+373 22 003 999

Вы также можете писать ваши вопросы нам на почту info@achizitii.md или в чат.

1
Период разъяснений
с 23.04.2021 16:03
по 20.05.2021 13:00
осталось 6 дней
2
Подача предложений
с 20.05.2021 13:00
по 01.06.2021 10:00
3
Аукцион

4
Оценка

5
Контракт

Статус Период разъяснений
Оценочная стоимость без НДС 10 345 841,67 MDL
Период уточнений: 23 апр 2021, 16:03 - 20 май 2021, 13:00
Подача предложений: 20 май 2021, 13:00 - 1 июн 2021, 10:00

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801


Данная процедура проводится без электронного аукциона. Ваша оферта является окончательной и должна содержать весь список необходимых документов.

Подписаться
Conform listei cantităților de lucrări prevăzut în caietele de sarcini.
Condițiile special de care depinde îndeplinirea contractului: a) preţul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului; b) preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziție. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către Beneficiar; c) Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi se vor conduce de Legea
privind calitatea în construcţii nr.721 din 02.02.1996 şi Legea privind protecţia consumatorilor nr.105 din 13.03.2003; Informației Ministerului Dezvoltării regionale și Construcției nr.864 din 01.05.2017 cu privire la determinarea valorii obiectelor de construcții; MO din 12.05.2017 d) Contractul se încheie între beneficiarul de stat şi ofertantul câștigător în termen de 2 zile de la data la care i-a fost remis spre semnare; e) Lucrările vor începe în decurs de 3 zile de la semnarea contractului si primirii ordinului de începere a execuţiei lucrărilor. f)Termenul de garanţie a lucrărilor prestate este de 6 ani din momentul recepţiei lucrărilor; g) Agentul economic va garanta executarea contractului, depunând o garanţie de asigurare a executării contractului în sumă de 5 % din suma contractului, în timpul încheierii contractului. Garanţia de asigurare a executării contractului se constituie de către ofertant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.
Dirigintele de șantier autorizat pentru îndeplinirea lucrărilor conform caietului de sarcini.
Operatorul economic va restitui costul apei și energiei electrice utilizate din cadrul instituției la care sunt efectuate lucrări.
**** Dacă oferta, inclusiv documentele de calificare care o însoţesc, nu corespund cerinţelor prestabilite în prezentul caiet de sarcini sau acestea nu sunt completate, semnate în modul corespunzător, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă, şi nu poate fi rectificată în scopul corespunderii cerințelor înaintate.
Информация о заказчике
Наименование
Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica
Фискальный код/IDNO
1007601010448
Адрес
MD-2060, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Bd. Traian 21/2
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Inna Frunză
Контактный номер
+37322776711
Факс
---
Данные о закупке
Дата создания
23 апр 2021, 16:03
Дата последних изменений
6 май 2021, 9:59
Achizitii.md ID
21038938
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Тип процедуры
Открытый торг
Критерий оценки
Самая низкая цена
Источники финансирования
Список лотов
Документы процедуры закупок
anunț de participare pro success.doc
Документация к предложению
23.04.21 16:03
fda .doc
Документация к предложению
23.04.21 16:03
declaratie_ro.doc
Документация к предложению
23.04.21 16:03
duae_ro_0.doc
Документация к предложению
23.04.21 16:03
pro succes 2.rtf
Документация к предложению
23.04.21 16:03
formulare .docx
Документация к предложению
23.04.21 16:03
pro succes cs 1.rtf
Документация к предложению
23.04.21 16:03
doc standart lucrări (2).docx
Документация к предложению
23.04.21 16:03
Дата:
6 май 2021, 09:59
Название вопроса:
Certificat ISO
Вопрос:
Solicităm să excludeți certificatul ISO din cerințe, deoarece in Republica Moldova sunt aprobate alte cerințe și standarde. Pe acest fapt au fost depuse mai multe contestatii, la care ANSC a obligat autoritatea contractanta să șe excluda această cerință.
Ответ (6 май 2021, 11:08):
Cerințele nu vor fi modificate. Deținerea certificatul ISO nu vă scutește de obligațiile de respectare cerințelor și standardelor aprobate in Republica Moldova.
Название вопроса
Вопрос
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Период разъяснений".