+373 22 003 999

Вы также можете писать ваши вопросы нам на почту info@achizitii.md или в чат.

1
Период разъяснений
с 07.07.2021 16:45
по 26.08.2021 10:00
осталось 20 дней
2
Подача предложений
с 26.08.2021 10:00
по 08.10.2021 10:00
3
Аукцион

4
Оценка

5
Контракт

Статус Период разъяснений
Оценочная стоимость без НДС 20 204 000 MDL
Период уточнений: 7 июл 2021, 16:45 - 26 авг 2021, 10:00
Подача предложений: 26 авг 2021, 10:00 - 8 окт 2021, 10:00

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801


Данная процедура проводится без электронного аукциона. Ваша оферта является окончательной и должна содержать весь список необходимых документов.

Подписаться
Manuale școlare pentru învățământul primar, gimnazial liceal
Информация о заказчике
Фискальный код/IDNO
Адрес
MD-2033, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Eugeniu Abașev
Контактный номер
(022)27-74-76
Эл. адрес
Факс
---
Данные о закупке
Дата создания
7 июл 2021, 16:45
Дата последних изменений
8 июл 2021, 13:02
Achizitii.md ID
21041624
CPV
22112000-8 - Manuale şcolare
Тип процедуры
Открытый торг
Критерий оценки
Лучшее соотношение цена - качества
Источники финансирования
Список лотов
Științe pentru clasa a III-a
Бюджет: 1147500.0 MDL
Активный
Biologie pentru clasa a VI-a
Бюджет: 1314000.0 MDL
Активный
Educația tehnologică pentru clasa a IV-a
Бюджет: 1314000.0 MDL
Активный
Fizica pentru clasa a VI-a
Бюджет: 1314000.0 MDL
Активный
Educația muzicală pentru clasa a IV-a
Бюджет: 861000.0 MDL
Активный
Educația muzicală pentru clasa a V-a
Бюджет: 1148000.0 MDL
Активный
Științe pentru clasa a IV-a
Бюджет: 1147500.0 MDL
Активный
Științe pentru clasa a V-a
Бюджет: 1150000.0 MDL
Активный
Educația muzicală pentru clasa a VI-a
Бюджет: 1148000.0 MDL
Активный
Geografie pentru clasa a VI-a
Бюджет: 1314000.0 MDL
Активный
Документы процедуры закупок
duae 1.doc
Документация к предложению
7.07.21 16:45
documentația standard 1.pdf documentația standard 1.pdf
Документация к предложению
8.07.21 08:50
anunț de participare 1.pdf anunț de participare 1.pdf
Документация к предложению
8.07.21 08:50
Дата:
8 июл 2021, 13:02
Название вопроса:
Elaborarea conținutului manualului
Вопрос:
Cine elaborează conținutul manualelor - MECC sau operatorii economici care depun oferte?
Ответ (14 июл 2021, 09:14):
Bună ziua, operatorul economic are sarcina de a elabora/edita manualul.
Дата:
13 июл 2021, 16:10
Название вопроса:
Nedivizarea pe loturi a achiziției
Вопрос:
Achiziția nu a fost divizată pe loturi, cu toate că presupune două tipuri diferite de servicii. Pe de o parte, este vorba despre elaborarea manualelor, iar pe de alta, este vorba despre editarea acestora. Legea achizițiilor publice prevede că nedivizarea pe loturi necesită justificări.
Ответ (14 июл 2021, 09:20):
Bună ziua, precizăm că procedura de achiziție este compusă din 25 Loturi. Modalitatea de evaluare este „pe fiecare lot separat”. Totodată, rugăm să consultați prevederile Regulamentului cu privire la evaluarea, selectarea și achiziția manualelor pentru învățământul general, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 143/2017, cu modificările ulterioare operate prin ordinul MECC nr. 458/2020.
Дата:
16 июл 2021, 09:15
Название вопроса:
Împărțirea necorespunzătoare pe loturi a achiziției
Вопрос:
Modul de împărțire pe loturi a achiziției este contrar prevederilor legale și denaturează concurența. Fac referire și la raportul Curții de Conturi din luna decembrie 2020 asupra conformității achizițiilor publice în cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și la unele entități din subordine. Prin acest raport, Curtea s-a expus asupra achiziției de manuale din anul 2019, în care împărțirea pe loturi a fost similară, citez „Planificarea achizițiilor de manuale de către MECC se efectuează incorect, deoarece în cadrul achiziției nu se delimitează obiectul de achiziție a serviciilor de tipărire de dreptul de editare/autor, ceea ce, la rândul său, duce la lipsa concurenței și la încheierea contractelor directe/fără publicare prealabilă, cu suportarea unor cheltuieli majorate”.
Ответ (2 авг 2021, 09:48):
Bună ziua. Rugăm să precizați care este întrebarea de clarificare.
Дата:
16 июл 2021, 10:09
Название вопроса:
Ponderea minimă privind elementul de preț de 60% este contrară Legii achizițiilor publice
Вопрос:
Achiziția pe care o desfășurați are ca obiect servicii de elaborare a manualelor și servicii de tipărire a manulalelor. Nu este o achiziție de bunuri, deși așa pare din denumire. Pentru achizițiile de servicii, art. 26 alin. 12) din Legea achizițiilor publice prevede ponderea maximă pentru elementul de preț de 40%. DVS ați stabilit ponderea elementului de preț de 60%, ceea ce încalcă prevederile legii. Prevederile art. 26 alin 12) din Legea 131/2015 mai jos: „(12) În cazul aplicării criteriilor de atribuire prevăzute la alin. (3) lit. c) și d), ponderea minimă pe care elementul de preţ o are în cadrul criteriului de atribuire a contractului de achiziţii publice/acordului-cadru este: a) pentru contractele de achiziţii publice de bunuri – 60%; b) pentru contractele de achiziţii publice de lucrări – 80%; c) pentru contractele de achiziţii publice de servicii – 40%”.
Ответ (2 авг 2021, 10:13):
Bună ziua. Precizăm că MECC achiziționează manualul școlar de la operatorul economic desemnat câștigător, conform tirajelor precizate în documentația de atribuire. La fel, sursele financiare pentru achiziția de manuale sunt planificate la codul economic 318110 „procurarea altor mijloace fixe”. Codul CPV 22112000-8 indicat în documentația de atribuire la fel prevede achiziția de manuale școlare.
Название вопроса
Вопрос
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Период разъяснений".