+373 22 003 999

Вы также можете писать ваши вопросы нам на почту info@achizitii.md или в чат.

1
Период разъяснений
с 07.07.2021 08:33
по 19.07.2021 12:00
2
Подача предложений
с 19.07.2021 12:00
по 28.07.2021 10:00
3
Аукцион

4
Оценка
5
Предложения рассмотрены
Статус Предложения рассмотрены
Оценочная стоимость без НДС 2 472 000 MDL
Период уточнений: 7 июл 2021, 8:33 - 19 июл 2021, 12:00
Подача предложений: 19 июл 2021, 12:00 - 28 июл 2021, 10:00
Начало аукциона: не будет использоваться

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801


Данная процедура проводится без электронного аукциона. Ваша оферта является окончательной и должна содержать весь список необходимых документов.

---
Информация о заказчике
Фискальный код/IDNO
Адрес
2004, MOLDOVA, mun.Chişinău, locality, str. Bucuriei 12a
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Drăgălin Cristian
Контактный номер
+37322212296
Эл. адрес
Данные о закупке
Дата создания
Дата последних изменений
14 июл 2021, 11:18
Оценочная стоимость (без НДС)
2 472 000 MDL
Achizitii.md ID
21041579
Тип процедуры
Открытый торг
Критерии присуждения
Самая низкая цена
Адрес поставки
2004, MOLDOVA, mun.Chişinău, Chisinau, mun. Chișinău, str. Bucuriei 12a
Срок действия контракта
2 авг 2021 03:00 - 15 дек 2021 02:00
Список позиций
1)
Название
Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Cahul, UTA Găgăuzia (Comrat, Ciadîr-Lunga, Vulcănești), Taraclia CPV: 45200000-9 - Полные или частичные строительные работы и публичные работы
Количество: 1.0
Ед. измерения: Bucata
Документы процедуры закупок
Caiet de sarcini macadam Cahul, UTA Găgăuzia (Comrat, Ciadîr-Lunga, Vulcănești), Taraclia
Техническая спецификация
Caiet de sarcini
7.07.21 08:33
Anunț de participare macadam Cahul, UTA Găgăuzia (Comrat, Ciadîr-Lunga, Vulcănești), Taraclia
Документация к предложению
Anunț de participare
7.07.21 08:33
DUAE macadam Cahul, UTA Găgăuzia (Comrat, Ciadîr-Lunga, Vulcănești), Taraclia
Документация к предложению
DUAE
7.07.21 08:33
Documente licitatie lucrari macadam Cahul, UTA Găgăuzia (Comrat, Ciadîr-Lunga, Vulcănești), Taraclia
Документация к предложению
Documente de licitație
7.07.21 08:33

Ниже доступны оферты участников, документы к офертам вы можете посмотреть нажав на иконку папки.

На основе Решения рабочей группы для выбора победителя требуется:

1) Выбрать победителя нажав на кнопку признать победителем.

2) Отправить в течении 3 дней на почту AAP bap@tender.gov.md отсканированное решение рабочей группы.

3) После выбора победителя нажмите кнопку: “Принять решение”.

Квалификация участников
Наименование участника
Цена предложения
Статус
1
Наименование участника:

MASTERDRUM

Цена предложения: 2 499 882,40 MDL
Статус: Победитель
Причина: În baza hotărârii grupului de lucru al Î.S. ,,Administrația de Stat a Drumurilor” nr. ocds-b3wdp1-MD-1625635582657 din 03.08.2021 ce ține de evaluarea rezultatelor licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1625635582657 din 28.07.2021, în vederea achiziționării lucrărilor de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Cahul, UTA Găgăuzia (Comrat, Ciadîr-Lunga, Vulcănești), Taraclia, vă comunicăm următoarele: Oferta câștigătoare este cea care întrunește toate cerinţele minime de calificare şi are cel mai mic preţ fără TVA. Criteriul de apreciere a ofertei câştigătoare a fost comunicat operatorilor economici prin documentația de atribuire. Unicul operator economic care a participat în cadrul procedurii de achiziție este S.R.L. ,,Masterdrum,,, care a propus prețul de 2 499 882,40 (două milioane patru sute nouăzeci și nouă mii opt sute optzeci și doi lei, 40 bani) fără TVA și 2 999 858,88 (două milioane nouă sute nouăzeci și nouă mii opt sute cincizeci și opt lei, 88 bani) inclusiv TVA, cu corespunderea cerințelor înaintate. Oferta câștigătoare corespunde cerinţelor minime de calificare solicitate prin documentele de licitaţie ce ţine de experienţă similară, de asemenea au fost prezentate toate certificatele de la organele de control, s-a constituit garanţia pentru ofertă, devizele şi alte documente necesare calificării. La evaluarea părţii financiare a ofertei s-a constatat că operatorul economic câștigător a elaborat devizele în conformitate cu cerinţele normativelor tehnice în vigoare, incluzând toate lucrările şi respectând toate cerinţele înaintate faţă de obiectul achiziţiei conform caietului de sarcini. Luând în consideraţie specificul lucrărilor, operatorul economic desemnat câştigător a dat dovadă de o corespundere adecvată cu exigenţele înaintate faţă de specificul achiziţiei. Contractul de antrepriză va fi încheiat cu ofertantul câştigător în conformitate cu art.32 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 şi va cuprinde toate datele prezentate în ofertă, după cum au fost precizate în documentația de atribuire. După semnarea contractului, autoritatea contractantă va elibera garanţia pentru ofertă. Potrivit ordinului Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta autorității contractante și Agenției Achiziții Publice ,,Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani,,.
Документы квалификации
Документы, поданные с предложением
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Активный".
Разъяснения