+373 22 003 999

Вы также можете писать ваши вопросы нам на почту info@achizitii.md или в чат.

Статус Отменен
Оценочная стоимость без НДС 976 323,20 MDL
Период уточнений: 13 июл 2021, 19:32 - 8 авг 2021, 9:08
Подача предложений: 8 авг 2021, 9:08 - 19 авг 2021, 9:08

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801


Данная процедура проводится без электронного аукциона. Ваша оферта является окончательной и должна содержать весь список необходимых документов.

Se va construi o anexa la clădirea existentă.
Информация об отмене
Причина отмены
Blocarea achizitiei de catre unii ofertanti.
Дата отмены
6 авг 2021, 9:22
Информация о заказчике
Наименование
Фискальный код/IDNO
Адрес
3725, MOLDOVA, Străşeni, s.Pănăşeşti, Stefan cel Mare 53
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Bujoreanu Valeriu
Контактный номер
023777225
Эл. адрес
Факс
---
Данные о закупке
Дата создания
13 июл 2021, 19:32
Дата последних изменений
6 авг 2021, 9:22
Achizitii.md ID
21041802
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Тип процедуры
Открытый торг
Критерии присуждения
Лучшее соотношение цена - качества
Источники финансирования
Список лотов
Отменена
Дата:
22 июл 2021, 00:07
Название вопроса:
Sursa de finantare
Вопрос:
Buna seara. Din ce surse va fi finantat obiectul? Buget local sau prin proiect? Multumesc.
Ответ (22 июл 2021, 09:24):
Bugetul de stat parțial și bugetul local.
Дата:
23 июл 2021, 10:32
Название вопроса:
Cifra de afaceri
Вопрос:
Cum se va calcula cifra de afaceri medie anuala pentru ultimii 3 ani daca operatorul activeaza doar de 2 ani?
Ответ (23 июл 2021, 10:40):
Se va calcula cifra medie pe doi ani.
Дата:
23 июл 2021, 10:43
Название вопроса:
Cifra de afaceri
Вопрос:
Multumesc. Rugam sa faceti modificari in anuntul de participare.
Ответ (23 июл 2021, 10:52):
Anunțul de participare nu-l putem schimba. Dumneavoastră dacă aveți o sumă medie mai mare sau egală cu suma solicitată în ultimii doi ani atunci puteți să depuneți documentele necesare.
Дата:
23 июл 2021, 10:53
Название вопроса:
Micsorarea cifrei de afaceri
Вопрос:
Intrucit obiectul nu este unul complex, rugam respectuos sa micsorati cifra de afaceri medie anuala pentru a respecta principiile consfintite in art. 7 din Legea nr 131/2015, în special c) asigurarea concurenţei şi combaterea practicilor anticoncurențiale în domeniul achiziţiilor publice; și h) tratament egal, imparţialitate, nediscriminare în privinţa tuturor ofertanţilor şi operatorilor economici. Multumim.
Ответ (23 июл 2021, 15:52):
Legislatorul a prevăzut această situație și a modificat legea, permițând antreprenorului ca să fie susținut financiar de o persoană terță, conform pct. 11 din anunțul de participare.
Дата:
23 июл 2021, 10:59
Название вопроса:
Factori de evaluare
Вопрос:
Pentru factorul de evaluare Sistemul calitatii ati indicat 10 puncte, dar in descriere la punctul f) ati indicat in total doar 7 puncte. Cum veti aloca cele 3 puncte ramase?
Ответ (23 июл 2021, 20:43):
Celelalte trei puncte vor fi alocate pentru demonstrarea capacității tehnice.
Дата:
25 июл 2021, 20:40
Название вопроса:
Răspuns (23 iul 2021, 15:52)
Вопрос:
La pct 11 din anuntul de participare este indicat ca criteriu "Declaratie tert a sustinatorului financiar", ceea ce nu exista caci conform documentatiei standard, Anexa 20 este declaratia tert sustinator tehnic si nu financiar. Prin urmare o asemenea declaratie nu exista si deci anuntul de participare este eronat si urmeaza a fi modificat corespunzator. Stimati domni, este evident ca documentele achizitieii au fost elaborate necorespunzator. Rugam sa apelati la specialisti indomeniu pentru a va ajuta sa pregatiti documentele achizitiei corespunzator, sa fie clare, exacte si nediscriminatorii. Multumim.
Ответ (26 июл 2021, 09:30):
Conform documentației standard, aprobată prin ordinul nr. 69 din 7 mai 2021 a Ministerului Finanțelor, anexa nr. 18 prevede, ca ofertantul poate să fie susținut de o persoană terță financiar.
Дата:
27 июл 2021, 12:06
Название вопроса:
Caiet de sarcini
Вопрос:
Pozitia 49 coeficientul k=0.33 se aplica doar la resursa: dulapuri (scinduri groase) sau si la restul resurselor: cuie, lignolineum, dulgher, muncitor deservire, utilaj de ridicat, in afara de grinzi?
Ответ (27 июл 2021, 15:01):
Grinzile prevăzute de normă se exclud, nu sunt necesare conform proiectului, iar coeficientul 0,33 se aplică la toate resursele rămase, prevăzute de norma dată.
Дата:
28 июл 2021, 09:17
Название вопроса:
Criterii de eligibilitate, nr 17
Вопрос:
Buna ziua, rugam sa excludeți criteriul 17 (pct 16 din anuntul de participare) - Certificat privind lipsa sau existenta restantelor la bugetul national. Dat fiind faptul că oricine are posibilitatea să verifice la zi (online) situația cu plata impozitelor a oricărui operator economic doar la un singur clic, rugam sa nu mai continuați să solicitați acest certificat care face ca faceți agenții economici să piarda timp si resurse ca sa meragă fizic la serviciul fiscal, ca lucrătorii IFS să elibereze certificate. Doar suntem în era tehnologiilor, nu? Acecsati linkul indicat și întroduceți codul fiscal al OE: https://servicii.fisc.md/contribuabil.aspx pentru a vedea la zi situatia. Cu atit mai mult ca acest lucru se declara in DUAE. Rugam sa excludeti acest criteriu din anuntul de participare. Multumesc.
Ответ (28 июл 2021, 12:12):
Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita acest certificat privind lipsa restanțelor la bugetul național.
Дата:
28 июл 2021, 09:28
Название вопроса:
Răspuns (26 iul 2021, 09:30):
Вопрос:
DVS puteti concret sa raspundeti? Solicitati in anuntul de participare un document care nu exista si nu este reglementat de legislatie, si anume Declaratie tert a sustinatorului financiar. Este obligatia dvs sa corectati anuntul de participare !!!!!!!!!
Ответ (28 июл 2021, 12:13):
A fost o eroare tehnică, care va fi modificată.
Дата:
28 июл 2021, 09:29
Название вопроса:
Factori de evaluare
Вопрос:
Conform prevederilor art. 26 alin. (2) din Legea nr. 131/2015, autoritatea contractantă stabilește oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic pe baza criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare prevăzuți în documentația de atribuire. Totodată, conform alin. (10) al aceluiași articol, autoritatea contractantă precizează în documentația de atribuire ponderea relativă pe care o acordă fiecărui factor de evaluare, precum și algoritmul de calcul sau metodologia concretă de punctare care se aplică pentru determinarea celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic. Algoritmul de calcul pentru fiecare factor de evaluare se aplică în baza utilizării unor criterii clare, cu o descriere exactă şi completă. La acest aspect, constatam o descriere eronata a factorilor de evaluare in partea ce tine de "Sistemul calitatii pentru executia lucrarii" precum si o metodologia eronata de punctare , s-a alocat factorului respectiv 10 puncte insa criteriile enumerate la acest factor acumuleaza doar 7 puncte. Rugam corectarea formulei si includerea unor criterii clare, exacte, complete si relevante procedurii de achizitie. Multumieim anticipat.
Ответ (28 июл 2021, 12:14):
Criteriile vor fi modificate pentru a fi mai clare. Mulțumim pentru intervenție.
Дата:
29 июл 2021, 19:06
Название вопроса:
Răspuns (28 iul 2021, 12:12)
Вопрос:
Nimeni nu pune la indoiala dreptul de a-l solicita, mesajul a fost altul. Dreptul de a solicita acest certificat va apartine chiar daca excludeti obligativitatea lui din anuntul de participare. Precum a fost mentionat anterior, aceste informatii se cuprind in DUAE si conform art. 20 din Legea nr. 131/2015 alin. (5) În cazul în care autoritatea contractantă poate obţine documentele justificative prevăzute la alin. (4) în mod direct, prin accesarea unei baze de date, DUAE cuprinde, de asemenea, informaţiile solicitate în acest scop, cum ar fi adresa de internet a bazei de date, orice dată de identificare şi, dacă este cazul, declaraţia necesară de acordare a consimţămîntului. Drept consecință, conform alin. (8) Înainte de atribuirea contractului de achiziţii publice ..., autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE.. Acestea fiind spuse, reitrerez, in contextul pandemiei mondiale, pentru a reduce riscul de infectie, a pastra masurile de siguranta, a evita deplasarile si contactul fizic cu alte persoane, solicitam respectuos sa excludeti obligativitatea prezentarii certificatului odata cu depunerea ofertei. El va fi solicitat, precum prevede legea, de la operatorul economic clasat pe primul loc. Multumim pentru intelegere.
Ответ (30 июл 2021, 18:39):
Totuși noi insistăm pe prezentarea acesui document, reeșind din practica acumulată pe parcursul petrecerii achizițiilor publice, consultând și Inspectoratul Fiscal.
Дата:
30 июл 2021, 12:45
Название вопроса:
Factori de evaluare
Вопрос:
Conform pct. 16 din anuntul de participare, experienta similara este obligatorie prin criteriul nr. 4 de eligibilitate a operatorilor economici. In acelasi timp experienta similara o includeti ca factor de evaluare f4 si acordati puncte pentru aceasta, ceea ce intra in contradictie. Potrivit legii nr. 131/2015, daca ofertantul nu intruneste cerintele de calificare si selectie, in acest caz nu are experienta similara, atunci el urmeaza a fi descalificat si nu poate trece la etapa de evaluare. Rugam sa ajustati factorii de evaluare sau criteriile de eligibilitate pentru a asigura legalitatea si transparenta achizitiei. Mulțumim anticipat.
Ответ (30 июл 2021, 18:43):
Experiența similară poate fi diferită, pentru aceasta și se acordă punctaj. i.
Дата:
1 авг 2021, 18:42
Название вопроса:
Răspuns (30 iul 2021, 18:43)
Вопрос:
Întru respectarea principiului transparentei, art. 7 din Legea 131/2015, rugăm să descrieți clar și exact metodologia de calcul pentru toate criteriile factorului de evaluare "Sistemul calității", așa cum ați descris ceilalți 3 factori de evaluare.
Ответ (1 авг 2021, 19:22):
Este scris in anuntul de partricipare.
Дата:
1 авг 2021, 18:42
Название вопроса:
Răspuns (30 iul 2021, 18:39)
Вопрос:
Renunțați la birobrație, puteți verifica la clic starea de lucruri (există sau nu datorii la bugetul public) pentru fiecare OE. DVS ne expuneti riscului de îmbolnăvire prin obligativitatea de a ne deplasa fizic la institutie pentru a obține un document, informatia caruia este accesibila public la un clic distanta pe site-ul oficial al Serviciului fiscal de Stat si este reglementat de lege!!!!
Ответ (1 авг 2021, 19:23):
Nu prelungiti intentionat perioada de actualizare.
Дата:
2 авг 2021, 08:50
Название вопроса:
documentatia standard
Вопрос:
publicati documentatia standard in word va rog
Ответ (2 авг 2021, 09:07):
documentatia a fost incarcata conform cerintelor
Дата:
2 авг 2021, 09:09
Название вопроса:
documentatia standard
Вопрос:
publicati-o in word sa putem copia anexele!
Ответ (2 авг 2021, 09:11):
anexele le gasiti in documentatia de pe achizitii
Дата:
2 авг 2021, 09:14
Название вопроса:
documentatia standard
Вопрос:
Nici DUAE, nici doc standard nu ati incarcat normal si inn varianta word, nu trebuie sa cautam noi in doc pe achizitii trebuie sa publicati normal in ambele formate, DUAE trebuie completat conform celui publicat de voi, da nici macar nu ati publicat varianta care poate fi completata..
Ответ (2 авг 2021, 09:16):
Deschideți achizitii.md și acolo găsiți tot ce vă interesează.
Дата:
2 авг 2021, 11:45
Название вопроса:
Răspuns (2 aug 2021, 09:16)
Вопрос:
Este responsabilitatea autorității contractante să publice anunțul departicipare, documentația standard și altte documente ce țin de procedura de achiziție.
Ответ (2 авг 2021, 11:47):
s a publicat
Дата:
2 авг 2021, 12:24
Название вопроса:
Răspuns (1 aug 2021, 19:23)
Вопрос:
Renunțați la birobrație, puteți verifica la clic starea de lucruri (există sau nu datorii la bugetul public) pentru fiecare OE. DVS ne expuneti riscului de îmbolnăvire prin obligativitatea de a ne deplasa fizic la institutie pentru a obține un document, informatia caruia este accesibila public la un clic distanta pe site-ul oficial al Serviciului fiscal de Stat si este reglementat de lege!!!!
Ответ (2 авг 2021, 13:12):
Nu prelungiti intentionat perioada de actualizare.
Дата:
2 авг 2021, 23:38
Название вопроса:
Răspuns (1 aug 2021, 19:22)
Вопрос:
Întru respectarea principiului transparentei, art. 7 din Legea 131/2015, rugăm REPETAT să descrieți clar și exact metodologia de calcul pentru toate criteriile factorului de evaluare -Sistemul calității- așa precum ați descris ceilalți 3 factori de evaluare. Spre exemplu ați indicat criteriul f1) manualul calității - cui veți acorda 1p? în baza cărei metodologii și formule de calcul? sau reiese că dacă l-a prezentat se alocă 1p și dacă nu l-a prezentat se alocă 0p??? Consultați vă rog specialiștii în domeniu, ați scris absurdități în anunțul de participare. Rugăm să faceți modificările corespunzătoare în documentele achiziției, se referă și la celelalte criterii la sistemul calității. Mulțumim.
Ответ (3 авг 2021, 10:18):
Manualul calității este documentul care descrie sistemul de management al calității al unei organizații, având o anumită structură. Punctajul se va acorda, dacă manualul calității corespunde cerințelor, cât și descrierea clară a capacităților întreprinderii de a furniza servicii de calitate. Au fost consultați specialiști în domeniu. După această metodologie au fost petrecute mii de achiziții și nu au trezit întrebări. Dacă dispuneți de o altă metodologie, mai avansată, vom fi bucuroși dacă vă veți împărtăși și cu noi.
Дата:
3 авг 2021, 08:39
Название вопроса:
documentatia standard
Вопрос:
si incarcati va rog si in word duae si doc standard, nu e nimeni obligat sa piarda timp sa le descarce din alta parte, odata ce ati propus procedura de achizitie conformativa cerintelor, aveti 20 de clarificari, si la o parte din ele raspundeti ce vrei voi!
Ответ (3 авг 2021, 10:19):
Documentele la care vă referiți sunt publicate și în word.
Дата:
5 авг 2021, 10:19
Название вопроса:
Răspuns (3 aug 2021, 10:18)
Вопрос:
Stimați domni, răspundeți niște absurdități. Dacă manualul calității nu corespunde cerințelor, dvs urmează să descalificați OE. Conform anunțului de participare este o cerință obligatorie. Prin urmare, ce trebuie sa prevadă sau să includă manualul calității ca să acumulăm 1p la acest critetiu??? Dacă aveti o metodologie clară și concretă de evaluare a acestui criteriu, rog să o descrieți, în caz contrar o să așteptați o lună decizia ANSC ca să vă convingeți că nu aveți dreptate și să anulați procedura. Și încetați să mai răspundeți ambiguu. O zi bună.
Ответ (5 авг 2021, 11:10):
Manualul calității este documentul care descrie sistemul de management al calității al unei organizații, având o anumită structură. Punctajul se va acorda, dacă manualul calității corespunde cerințelor, cât și descrierea clară a capacităților întreprinderii de a furniza servicii de calitate. Au fost consultați specialiști în domeniu. După această metodologie au fost petrecute mii de achiziții și nu au trezit întrebări. Dacă dispuneți de o altă metodologie, mai avansată, vom fi bucuroși dacă vă veți împărtăși și cu noi.
Дата:
5 авг 2021, 10:19
Название вопроса:
caiet de sarcini
Вопрос:
poz. 22 Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv si poz. 23 Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv. Ce diametru indicam?
Ответ (5 авг 2021, 11:11):
Conform standardelor naționale.
Дата:
5 авг 2021, 20:55
Название вопроса:
Răspuns (5 aug 2021, 11:10)
Вопрос:
Care sunt cerințele la care faceți referință în răspuns? Enumerați-le ca să fie transparent și să asigurați o concurență loială.
Ответ (6 авг 2021, 09:05):
Totul este indicat în proiectul publicat.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Период разъяснений".