+373 22 003 999

Вы также можете писать ваши вопросы нам на почту info@achizitii.md или в чат.

1
Период разъяснений
с 08.07.2021 13:48
по 14.07.2021 13:00
2
Подача предложений
с 14.07.2021 13:00
по 21.07.2021 13:00
3
Аукцион

4
Оценка

5
Контракт

Статус Оценка
Оценочная стоимость без НДС 1 989 094,87 MDL
Период уточнений: 8 июл 2021, 13:48 - 14 июл 2021, 13:00
Подача предложений: 14 июл 2021, 13:00 - 21 июл 2021, 13:00

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801


Данная процедура проводится без электронного аукциона. Ваша оферта является окончательной и должна содержать весь список необходимых документов.

”Lucrărilor de reparație la blocul A la IPLTPA ”Mihail Berezovschi”” conform caietului de sarcini.
Информация о заказчике
Фискальный код/IDNO
Адрес
2075, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Ciocana str. Igor Vieru 15/4
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Doina Cercel
Контактный номер
68535107
Эл. адрес
Факс
---
Данные о закупке
Дата создания
8 июл 2021, 13:48
Дата последних изменений
12 июл 2021, 10:29
Achizitii.md ID
21041660
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Тип процедуры
Запрос ценовых оферт (работы)
Критерий оценки
Самая низкая цена
Источники финансирования
Список лотов
Документы процедуры закупок
rechizitele bancare.docx
Документация к предложению
Rechizitele bancare
8.07.21 13:48
lt m. berezovschii bl a verificat modificat f1.rtf
Документация к предложению
Caiet de sarcini varianta word
8.07.21 13:48
rechizitele bancare.semnat.pdf rechizitele bancare.semnat.pdf
Документация к предложению
Rechizitele bancare
8.07.21 13:48
lt m. berezovschii bl a verificat modificat f1.semnat.pdf lt m. berezovschii bl a verificat modificat f1.semnat.pdf
Документация к предложению
Caiet de sarcini varianta PDF
8.07.21 13:48
ds_lucrari (1).semnat.pdf ds_lucrari (1).semnat.pdf
Документация к предложению
Documentația standard varianta PDF
8.07.21 13:48
duae_ro_0 (2).doc
Документация к предложению
DUAE varianta word
8.07.21 13:48
duae_ro_0 (2).semnat.pdf duae_ro_0 (2).semnat.pdf
Документация к предложению
DUAE varianta PDF
8.07.21 13:48
anunț de participare.semnat.pdf anunț de participare.semnat.pdf
Документация к предложению
Anunț de participare
8.07.21 13:48
ds_lucrari (1).docx
Документация к предложению
Documentația standard varianta word
8.07.21 13:48
Дата:
12 июл 2021, 10:29
Название вопроса:
documentatia
Вопрос:
Buna ziua spuneti va rog de ce se cere certificatul ISO 45001 conform legii nr. 131 se cere numai certificatele ISO 9001 si 14001 conform c[rei legislatii va conduceti ca cereti ISO 45001 Va rugam sa excludeti acest punct din cerinte
Ответ (13 июл 2021, 10:23):
Bună ziua! Vă informăm că, Certificatele ISO sunt emise de către organizații acreditate în domeniul certificării, în conformitate cu standardele europene, iar solicitarea acestora de către autoritatea contractantă are la bază prevederile art. 22, art. 23 și art. 24 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, potrivit cărora în scopul verificării capacității tehnice și/sau profesionale a ofertanților/candidaților, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita acestora, în funcție de specificul, de cantitatea și de complexitatea lucrărilor ce urmează să fie efectuate, informații referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune, în special pentru asigurarea controlului calității, informații referitoare la studiile, pregătirea profesională și calificarea personalului de conducere, precum și ale persoanelor responsabile pentru execuția lucrărilor. În această ordine de idei, autoritatea contractantă, pe lângă alte cerințe de calificare, solicită și respectarea standardelor de calitate, de mediu și de securitate și sănătate în muncă, deoarece existența și implementarea acestora dau dovadă de un sistem de management integrat, care oferă calitate, siguranță și eficacitate. Totodată, punctul 19 din Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638 din 26.08.2020, stipulează că ”Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili în documentația de atribuire condiții speciale de îndeplinire a contractului, prin care se urmărește obținerea unor efecte de ordin social sau în legătură cu protecția mediului și dezvoltării durabile”. În același Regulament, punctul 42 stipulează că ”stabilirea cerințelor minime de calificare rămâne la latitudinea autorității contractante, aceasta având obligația de a ține cont de complexitatea, volumul, durata, valoarea și natura contractului de achiziție publică de lucrări ce urmează a fi încheiat”. În acest context și luând în considerare cele menționate mai sus, precum și importanța, statutul, gradul de complexitate al obiectului supus reparației, autoritatea contractantă solicită ca cerințe obligatorii în vederea asigurării calității, siguranței și eficacității în realizarea obiectivului dat, dovada certificării ISO 9001 Sistemul de Management al calității lucrărilor, ISO 14001 Sistemul de Management al protecției mediului și ISO 45001 Sistemul de Management al siguranței și sănătății ocupaționale.
Дата:
12 июл 2021, 11:22
Название вопроса:
documentatia
Вопрос:
garantia debuna executie sub ce forma se cere ?
Ответ (12 июл 2021, 14:42):
Garantie emisă de o banca comercială sau transfer la contul autoritatii contractante.
Дата:
14 июл 2021, 12:11
Название вопроса:
caiet de sarcini
Вопрос:
poz.62 indicati dimensiunile oblinzii m si concretizati cantitatea deoarece nu poate sa fie cantitatea 52,7buc
Ответ (14 июл 2021, 12:58):
Buna ziua, camera are dimensiunile de 4,9x6 m, înălţimea oblinzilor ce vor fi încleiate este de 2 m.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Период разъяснений".