+373 22 003 999

Вы также можете писать ваши вопросы нам на почту info@achizitii.md или в чат.

1
Период разъяснений
с 09.07.2021 16:11
по 14.07.2021 09:00
2
Подача предложений
с 14.07.2021 09:00
по 22.07.2021 09:00
3
Аукцион
с 23.07.2021 15:00
по 23.07.2021 15:14
4
Оценка

5
Контракт

Статус Оценка
Оценочная стоимость без НДС 331 667,34 MDL
Период уточнений: 9 июл 2021, 16:11 - 14 июл 2021, 9:00
Подача предложений: 14 июл 2021, 9:00 - 22 июл 2021, 9:00

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801

Servicii de dezvoltare SIA „BusinessCad”
Информация о заказчике
Наименование
Фискальный код/IDNO
Адрес
2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Puskin, 42
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Daniela Turtureanu
Контактный номер
022504891
Факс
---
Данные о закупке
Дата создания
9 июл 2021, 16:11
Дата последних изменений
12 июл 2021, 13:29
Achizitii.md ID
21041738
CPV
72262000-9 - Servicii de dezvoltare software
Тип процедуры
Запрос ценовых оферт (услуги)
Критерий оценки
Самая низкая цена
Источники финансирования
Список лотов
Документы процедуры закупок
declaratie.doc
Документация к предложению
Declaratie privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi.word
9.07.21 16:11
age-3011-467-03062021-asp.semnat.signed.pdf age-3011-467-03062021-asp.semnat.signed.pdf
Документация к предложению
Coordonarea Agentiei de Guvernare Electronica
9.07.21 16:11
anunt de participare.signed.pdf anunt de participare.signed.pdf
Документация к предложению
Anunt de participare
9.07.21 16:11
documentatia standard.signed.pdf documentatia standard.signed.pdf
Документация к предложению
Documentatia standard.pdf
9.07.21 16:11
duae.docx
Документация к предложению
Documentul unic de achizitii european.word
9.07.21 16:11
declaratie.signed.pdf declaratie.signed.pdf
Документация к предложению
Declaratie privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi.pdf
9.07.21 16:11
duae.signed.pdf duae.signed.pdf
Документация к предложению
Documentul unic de achizitii european.pdf
9.07.21 16:11
documentatia standard.docx
Документация к предложению
Documentatia standard.word
9.07.21 16:11
Servicii de dezvoltare SIA „BusinessCad”
Дата:
12 июл 2021, 13:29
Название вопроса:
Caiet de sarcini
Вопрос:
Unde putem gasi caietul de sarcini? nu-l gasim atasat?
Ответ (12 июл 2021, 13:43):
Conform prevederilor pct. 8 din Anuntul de participare si ale pct. 2 din Capitolul II al Documentatiei standard pentru realizarea achizitiilor publice de servicii prin cererea ofertelor de preturi, aprobata prin Ordinul MF nr. 175/2018, completările la sarcinile tehnice ale sistemului 0052.0014-00.ST.01.01-02, 0052.0014-00.ST.01.01-03, 0052.0014-00.ST.01.01-04 (cu caracter confidențial) se prezintă la solicitarea operatorului economic, la sediul Agenției Servicii Publice (str. A. Pușkin, nr. 42, mun. Chișinău), în baza cererii persoanei împuternicite cu prezentarea actului de identitate și, după caz, a extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice pentru administrator sau a procurii speciale pentru mandatar. Cererea trebuie să conțină următoarea informație: denumirea operatorului economic, adresa, numărul telefonului de contact, mențiunea privind împuternicirile persoanei semnatare.
Дата:
13 июл 2021, 10:01
Название вопроса:
Clarificari la citeva puncte
Вопрос:
1. Inscripția "Nu se solicită" -regasit in citeva puncte, presupune ca nu este necesar de completat acest compartiment? 2. Neavind practica anterioara de plasare prin SIA RSAP, putem depune Oferta cu actele aditionale, semnate electronic,prin e-mail? (conform punct 18.2 din fisierul Documentatia Standard) 3. punct 4C.14 din duae, se solicita confirmarea experientei similare, prin prezentarea facturilor fiscale....cit de corect este sa prezentam astfel de informatie? 4. Ce presupune "Modelul Articolului" din coloana 3, Specificatii Tehnice(F4.1) si coloana 7 ? 5. Dat fiind faptul ca este vorba despre un produs software, compania nu poate prezenta Fotografii,mostre privind serviciul solicitat.
Ответ (14 июл 2021, 08:57):
1. În formularul Documentului unic de achiziţii European (DUAE), aprobat prin Ordinul MF nr. 72 din 30.06.2020 (modificat prin Ordinul MF nr. 146 din 24.11.2020), autoritatea contractantă completează poziţiile coloanei nr. 2 din Capitolul IV Criterii de calificare şi selecţie a operatorilor economici. Acest compartiment, conform cerinţelor stipulate, se completează de către autoritatea contractantă (coloana nr. 2) şi operatorii economici (coloana nr. 3). 2. În conformitate cu prevederile art. 44, alin. (3) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice (Legea nr. 131/2015), operatorii economici au obligaţia de a depune oferta în corespundere cu informaţia indicată în anunţul de participare, iar conform prevederilor pct. 22 din Anunţul de participare, publicat în cadrul procedurii respective, ofertele vor fi depuse electronic, prin intermediul SIA RSAP. Mai mult, în conformitate cu prevederile pct. 18.2 din Capitolul I Instrucţiuni pentru ofertanţi al Documentatiei standard pentru realizarea achizitiilor publice de servicii prin cererea ofertelor de preturi, aprobata prin Ordinul MF nr. 175/2018, operatorii economici vor pregăti ofertele într-o manieră structurată și securizată, ca răspuns la anunțul/invitația de participare publicat de către autoritatea contractantă în SIA „RSAP” și/sau în BAP sau transmise operatorului economic, și vor depune ofertele în mod electronic. Totodată, în temeiul art. 33 alin. (14) lit. i) din Legea prenotată, pe ofertele electronice este aplicată semnătura electronică a operatorului economic. 3. Solicitarea autorităţii contractante de a prezenta documente ce confirmă experienţa similară este expusă în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 131/2015. 4. Coloana nr. 3 Modelul articolului din formularul specificaţiilor tehnice (F 4.1) se completează de către operatorul economic în cazul achiziționării bunurilor. În coloana nr. 7 din acelaşi formular, operatorul economic indică specificarea tehnică deplină propusă pentru obiectul achiziţiei respectiv. 5. În cadrul procedurii respective de achiziţie publică nu au fost solicitate fotografii şi/sau mostre.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Период разъяснений".