuritati d80mm buc 2,000 Capitolul 2. Lucrari de montare 5 AcB06B Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=65-80 mm buc 3,000 6 AcF09A Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare buc 3,000 7 IA41B Reductor de presiune, avind racorduri de 80 sau 100 mm buc 2,000 8 SE56A1 Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea d50- 100mm buc 2,000 Aceste resurse se dubleaza, e corect?
Ответ (22 июл 2021, 12:30):
Conform caietului de sarcini aveti capitolul "utilaj- unde se regasesc utilajele " si capitolul "lucrari de montare - se executa montarea acestui utilaj"
Дата:
22 июл 2021, 12:24
Название вопроса:
Caietul de sarcini
Вопрос:
Nu este clară întrebarea, mărimile și cerințele caietului de sarcini urmează a fi respectate....Intrebarea se refera la certificate iso solicitate pentru teava, robineti, capace . Precizati in caz ca furnizorul nostru nu detine tote iso solicitate de dtre pentru materialele indicate atunci oferta va fi respinsa? Răspuns (22 iul 2021, 12:12): Da, identificați vă rugăm furnizori credibili. Va rugam sa argumentati prin prizma legala cerinta privind calificarile furnizorilor nostri (a ofertantului) Cerintele privind furnizorii sunt vadit exagerate. Dtre puteti innaita cerinte de calificare doar pentru ofertant nu si pentru partenerii ofertantului. Cu asa cerinte riscati sa nu aveti oferte
Ответ (23 июл 2021, 09:46):
Conform art. 17 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 „Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziţie publică, operatorul economic va prezenta documentele eliberate de autorităţile competente stabilite de autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziţie publică. În funcţie de obiectul achiziției publice, în sensul art. 1, şi de tipul procedurii alese conform art. 46 alin. (1), autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare și selecție, precum şi documentele-suport, prevăzute de legislaţia în vigoare, necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici”. La caz urmeză de reținut și art. 22 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, care dispune că: (3) În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții publice de lucrări, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de volumul şi de complexitatea lucrărilor ce urmează să fie executate şi numai în măsura în care aceste informaţii sînt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele: b) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităţii; În considerarea prevederilor menționate mai sus și ținînd cont de prevederile art. 22 și art. 23 din Legea menționată au solicitate prevederile respective. Tot, odată vă rugăm să ciți prevederile normative și formulați clarificări, deoarece dvs. Nu formulați clarificări, dar solicitați să facem instruire pe Legea nr. 131/2015.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Период разъяснений".