+373 22 003 999

Вы также можете писать ваши вопросы нам на почту info@achizitii.md или в чат.

1
Период разъяснений
с 06.07.2021 16:04
по 17.07.2021 10:30
2
Подача предложений
с 17.07.2021 10:30
по 27.07.2021 10:30
3
Аукцион

4
Оценка

5
Контракт

Статус Оценка
Оценочная стоимость без НДС 2 595 033 MDL
Период уточнений: 6 июл 2021, 16:04 - 17 июл 2021, 10:30
Подача предложений: 17 июл 2021, 10:30 - 27 июл 2021, 10:30

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801


Данная процедура проводится без электронного аукциона. Ваша оферта является окончательной и должна содержать весь список необходимых документов.

Scarificarea ușoară a împietruirii drumului, frezarea și plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, executarea stratului de fundație sau reprofilare din piatră spartă, amorsarea suprafeței cu bitum, amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate mărunte, executarea îmbrăcămintei rutiere de beton asfaltic cu agregate mărunte pe suprafața amorsată cu bitum, consolidarea acostamentelor cu un strat din piatră spartă, reparația podețului existent
Информация о заказчике
Наименование
Фискальный код/IDNO
Адрес
MD 5902, MOLDOVA, Făleşti, or.Făleşti, str.Ștefan cel Mare, 50
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Prodan Alexandr
Контактный номер
+37325922915
Эл. адрес
Факс
---
Данные о закупке
Дата создания
6 июл 2021, 16:04
Дата последних изменений
12 июл 2021, 11:57
Achizitii.md ID
21041558
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Тип процедуры
Открытый торг
Критерий оценки
Самая низкая цена
Источники финансирования
Список лотов
Документы процедуры закупок
model_declaratie_ro.doc
Документация к предложению
declaratie privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.
6.07.21 16:04
ds_lucrari.docx
Документация к предложению
Documentatia Standart pentru Lucrari
6.07.21 16:04
caiet de sarcini.pdf caiet de sarcini.pdf
Техническая спецификация
Caiet de sarcini/specificatii tehnice
6.07.21 16:04
anunt de participare.pdf anunt de participare.pdf
tenderNotice
anunt/invitatie de participare
6.07.21 16:04
duae_ro.doc
Документация к предложению
documentul unic de achizitii european
6.07.21 16:04
Дата:
12 июл 2021, 11:57
Название вопроса:
Garantie pentru oferta
Вопрос:
buna ziua, publicati va rugam rechizitele bancare in vederea perfectarii garantiei pentru oferta
Ответ (12 июл 2021, 12:03):
Autoritatea contractanta accepta forma de garantie pentru oferta, conform pct 16, nr.3 și pct. 17 din anuntul de participare - scrisoare emisă de o bancă comercială, conform anexei nr. 9 la documentația standard nr.69 din 7 mai 2021 – confirmata prin semnătura electronică a participantului, (pentru indicarea rechizitelor bancare in scrisoarea de garantie pentru oferta, la solictarea bancii se va indica urmatoarele rechizite: cf- 1007601009347, IBAN-MD20TRGDAL14514143010000, TRZMD 2X, Trezoreria Regionala Nord).
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Период разъяснений".