+373 22 003 999

Вы также можете писать ваши вопросы нам на почту info@achizitii.md или в чат.

1
Период разъяснений
с 23.04.2021 15:12
по 04.06.2021 17:43
2
Подача предложений
с 04.06.2021 17:43
по 27.06.2021 17:43
осталось 11 дней
3
Аукцион

4
Оценка
5
Предложения рассмотрены
Статус Активный
Оценочная стоимость без НДС 31 050 000 MDL
Период уточнений: 23 апр 2021, 15:12 - 4 июн 2021, 17:43
Подача предложений: 4 июн 2021, 17:43 - 27 июн 2021, 17:43
Начало аукциона: не будет использоваться

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801


Данная процедура проводится без электронного аукциона. Ваша оферта является окончательной и должна содержать весь список необходимых документов.

Подать предложение
Ambulante de prim ajutor tip ”B” (4x4)
Информация о заказчике
Фискальный код/IDNO
Адрес
MD-2009, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, MD-2009, Republica Moldova, Chişinău str. Cosmescu 3
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Sergiu Balta
Контактный номер
+ 373 022 222 364
Эл. адрес
Данные о закупке
Дата создания
23 апр 2021, 14:55
Дата последних изменений
2 июн 2021, 17:43
Оценочная стоимость (без НДС)
31 050 000 MDL
Achizitii.md ID
21038927
Тип процедуры
Открытый торг
Критерий оценки
Самая низкая цена
Адрес поставки
MD-2009, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, MD-2009, Republica Moldova, Chişinău str. Cosmescu 3
Срок действия контракта
12 июл 2021 17:43 - 31 дек 2021 17:43
Список позиций
1)
Название
Ambulante de prim ajutor tip ”B” (4x4) CPV: 34100000-8 - Автомобили
Количество: 22.0
Ед. измерения: Bucata
Документы процедуры закупок
duae_ro_0 (1).doc
Документация к предложению
DUAE
23.04.21 15:12
formularele-f4.1-si-f4.2xlsx
Документация к предложению
Formularele-f4.1-si-f4.2
23.04.21 15:12
anunt_de_participare177.semnat.pdf anunt_de_participare177.semnat.pdf
tenderNotice
Anunț de participare
17.05.21 18:39
1. documentatia_standard_bunuri.semnat.pdf 1. documentatia_standard_bunuri.semnat.pdf
Документация к предложению
Documentatia_standard
17.05.21 18:39
agreement cnamup.doc
Документация к предложению
Contract Model
17.05.21 18:45
versiune finală ambulante b 4x4.docx
Документация к предложению
caiet de sarcini. ro
2.06.21 17:43
final version ambulance type b 4x4.docx
Документация к предложению
Caiet de sarcini .eng
2.06.21 17:43
Ambulante de prim ajutor tip ”B” (4x4)
Дата:
3 июн 2021, 15:49
Название вопроса:
Garanția pentru ofertă și contract
Вопрос:
Întrebarea Nr. 1: Se acceptă o garanție pentru ofertă care conține, pe lîngă textul prevăzut în formular F3.2, următorul paragraf: “În scopul identificării, cererea Dvs. scrisă de plată, confirmarea Dvs. scrisă si orice altă corespondență aferentă prezentei scrisori de garanție, trebuie sa fie prezentate prin intermediul băncii Dvs., care să confirme că semnăturile angajează în mod legal instituția Dvs.”? Întrebarea Nr. 2: Solicităm în mod respectuos a modifica proiectul contractului și anume: A: Solicităm modificarea pct. 6.1 lit. g) din contract astfel încît termenul de reacție la telefon să fie de minim 2 ore și nu doar 30 de minute, termen care este mult prea scurt. B. Solicităm completarea pct. 6.1 lit. g) cu o clauză care să prevadă că în cazul apariției unor defecțiuni tehnice în zile nelucrătoare, termenele prevăzute anterior să nu înceapă să curgă (sau să se prelungească) pînă în următoarea zi lucrătoare. C. Solicităm stabilirea unor penalități de întârziere datorate de CAPCS, în cazul plății cu întîrziere a prețului, conform pct.9.10, la același nivel cu cele datorate de Vînzător conform pct. 9.9 pentru livrarea cu intîrziere a produselor, precum si aceeași limită maximă a penalităților de întîrziere ca si cea prevăzută la pct. 9.9, de 30% din suma totala a bunurilor neachitate. Alternativ, solicităm modificarea pct. 9.9 în sensul de a reduce valoarea penalităților de întîrziere la valoarea de 0,1% stabilită la pct.9.10, precum și limita maximă a penalităților de întîrziere la valoarea de 5%, cît este prevăzută si la pct. 9.10. Solicităm aplicarea acelorași penalități pentru ambele părți.
Ответ (3 июн 2021, 16:41):
Vă comunicăm că modelul de contract este aprobat prin HG nr. 1128 din 10-10-2016. Astfel, clauzele contractuale nu pot fi modificate.
Ambulante de prim ajutor tip ”B” (4x4)
Дата:
4 июн 2021, 09:40
Название вопроса:
Garanția pentru ofertă
Вопрос:
Referitor la Formularul F3.2 - Garanție pentru ofertă, vă rugăm să acceptați în completarea textului din formular, să fie inclus și următorul paragraf: “În scopul identificării, cererea Dvs. scrisă de plată, confirmarea Dvs. scrisă si orice altă corespondență aferentă prezentei scrisori de garanție, trebuie sa fie prezentate prin intermediul băncii Dvs., care să confirme că semnăturile angajează în mod legal instituția Dvs.”
Ответ (4 июн 2021, 10:14):
Vă informam că modelul Formularul F3.2 - Garanție pentru ofertă este aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 183 din 24.05.2016 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri, prin urmare textul formularului model nu poate fi modificat.
Ambulante de prim ajutor tip ”B” (4x4)
Дата:
4 июн 2021, 12:24
Название вопроса:
Intrebare pe specificatii tehnice nr. 1
Вопрос:
Referitor la punctul 7. LISTA ECHIPAMENTELOR - 7.3 Aparatură monitorizare/defibrilare/diagnosticare, Defibrilator automat cu monitor, cerinta “Set padele reutilizabile adult/pediatric – 1 set.”, va rugam sa acceptati ca si conform un aparat care are in configuratie doar electrozi de defibrilare. Mentionam ca ultimele ghiduri de resuscitare recomanda utilizarea electrozilor de defibrilare. Mai mult decat atat, in cazul utilizarii electrozilor de defibrilare, nu a padelelor, medical are mainile libere, putand efectua, astfel, alte manevre necesare salvarii pacientului. Mai multi producatori de defibrilatoare/monitoare au ales configuratia exclusiv cu electrozi de defibrilare, deci consideram ca cerinta conform careia se solicita atat electrozi, cat si padele, ar fi restrictiva.
Ответ (4 июн 2021, 17:31):
Potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice, orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire. Termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării anunțului de participare și a documentației de atribuire, constituind: - 9 zile – în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este egală cu sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) din Lege. Totodată, alin. (5) din articolul de mai sus, în cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenele prevăzute la alin. (4), aceasta din urmă este în drept să nu răspundă. De asemenea, vă comunicăm că potrivit caietului de sarcini se achiziționează Defibrilator semiautomat cu monitor și nu Defibrilator automat cu monitor.
Ambulante de prim ajutor tip ”B” (4x4)
Дата:
4 июн 2021, 12:24
Название вопроса:
Intrebare pe specificatii tehnice nr. 2
Вопрос:
Referitor la punctul 7. LISTA ECHIPAMENTELOR - 7.3 Aparatură monitorizare/defibrilare/diagnosticare, Defibrilator automat cu monitor, cerinta “Printer termic incoporat”, va rugam sa acceptati ca si conform un aparat care are in configuratie imprimanta externa. Mentionam ca produsul are aceleasi performante ca si un defibrilator cu imprimanta incorporata. Mai mult decat atat, sunt mai multi producatori de defibrilatoare/monitoare cu inalte performante tehnice care, in urma studiilor efectuate, au ales configuratia cu imprimanta externa. Imprimanta nu este utilizata de fiecare data. Fiind vorba de echipamente ce urmeaza a fi uilizate in ambulante, deci pe teren, se reduce din volumul/greutatea echipamentelor ce urmeaza a fi transportate de catre salvatori, in cazul in care acestea nu sunt necesare. Conditia ca imprimanta sa fie interna ar putea restrictiona accesul liber al tuturor operatorilor economici interesati de aceasta procedura.
Ответ (4 июн 2021, 17:31):
Potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice, orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire. Termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării anunțului de participare și a documentației de atribuire, constituind: - 9 zile – în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este egală cu sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) din Lege. Totodată, alin. (5) din articolul de mai sus, în cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenele prevăzute la alin. (4), aceasta din urmă este în drept să nu răspundă. De asemenea, vă comunicăm că potrivit caietului de sarcini se achiziționează Defibrilator semiautomat cu monitor și nu Defibrilator automat cu monitor.
Ambulante de prim ajutor tip ”B” (4x4)
Дата:
4 июн 2021, 12:25
Название вопроса:
Intrebare pe specificatii tehnice nr. 3
Вопрос:
Referitor la punctul 7. LISTA ECHIPAMENTELOR - 7.3 Aparatură monitorizare/defibrilare/diagnosticare, Defibrilator automat cu monitor, cerinta “Card SD 2 Gb minim”, va rugam sa acceptati ca si conform si un aparat care are in configuratie USB. Stick ul USB are capabilitati de memorie net superioare cardului SD.
Ответ (4 июн 2021, 17:31):
Potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice, orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire. Termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării anunțului de participare și a documentației de atribuire, constituind: - 9 zile – în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este egală cu sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) din Lege. Totodată, alin. (5) din articolul de mai sus, în cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenele prevăzute la alin. (4), aceasta din urmă este în drept să nu răspundă. De asemenea, vă comunicăm că potrivit caietului de sarcini se achiziționează Defibrilator semiautomat cu monitor și nu Defibrilator automat cu monitor.
Ambulante de prim ajutor tip ”B” (4x4)
Дата:
4 июн 2021, 12:25
Название вопроса:
Intrebare pe specificatii tehnice nr. 4
Вопрос:
Referitor la punctul 7. LISTA ECHIPAMENTELOR - 7.3 Aparatură monitorizare/defibrilare/diagnosticare, Defibrilator automat cu monitor, cerinta “să dispună de un terminal dedicat pentru testarea funcționării corespunzatoare a padelelor”, va rugam sa acceptati ca si conform un aparat care nu are terminal dedicat pentru testarea functionarii padelelor, in cazul in care acesta are in configuratie doar electrozi de defibrilare. Mentionam ca aparatul efectueaza auto teste functionale, atat periodice, cat si la pornire.
Ответ (4 июн 2021, 17:31):
Potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice, orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire. Termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării anunțului de participare și a documentației de atribuire, constituind: - 9 zile – în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este egală cu sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) din Lege. Totodată, alin. (5) din articolul de mai sus, în cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenele prevăzute la alin. (4), aceasta din urmă este în drept să nu răspundă. De asemenea, vă comunicăm că potrivit caietului de sarcini se achiziționează Defibrilator semiautomat cu monitor și nu Defibrilator automat cu monitor.
Ambulante de prim ajutor tip ”B” (4x4)
Дата:
4 июн 2021, 12:26
Название вопроса:
Intrebare pe specificatii tehnice nr. 5
Вопрос:
Referitor la punctul 7. LISTA ECHIPAMENTELOR - 7.3 Aparatură monitorizare/defibrilare/diagnosticare, Defibrilator automat cu monitor, cerinta “bateria să ofere suficientă putere pentru administrarea minim 150 șocuri de 200J la o singură încarcare sau nu mai puțin de 4 ore de monitorizare ECG în mod continuu”, va rugam sa acceptati ca si conform un aparat a carui baterie poate livra minim 100 de socuri la 200J. Mentionam ca aparatul are suport cu incarcare in ambulanta, deci se reincarca dupa utilizarea pe un pacient.
Ответ (4 июн 2021, 17:32):
Potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice, orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire. Termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării anunțului de participare și a documentației de atribuire, constituind: - 9 zile – în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este egală cu sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) din Lege. Totodată, alin. (5) din articolul de mai sus, în cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenele prevăzute la alin. (4), aceasta din urmă este în drept să nu răspundă. De asemenea, vă comunicăm că potrivit caietului de sarcini se achiziționează Defibrilator semiautomat cu monitor și nu Defibrilator automat cu monitor.
Ambulante de prim ajutor tip ”B” (4x4)
Дата:
4 июн 2021, 12:27
Название вопроса:
Intrebare pe specificatii tehnice nr. 6
Вопрос:
Referitor la punctul 7. LISTA ECHIPAMENTELOR - 7.3 Aparatură monitorizare/defibrilare/diagnosticare, Defibrilator automat cu monitor, cerinta “sistemul să poată lucra atît cu padele reutilizabile, cît și cu padele de unică folosință”, va rugam sa acceptati ca si conform un aparat care are in configuratie doar electrozi de defibrilare. Mentionam ca ultimele ghiduri de resuscitare recomanda utilizarea electrozilor de defibrilare. Mai mult decat atat, in cazul utilizarii electrozilor de defibrilare, nu a padelelor, medical are mainile libere, putand efectua, astfel, alte manevre necesare salvarii pacientului.
Ответ (4 июн 2021, 17:32):
Potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice, orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire. Termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării anunțului de participare și a documentației de atribuire, constituind: - 9 zile – în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este egală cu sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) din Lege. Totodată, alin. (5) din articolul de mai sus, în cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenele prevăzute la alin. (4), aceasta din urmă este în drept să nu răspundă. De asemenea, vă comunicăm că potrivit caietului de sarcini se achiziționează Defibrilator semiautomat cu monitor și nu Defibrilator automat cu monitor.
Ambulante de prim ajutor tip ”B” (4x4)
Дата:
4 июн 2021, 12:28
Название вопроса:
Intrebare pe specificatii tehnice nr. 7
Вопрос:
Referitor la punctul 7. LISTA ECHIPAMENTELOR - 7.3 Aparatură monitorizare/defibrilare/diagnosticare, Defibrilator automat cu monitor, cerinta “-padelele trebuie sa fie interschimbabile”, va rugam sa acceptati ca si conform un aparat care are in configuratie doar electrozi de defibrilare. Mentionam ca ultimele ghiduri de resuscitare recomanda utilizarea electrozilor de defibrilare. Mai mult decat atat, in cazul utilizarii electrozilor de defibrilare, nu a padelelor, medicul are mainile libere, putand efectua, astfel, alte manevre necesare salvarii pacientului.
Ответ (4 июн 2021, 17:32):
Potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice, orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire. Termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării anunțului de participare și a documentației de atribuire, constituind: - 9 zile – în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este egală cu sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) din Lege. Totodată, alin. (5) din articolul de mai sus, în cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenele prevăzute la alin. (4), aceasta din urmă este în drept să nu răspundă. De asemenea, vă comunicăm că potrivit caietului de sarcini se achiziționează Defibrilator semiautomat cu monitor și nu Defibrilator automat cu monitor.
Ambulante de prim ajutor tip ”B” (4x4)
Дата:
4 июн 2021, 12:28
Название вопроса:
Intrebare pe specificatii tehnice nr. 7
Вопрос:
Referitor la punctul 7. LISTA ECHIPAMENTELOR - 7.3 Aparatură monitorizare/defibrilare/diagnosticare, Defibrilator automat cu monitor, cerinta “-padelele trebuie sa fie interschimbabile”, va rugam sa acceptati ca si conform un aparat care are in configuratie doar electrozi de defibrilare. Mentionam ca ultimele ghiduri de resuscitare recomanda utilizarea electrozilor de defibrilare. Mai mult decat atat, in cazul utilizarii electrozilor de defibrilare, nu a padelelor, medicul are mainile libere, putand efectua, astfel, alte manevre necesare salvarii pacientului.
Ответ (4 июн 2021, 17:32):
Potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice, orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire. Termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării anunțului de participare și a documentației de atribuire, constituind: - 9 zile – în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este egală cu sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) din Lege. Totodată, alin. (5) din articolul de mai sus, în cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenele prevăzute la alin. (4), aceasta din urmă este în drept să nu răspundă. De asemenea, vă comunicăm că potrivit caietului de sarcini se achiziționează Defibrilator semiautomat cu monitor și nu Defibrilator automat cu monitor.
Ambulante de prim ajutor tip ”B” (4x4)
Дата:
4 июн 2021, 12:29
Название вопроса:
Intrebare pe specificatii tehnice nr. 9
Вопрос:
Referitor la punctul 7. LISTA ECHIPAMENTELOR - 7.3 Aparatură monitorizare/defibrilare/diagnosticare, Defibrilator automat cu monitor, cerinta “captura semnalului ECG să se poată face: prin intermediul padelelor de defibrilare, electrozilor de unică folosință sau electrozilor reutilizabili”, ca si conform un aparat la care captura semnalului ECG să se poată face: prin intermediul electrozilor de unică folosință sau electrozilor reutilizabili. Mentionam ca ultimele ghiduri de resuscitare recomanda utilizarea electrozilor de defibrilare. Mai mult decat atat, in cazul utilizarii electrozilor de defibrilare, nu a padelelor, medicul are mainile libere, putand efectua, astfel, alte manevre necesare salvarii pacientului.
Ответ (4 июн 2021, 17:33):
Potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice, orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire. Termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării anunțului de participare și a documentației de atribuire, constituind: - 9 zile – în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este egală cu sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) din Lege. Totodată, alin. (5) din articolul de mai sus, în cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenele prevăzute la alin. (4), aceasta din urmă este în drept să nu răspundă. De asemenea, vă comunicăm că potrivit caietului de sarcini se achiziționează Defibrilator semiautomat cu monitor și nu Defibrilator automat cu monitor.
Ambulante de prim ajutor tip ”B” (4x4)
Дата:
4 июн 2021, 12:29
Название вопроса:
Intrebare pe specificatii tehnice nr. 1
Вопрос:
Referitor la punctul 7. LISTA ECHIPAMENTELOR - 7.3 Aparatură monitorizare/defibrilare/diagnosticare, Defibrilator automat cu monitor - Dispozitiv ECG , cerinta “-Detecția automată a aritmilor; inclusiv HRV (analiza variabilitate ritm cardiac)”, va rugam sa acceptati ca si conform un aparat care efectueaza detectia automata a aritmiilor, dar fara HRV. Acest parametru este util si necesar maim ult intr-o investigatie de tip Holter ECG, decat in cazul unei examinari ECG simple.
Ответ (4 июн 2021, 17:33):
Potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice, orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire. Termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării anunțului de participare și a documentației de atribuire, constituind: - 9 zile – în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este egală cu sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) din Lege. Totodată, alin. (5) din articolul de mai sus, în cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenele prevăzute la alin. (4), aceasta din urmă este în drept să nu răspundă. De asemenea, vă comunicăm că potrivit caietului de sarcini se achiziționează Defibrilator semiautomat cu monitor și nu Defibrilator automat cu monitor.
Ambulante de prim ajutor tip ”B” (4x4)
Дата:
4 июн 2021, 12:29
Название вопроса:
Intrebare pe specificatii tehnice nr. 11
Вопрос:
Referitor la punctul 7. LISTA ECHIPAMENTELOR - 7.3 Aparatură monitorizare/defibrilare/diagnosticare, Defibrilator automat cu monitor - Dispozitiv ECG , cerinta “Memorie internă pentru min. 30.000 trasee ECG”, va rugam sa acceptati ca si conform un aparat care are memorie interna pentru minim 300 trasee ECG. Consideram ca acest numar de trasee este sufficient nu doar pentru unul, cat si pentru mai multi pacienti. Astfel, personalul medical poate descarca datele memorate ulterior, pe un stick USB.
Ответ (4 июн 2021, 17:33):
Potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice, orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire. Termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării anunțului de participare și a documentației de atribuire, constituind: - 9 zile – în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este egală cu sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) din Lege. Totodată, alin. (5) din articolul de mai sus, în cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenele prevăzute la alin. (4), aceasta din urmă este în drept să nu răspundă. De asemenea, vă comunicăm că potrivit caietului de sarcini se achiziționează Defibrilator semiautomat cu monitor și nu Defibrilator automat cu monitor.
Ambulante de prim ajutor tip ”B” (4x4)
Дата:
4 июн 2021, 12:30
Название вопроса:
Intrebare pe specificatii tehnice nr. 12
Вопрос:
Referitor la punctul 7. LISTA ECHIPAMENTELOR - 7.3 Aparatură monitorizare/defibrilare/diagnosticare, Defibrilator automat cu monitor - Dispozitiv ECG, cerinta “Up grade software on line posibil”, va rugam sa acceptati ca si conform un aparat pentru care se poate efectua up grade software prin intermediul USB. Aceasta optiune este superioara celei de up grade on line, intrucat nu necesita acces la internet.
Ответ (4 июн 2021, 17:34):
Potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice, orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire. Termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării anunțului de participare și a documentației de atribuire, constituind: - 9 zile – în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este egală cu sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) din Lege. Totodată, alin. (5) din articolul de mai sus, în cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenele prevăzute la alin. (4), aceasta din urmă este în drept să nu răspundă. De asemenea, vă comunicăm că potrivit caietului de sarcini se achiziționează Defibrilator semiautomat cu monitor și nu Defibrilator automat cu monitor.
Ambulante de prim ajutor tip ”B” (4x4)
Дата:
4 июн 2021, 12:30
Название вопроса:
Intrebare pe specificatii tehnice nr. 13
Вопрос:
Referitor la punctul 7. LISTA ECHIPAMENTELOR - 7.3 Aparatură monitorizare/defibrilare/diagnosticare, Defibrilator automat cu monitor - Dispozitiv ECG, cerinta “2G SD card încorporat care permite înregistrarea a peste 10.000 trasee ECG”, va rugam sa acceptati ca si conform un aparat care in configuratie optiunea de USB, intrucat acesta are capabilitati de memorie net superioare cardului SD.
Ответ (4 июн 2021, 17:34):
Potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice, orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire. Termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării anunțului de participare și a documentației de atribuire, constituind: - 9 zile – în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este egală cu sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) din Lege. Totodată, alin. (5) din articolul de mai sus, în cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenele prevăzute la alin. (4), aceasta din urmă este în drept să nu răspundă. De asemenea, vă comunicăm că potrivit caietului de sarcini se achiziționează Defibrilator semiautomat cu monitor și nu Defibrilator automat cu monitor.
Ambulante de prim ajutor tip ”B” (4x4)
Дата:
4 июн 2021, 12:31
Название вопроса:
Intrebare pe specificatii tehnice nr. 8
Вопрос:
Referitor la punctul 7. LISTA ECHIPAMENTELOR - 7.3 Aparatură monitorizare/defibrilare/diagnosticare, Defibrilator automat cu monitor, cerinta “Monitorizare ECG: 5 derivații canale”, va rugam sa acceptati ca si conform un aparat care are in configuratie 4+6 canale, intrucat acesta ofera performante superioare.
Ответ (4 июн 2021, 17:34):
Potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice, orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire. Termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării anunțului de participare și a documentației de atribuire, constituind: - 9 zile – în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este egală cu sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) din Lege. Totodată, alin. (5) din articolul de mai sus, în cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenele prevăzute la alin. (4), aceasta din urmă este în drept să nu răspundă. De asemenea, vă comunicăm că potrivit caietului de sarcini se achiziționează Defibrilator semiautomat cu monitor și nu Defibrilator automat cu monitor.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Активный".
Разъяснения