+373 22 003 999

Вы также можете писать ваши вопросы нам на почту info@achizitii.md или в чат.

1
Период разъяснений
с 07.06.2021 17:08
по 21.06.2021 16:00
осталось 2 дня
2
Подача предложений
с 21.06.2021 16:00
по 28.07.2021 10:00
3
Аукцион

4
Оценка

5
Контракт

Статус Период разъяснений
Оценочная стоимость без НДС 8 000 000 MDL
Период уточнений: 7 июн 2021, 17:08 - 21 июн 2021, 16:00
Подача предложений: 21 июн 2021, 16:00 - 28 июл 2021, 10:00

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801


Данная процедура проводится без электронного аукциона. Ваша оферта является окончательной и должна содержать весь список необходимых документов.

Подписаться
Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice
Информация о заказчике
Наименование
Фискальный код/IDNO
Адрес
2003, MOLDOVA, mun.Chişinău, or.Durleşti, str. Alexandru cel Bun 5.
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Eleonora Saran
Контактный номер
022584478
Эл. адрес
Факс
---
Данные о закупке
Дата создания
7 июн 2021, 17:08
Дата последних изменений
18 июн 2021, 9:17
Achizitii.md ID
21040491
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Тип процедуры
Открытый торг
Критерий оценки
Самая низкая цена
Источники финансирования
Документы процедуры закупок
caiet de sarcini 4.signed.pdf caiet de sarcini 4.signed.pdf
Документация к предложению
caiet de sarcini 4
7.06.21 17:08
caiet de sarcini 3.signed.pdf caiet de sarcini 3.signed.pdf
Документация к предложению
caiet de sarcini 3
7.06.21 17:08
caiet de sarcini 2.signed.pdf caiet de sarcini 2.signed.pdf
Документация к предложению
caiet de sarcini 2
7.06.21 17:08
caiet de sarcini 1.signed.pdf caiet de sarcini 1.signed.pdf
Документация к предложению
caiet de sarcini 1
7.06.21 17:08
declaratie_ro (1).doc
Документация к предложению
7.06.21 17:08
caiet de sarcini 5.signed.pdf caiet de sarcini 5.signed.pdf
Документация к предложению
caiet de sarcini 5
7.06.21 17:12
duae_ro_0 (3).signed.pdf duae_ro_0 (3).signed.pdf
Документация к предложению
Documentul Unic de Achizitie European
11.06.21 14:18
documentatia standart.signed.pdf documentatia standart.signed.pdf
Документация к предложению
documentatia standart
11.06.21 14:18
anunt acrtierul gribov.signed.pdf anunt acrtierul gribov.signed.pdf
Документация к предложению
anunt de participare
11.06.21 14:18
Дата:
8 июн 2021, 15:54
Название вопроса:
Documentele de licitatie
Вопрос:
Care este suma de lichiditati necesara 1 mln sau 10 mln lei?
Ответ (8 июн 2021, 16:57):
10 000 000 lei.Vom efectua modificarile necesare in cel mai scurt timp
Дата:
9 июн 2021, 11:13
Название вопроса:
Documentele de licitatie
Вопрос:
Cum poate fi suma de liciditati necesara mai mare de cat valoarea licitatiei ? (si ce legatura are suma cu TVA)
Ответ (9 июн 2021, 15:03):
art.21 al legii 131/2015 permite AC indicarea sumei nu mai mare de 2 ori decit valoarea estivativa.
Дата:
11 июн 2021, 08:31
Название вопроса:
Răspuns (9 iun 2021, 15:03): art.21 al legii 131/2015 permite AC indicarea sumei nu mai mare de 2 ori decit valoarea estivativa.
Вопрос:
Nu este asa criteriu in aricolul 21 Articolul 21. Capacitatea economică şi financiară (1) Demonstrarea capacităţii economice şi financiare a operatorului economic se realizează prin prezentarea unuia sau a mai multor documente relevante, cum ar fi: a) declaraţii bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional; b) rapoarte financiare sau, în cazul în care publicarea acestor rapoarte este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit ofertantul/candidatul, extrase din rapoartele financiare; c) declaraţii privind cifra de afaceri totală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informaţiile respective sînt disponibile. În acest ultim caz, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare şi data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială. (2) În sensul alin. (1) lit. c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor, lucrărilor sau serviciilor. Autoritatea contractantă indică principalele motive pentru o astfel de cerință în documentația de atribuire. Atunci cînd un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului cîștigător îi sînt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp. În cazul în care urmează să se atribuie contracte bazate pe un acord-cadru, cifra de afaceri anuală maximă se calculează în funcție de dimensiunea maximă anticipată a contractelor specifice care vor fi executate în același timp sau, dacă aceasta nu este cunoscută, pe baza valorii estimate a acordului-cadru. În cazul unor sisteme dinamice de achiziții, cifra de afaceri anuală maximă se calculează pe baza dimensiunii maxime anticipate a contractelor specifice care urmează să fie atribuite în cadrul sistemului respectiv. (3) În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a demonstra capacitatea sa economică şi financiară prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situaţiei economice şi financiare a ofertantului/candidatului. (4) În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea capacităţii economice şi financiare, aceasta are obligaţia de a indica în documentaţia de atribuire şi informaţiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop. (5) Capacitatea economică şi financiară a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă. (6) În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea economică şi financiară invocînd şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (5), de către o altă persoană, acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susţinerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (1) şi alin. (3) lit. a), c)-g), care determină excluderea din procedura de atribuire. (7) Atunci cînd ofertantul/candidatul se bazează pe capacitățile altei persoane în ceea ce privește criteriile referitoare la capacitatea economică și financiară, autoritatea contractantă solicită ca ofertantul/candidatul și acea persoană să fie răspunzătoare solidar pentru executarea contractului.
Ответ (11 июн 2021, 12:51):
AC va opera modificarile necesare.
Дата:
11 июн 2021, 08:54
Название вопроса:
Intrebare
Вопрос:
Suma nu mai mare de 2 ori decit valoarea estivativa se refera la cifra medie de afacere nu si la lichiditati. Trebuie sa justificati legal aceasta cerinta.
Ответ (11 июн 2021, 12:50):
AC va opera modificarile necesare.
Дата:
12 июн 2021, 01:21
Название вопроса:
punct. 28, Disponibilitatea de bani lichizi sau capital circular, sau de resurse creditare in suma de minim
Вопрос:
Egal sau mai mult decît 8 000 000,00 lei cu TVA, confirmată prin semnătură electronică, puteti explica sensul acestui puct ? ori este o simpla ilaturare a concuretei, prin urmare o compania de timp mic 30< agajati, dar cu posibilitatea de a executa aceasta lucrare este inlaturata din concurs prin prinsma punctului inclus de dmv-sta (va sugerez sa aplicati experienta altor primarii, platforma M-tender e plina de exemple.. cu cifre si mai mare ca a DMV-stra, dar nu se solcita asa cerinta CRITICA ca disponibilitate a 8 mil lei in cont)
Ответ (14 июн 2021, 08:16):
Avind in vedere o experienta mai putin placuta anterior, AC se asigura despre demonstrarea capacit['ii financiare a OE.Este o cerinta impusa legal. Deasemenea AC va tine cond si de data inregistrarii persoenei juridice.
Название вопроса
Вопрос
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Период разъяснений".