+373 22 003 999

Вы также можете писать ваши вопросы нам на почту info@achizitii.md или в чат.

1
Период разъяснений
с 12.07.2021 14:16
по 17.07.2021 14:43
2
Подача предложений
с 17.07.2021 14:43
по 21.07.2021 14:43
3
Аукцион

4
Оценка

5
Контракт

Статус Оценка
Оценочная стоимость без НДС 676 700 MDL
Период уточнений: 12 июл 2021, 14:16 - 17 июл 2021, 14:43
Подача предложений: 17 июл 2021, 14:43 - 21 июл 2021, 14:43

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801


Данная процедура проводится без электронного аукциона. Ваша оферта является окончательной и должна содержать весь список необходимых документов.

Lucrări de reparaţie a acoperiului şarpant şi anexa neîncălzită la sediul primăriei Borogani, r-l Leova
Информация о заказчике
Наименование
Фискальный код/IDNO
Адрес
6335, MOLDOVA, Леовский, s.Borogani, s.Borogani ,r-l Leova
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Sofia Casu
Контактный номер
06060798508
Эл. адрес
Факс
---
Данные о закупке
Дата создания
12 июл 2021, 14:16
Дата последних изменений
15 июл 2021, 14:43
Achizitii.md ID
21041780
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Тип процедуры
Запрос ценовых оферт (работы)
Критерии присуждения
Самая низкая цена
Источники финансирования
Документы процедуры закупок
anunţ de participare_acoperiş_primăria.pdf anunţ de participare_acoperiş_primăria.pdf
Документация к предложению
anunţ de participare_acoperiş
12.07.21 14:16
borogani - acoperis.pdf borogani - acoperis.pdf
Документация к предложению
Anunt de participare repetat
15.07.21 10:59
duae_ro_0 (1) (1).doc
Документация к предложению
duae
15.07.21 10:59
Дата:
15 июл 2021, 10:59
Название вопроса:
Anunt de participare
Вопрос:
Conform anuntul de participare, alin 16, pct.14(Neimplicarea in situatiile descrise in art.19 al Legii privind achizitiile publice nr.131 din 03.07.2015) obligatoriu de a prezenta "orice document considerat edificator, din acest punct de vedere,in tara de origine sau in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit,cum ar fi certificatem caziere juridice,declaratie pe proprie raspundere sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva,in cazul operatorului economic strain. Pentru agent economic din Moldova se cere cazier juridic pe persoana fizica(anume director) sau pe persoana juridica?
Ответ (15 июл 2021, 14:33):
Conform Cap III din DUAE "Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică", acest criteriu se referă la "operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control" Cât priveşte obligativitatea prezentării cazierului juridic, în Anunţul de participarealin 16, pct.14(Neimplicarea in situatiile descrise in art.19 al Legii privind achizitiile publice nr.131 din 03.07.2015), se acceptă "orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere juridice, declaraţie pe proprie răspundere sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă, în cazul operatorului economic străin;"
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Период разъяснений".