+373 22 003 999

Вы также можете писать ваши вопросы нам на почту info@achizitii.md или в чат.

1
Период разъяснений
с 30.03.2021 09:46
по 14.04.2021 16:05
осталось 8 часов
2
Подача предложений
с 14.04.2021 16:05
по 22.04.2021 15:05
3
Аукцион
23.04.2021 15:00
4
Оценка

5
Контракт

Статус Период разъяснений
Оценочная стоимость без НДС 1 025 800 MDL
Период уточнений: 30 мар 2021, 9:46 - 14 апр 2021, 16:05
Подача предложений: 14 апр 2021, 16:05 - 22 апр 2021, 15:05

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801

Подписаться
Lucrari de instalare a sistemului de irigare automatizată în scuarul "Mezon", bd. Moscova, 21, mun. Chişinău
Информация о заказчике
Наименование
Pretura sectorului Rascani
Фискальный код/IDNO
1007601009853
Адрес
MD-2068, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Kiev, 3
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Melnic Vlad
Контактный номер
022441098
Эл. адрес
Факс
---
Данные о закупке
Дата создания
30 мар 2021, 9:46
Дата последних изменений
5 апр 2021, 11:46
Achizitii.md ID
21037859
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Тип процедуры
Запрос ценовых оферт (работы)
Критерий оценки
Лучшее соотношение цена - качества
Источники финансирования
Документы процедуры закупок
anunt de participare.semnat.pdf anunt de participare.semnat.pdf
Документация к предложению
30.03.21 09:46
duae.semnat.pdf duae.semnat.pdf
Документация к предложению
30.03.21 09:46
declaratie.semnat.pdf declaratie.semnat.pdf
Документация к предложению
30.03.21 09:46
caiet de sarcini.semnat.pdf caiet de sarcini.semnat.pdf
Документация к предложению
30.03.21 09:46
documentatia standart mezon.semnat.pdf documentatia standart mezon.semnat.pdf
Документация к предложению
5.04.21 11:46
Дата:
4 апр 2021, 11:05
Название вопроса:
Evaluarea si compararea ofertelor
Вопрос:
Nu este clar cum se va puncta factorul de evaluare "Perioada de executie". Daca la Punctajul pentru factorul de еvаluаrе ,,рrеțul ofertei" se асоrdă astfel:pentru cel mai scăzut dintre preturile оfеrtеlоr se асоrdă punctajul maxim alocat fасtоrului de еvаluаrе respectiv;pentru alt рrеț decit cel prevlzut la lit. а) se асоrdă punctajul astfel: Р(п) : (рrеț minim/prel (n) х punctajului maxim alocat). Deci, punctajul acumulat de ofertanții cu prețuri mai mari va fi mai mic de 80 puncte. Urmînd aceași logică, ofertantul care oferă cel mai mic termen de execuție- se punctează cu 10 puncte. Reeșind din punctul 6.3 din FDA Punctajul pentru factorul de еvаluаrе ,,Perioada de execuție" se асоrdă astfel: Pct=(Pexec/Pmin)x10 Unde: Pct. : punctajul acordat pentru perioada de garanție Р ехес : perioada de executie оfеrtаtă Р min: perioada minimă de execulie. Din formula de calcul reese că ofertantul care oferă o perioada de execuție mai mare, primește un punctaj mai mare, și mai mare decît 10, cea ce nu este logic.
Ответ (5 апр 2021, 11:57):
Buna ziua! Multumim pentru intrebare. Punctajul pentru factorul de evaluare „Perioada de execuţie” se acordă astfel: P min Pct. = --------- x 10 P exec Unde: Pct. = punctajul acordat pentru perioada de garanţie P exec = perioada de executie ofertată P min = perioada minimă de execuție, este stabilită de autoritatea contractantă - 60 zile lucrătoare din momentul predării de către Beneficiar a obiectului/spaţiului către Antreprenor)
Дата:
5 апр 2021, 11:15
Название вопроса:
Caiet de sarcini
Вопрос:
Conform caetului de sarcini, sunt solicitate Aspersoare nerotative, tip spray- 423 buc, dar duze pentru aceste aspersoare sunt solicitate numai 411 buc. Se primeste o diferenta de 12 aspersoare care nu au duza. Aspersoarele fara duza nu pot functiona. In caietul de sarcini sunt doua tipuri de duze care difera total una fata de alta, ca principiu de functionare si ca pret. Spune-ti ce tip si model de duza trebuie de utilizat, vor fi sau nu adaugate in caietul de sarcini?
Ответ (5 апр 2021, 14:26):
Mulţumim pentru întrebare. Eroare mecanică, luaţi în calcul + 12 duze poziţia 12.
Дата:
5 апр 2021, 11:18
Название вопроса:
Proiect de executie
Вопрос:
Cum putem face cunostinta cu proiectul de executie a sistemului de irigare, conform carui a fost elaborat caietul de sarcini?
Ответ (5 апр 2021, 12:04):
Buna ziua! Mulţumim pentru întrebare. Autoritatea contractantă consideră că în caietul de sarcini este informaţie suficientă pentru a executa lucrările.
Дата:
5 апр 2021, 12:24
Название вопроса:
Evaluarea si compararea ofertelor
Вопрос:
In FDA , formula de calcul a punctajului pentru factorul de evaluare" Perioada de executie" este : Pct.=(Pexec/Pmin)x10, dar in raspunsul D-stra se pare invers: Pct.=(Pmin/Pexec.)x10;"Buna ziua! Multumim pentru intrebare. Punctajul pentru factorul de evaluare „Perioada de execuţie” se acordă astfel: P min Pct. = --------- x 10 P exec Unde: Pct. = punctajul acordat pentru perioada de garanţie P exec = perioada de executie ofertată P min = perioada minimă de execuție, este stabilită de autoritatea contractantă - 60 zile lucrătoare din momentul predării de către Beneficiar a obiectului/spaţiului către Antreprenor)" In ambele cazuri este gresit. Daca dupa primul caz,Pct.=(Pexec./Pmin)x10, asa cum este stipulat in FDA, ofertantul cu cea mai mica perioada de executie( adica mai repede executa lucrarile), primeste un punctaj mai mic.Cum poate fi ca executantul care poate indeplini lucrarea mai repede sa primeasca punctaj mai mic? Daca, reesim din raspunsul D-stra, pare a fi: Pct.=(Pmin/Pexec)x10 primim un punctaj mai mare ca zece, daca oferim o perioada de executie mai mica ca 60 zile. Dar punctajul maxim pentru aceasta categorie de evaluare este 10.
Ответ (5 апр 2021, 14:24):
Multumim pentru întrebare: Autoritatea contractantă consideră că pentru buna execuţie a lucrărilor – perioada de execuţie a acestora este de minim de 60 zile lucrătoare din momentul predării de către Beneficiar a obiectului/spaţiului către Antreprenor. Respectiv, autoritatea contractantă va acorda punctajul maxim – 10 puncte pentru: perioada de execuţie minimă 60 zile lucrătoare. Formula de calcul a punctajului pentru factorul de evaluare - Perioada de executie: (Pct.=(Pmin/Pexec)x10), este şi stabilită şi în Documentaţia standard pentru realizarea achiziţiilor publice. Menţionăm că, în cazul cînd ofertantul va prezenta perioada de execuţie a lucrărilor mai mică de 60 zile lucrătoare, autoritatea contractantă, în scopul asigurării bunei execuţii a lucrărilor, va acorda punctajul maxim de 10 puncte pentru factorul de evaluare –Perioada de execuţie.
Дата:
5 апр 2021, 12:37
Название вопроса:
Răspuns (5 apr 2021, 12:04): Buna ziua! Mulţumim pentru întrebare. Autoritatea contractantă consideră că în caietul de sarcini este informaţie suficientă pentru a executa lucrările.
Вопрос:
Orice caiet de sarcini se elaboreaza in baza unui proiect. Spune-ti execunantul care va executa lucralile in baza numai a caietului de sarcini, cum sa amplaseze cele peste 700 aspersoare pe teren? Cum autoritatea contractanta va receptiona lucrarile, doar cantitativ dupa caietul de sarcini, sau al tfel? In lipsa proiectului de executie, acest numar de aspersoare poate fi suficient sau nu, ramane doar de ghicit.
Ответ (5 апр 2021, 14:17):
Multumim pentru întrabare. Caietul de sarcini a fost elaborat în baza documentaţiei ce va fi prezentată ofertantului învingător.
Дата:
7 апр 2021, 11:10
Название вопроса:
Caiet de sarcini
Вопрос:
In caietul de sarcini, la capitolul 3" Montarea sistemului de irigare", poz.69- esrte stipulat Montarea sensorului de ploaie - 1 buc, pe cand la capitolul 4" Utilaj", poz.85, sunt stipulate - "Sensor de ploaie" - 12 buc. Cum explica-ti acest lucru.
Ответ (8 апр 2021, 11:17):
Bună ziua! Precizăm: 1 sensor de ploaie doar.
Дата:
7 апр 2021, 11:30
Название вопроса:
Schema de executie
Вопрос:
In raspunsul D-stra ,"Răspuns (5 apr 2021, 12:04):". Ati spus ca documentatie de proiect, va fi oferita ofertantului castigator. Fara planul de executie, este complicat de a propune o oferta. Apar multe intrebari, de exemplu: unde vor fi instalate 12 sensore de ploaie, localizarea panourilor de control, trecerea pe sub trotuare si cai de acces. etc.
Ответ (8 апр 2021, 11:13):
Bună ziua! Răspuns: Ofertantul câștigător va beneficia de documentația de proiect in care o să gasiți/găsească toată informația. Pentru mai multe detalii, apelați la numărul de telefon: 0(22)441191.
Дата:
7 апр 2021, 11:37
Название вопроса:
Eroare mecanica
Вопрос:
In raspunsul Răspuns (5 apr 2021, 14:26):, a-ti mentionat ca sa luam in calcul suplimentar 12 duze. Reese ca ele trebuie de adaugat in deviz. Apare intrebarea. Se va schimba sau nu pretul de achizitie estimat?
Ответ (8 апр 2021, 11:09):
Buna ziua! Răspuns: Prețul de achiziție estimat nu se va schimba.
Дата:
8 апр 2021, 14:41
Название вопроса:
proiectul de execuție
Вопрос:
Conform pct. 59 alin. (4) din HG nr. 638/2020 privind aprobarea regulamentului privind achizițiile publice de lucrări, Autoritatea contractantă inițiază aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări numai dacă sunt respectate în mod cumulativ următoarele condiții: 1) contractul este inclus în planul anual de achiziții publice al autorității contractante, cu excepția unor situații care impun acoperirea urgentă a unor necesități neprevăzute; 2) mijloacele financiare necesare sunt asigurate, integral sau parțial, pentru anul în curs, în vederea îndeplinirii prevederilor contractului de achiziție publică de lucrări; 3) documentația de atribuire este elaborată și definitivată; 4) documentația de proiect și devizul, în cazul achizițiilor publice de execuție a lucrărilor, sunt elaborate, verificate și aprobate în modul stabilit. Conform alin. (4) din acest punct, aveți obligația de a publica și documentația de proiect. Vă rugăm să vă conformați normelor legale.
Ответ (8 апр 2021, 16:38):
Buna ziua! Mulțumim pentru intrebare. Autoritatea contractantă respectă normele legale. Pentru detalii, sunați la numărul de telefon: 0(22)441191.
Дата:
8 апр 2021, 17:00
Название вопроса:
Re: sunati
Вопрос:
Avem nevoie de proiectul de execuție!!!!! Sunteți obligați sa ne prezentați!
Ответ (8 апр 2021, 18:01):
Reiterăm, la toate întrebările puteți primi răspunsuri la numărul de telefon: 0(22)441191.
Дата:
9 апр 2021, 10:04
Название вопроса:
„Răspuns (8 apr 2021, 11:17): Bună ziua! Precizăm: 1 sensor de ploaie doar.”
Вопрос:
„Răspuns (8 apr 2021, 11:17): Bună ziua! Precizăm: 1 sensor de ploaie doar.”. Din raspunsul D-stra, nu este clar la care pozitie se atribuie 1 sensor de ploaie? La Capitolul 3. poz .69 sau la capitolul 4. Poz. 85.
Ответ (9 апр 2021, 16:53):
Buna ziua! Pentru elucidarea întrebărilor, contactaţi-ne la numărul de telefon: 0(22)441191.
Дата:
9 апр 2021, 10:22
Название вопроса:
Caiet de sarcini
Вопрос:
La pozitiile 38, 39 din caietul de sarcini sunt specificate: „manson racord cu d1 ½” „ si manson racord reductor cu d1 ½”x 1 ¼” „. Nu este clar: sunt sau nu aceste mansoane filetate, daca –DA, atunci este FE sau FI.
Ответ (9 апр 2021, 16:53):
Buna ziua! Pentru elucidarea întrebărilor, contactaţi-ne la numărul de telefon: 0(22)441191.
Дата:
9 апр 2021, 10:24
Название вопроса:
Caiet de sarcini
Вопрос:
In raspunsurile de mai sus ati invocat deja doua cazuri de schimbare a cantitatilor de materiale din caietul de sarcini. Credem ca este oportun de operat modificarile necesare in caietul de sarcini, fiindca in documentele procedurii de achizitie este atasat caietul de sarcini cu cantitati gresite. La elaborarea ofertelor, si devizelor, de care cantitati ne conducem, de cele din caietul de sarcini, care este parte integranta a documentelor procedurii de achizitie, sau de cantitatile stipulate in raspunsurile din clarificari?
Ответ (9 апр 2021, 16:55):
Buna ziua! La elaborarea ofertelor şi devizelor, caietul de sarcini este primordial, dar să se ţină cont şi de răspunsurile din clarificări.
Дата:
10 апр 2021, 10:18
Название вопроса:
Proiect de executie
Вопрос:
Re: sunati Întrebare: Avem nevoie de proiectul de execuție!!!!! Sunteți obligați sa ne prezentați La numarul indicat nu raspunde nimeni, am sunat din cinci in cinci minute pe parcursul zilei. Rugam raspuns concret pe aceasta platforma.
Ответ (10 апр 2021, 15:48):
Autoritatea contractantă pledează pentru concurență loială și pune la dispoziția operatorilor economici aceeași informație care este completă și servește drept temei pentru executarea lucrărilor necesare. Vă invităm să faceți cunoștință cu proiectul de execuție, în data de 12.04.2021, orele 11:00-17:00, în incinta Preturii sectorului Rîșcani, bir. 19.
Дата:
10 апр 2021, 10:19
Название вопроса:
Caiet de sarcini
Вопрос:
La pozitiile 38, 39 din caietul de sarcini sunt specificate: „manson racord cu d1 ½” „ si manson racord reductor cu d1 ½”x 1 ¼” „. Nu este clar: sunt sau nu aceste mansoane filetate, daca –DA, atunci este FE sau FI. La numarul indicat nu raspunde nimeni, am sunat din cinci in cinci minute pe parcursul zilei. Rugam raspuns concret pe aceasta platforma.
Ответ (10 апр 2021, 16:02):
Manson racord 1 1/2 '' va fi montat pe teu FE 1 1/2, prin metoda deducție e clar că e cu FI. Menționăm că în proiectul de execuție a sistemului care putem să vi-l dăm luni la sediul Preturii, nu o să găsiți instrucțiuni de asamblare, lecții de aplicare a benzii de teflon, etc... Toate aceste capacități profesionale și experiență profesională compania câștigătoare va fi obligată să le posede.
Дата:
10 апр 2021, 10:21
Название вопроса:
„Răspuns (8 apr 2021, 11:17): Bună ziua! Precizăm: 1 sensor de ploaie doar.”
Вопрос:
„Răspuns (8 apr 2021, 11:17): Bună ziua! Precizăm: 1 sensor de ploaie doar.”. Din raspunsul D-stra, nu este clar la care pozitie se atribuie 1 sensor de ploaie? La Capitolul 3. poz .69 sau la capitolul 4. Poz. 85. La numarul indicat nu raspunde nimeni, am sunat din cinci in cinci minute pe parcursul zilei. Rugam raspuns concret pe aceasta platforma.
Ответ (10 апр 2021, 15:53):
Autoritatea contractantă pledează pentru concurență loială și pune la dispoziția operatorilor economici aceeași informație care este completă și servește drept temei pentru executarea lucrărilor necesare. Vă invităm să faceți cunoștință cu proiectul de execuție si pentru elucidarea acestei intrebări, referitoare la sensor, în data de 12.04.2021, orele 11:00-17:00, în incinta Preturii sectorului Rîșcani, bir. 19.
Дата:
10 апр 2021, 10:33
Название вопроса:
Caietul de safrcini
Вопрос:
In caietul de sarcini sunt indicate 34 de electrovane, dar controlere pentru comanda acestor electrovane sunt doar 31 buc. Cum se vor comanda restul electrovanelor(3 buc)? Rugam insistent sa raspundeti pe aceasta platforma, pentru ca la numarul 022441191 du raspunde nimeni. Am incercat de multe ori pe parcursul a mai multor zile.
Ответ (10 апр 2021, 15:56):
Autoritatea contractantă pledează pentru concurență loială și pune la dispoziția operatorilor economici aceeași informație care este completă și servește drept temei pentru executarea lucrărilor necesare. Vă invităm să faceți cunoștință cu proiectul de execuție și pentru elucidarea acestei întrebări, referitoare la electrovane, în data de 12.04.2021, orele 11:00-17:00, în incinta Preturii sectorului Rîșcani, bir. 19.
Дата:
10 апр 2021, 11:02
Название вопроса:
Caiet de sarcini
Вопрос:
De caietul de sarcini depinde buna implementare a oricarui proiect. In caietul de sarcini elaborat pentru aceasta achizitie, sunt foarte multe greseli, care au fost invocate in intrebarile de mai sus. La aceste intrebari am primit un raspuns vag, sau am fost directionati la un numar de telefon la care nimeni nu raspunde. Deoarece, la acest telefon nu raspundea nimeni, ne-am adresat direct la autoritatea contractanta, care ne-a redirectionat la alt numar de telefon, de la care am primit acelas raspuns: Proiectul de executie il va primi doar ofertantul castigator. Conform legii, sunteti obligati s-al prezentati, si daca aveam acces la schema de executie, dispareau foarte multe intrebari.Credem ca greselile din caietul de sarcini, raspunsurile vagi la intrebari, pin-pongul cu numerele de telefon pun sub intrebare buna implementare a acestui proiect si folosirea eficienta a banilor publici. Cum explicati acest lucru? Rugam sa Va expuneti pe aceasta platforma.
Ответ (10 апр 2021, 15:59):
Autoritatea contractantă pledează pentru concurență loială și pune la dispoziția operatorilor economici aceeași informație care este completă și servește drept temei pentru executarea lucrărilor necesare. Vă invităm să faceți cunoștință cu proiectul de execuție și pentru elucidarea tuturor întrebărilor referitoare la caierul de sarcini în data de 12.04.2021, orele 11:00-17:00, în incinta Preturii sectorului Rîșcani, bir. 19.
Дата:
10 апр 2021, 11:09
Название вопроса:
Caiet de sarcini
Вопрос:
Răspuns (9 apr 2021, 16:55): Buna ziua! La elaborarea ofertelor şi devizelor, caietul de sarcini este primordial, dar să se ţină cont şi de răspunsurile din clarificări. Raspunsurile din clarificari sunt foarte vagi, si nu este clar care cantitati adaugam, care scadem. Rugam sa modificati caietul de sarcini, sau sa indicati concret la care pozitie si ce modificari trebuiesc operate.
Ответ (10 апр 2021, 16:00):
Autoritatea contractantă pledează pentru concurență loială și pune la dispoziția operatorilor economici aceeași informație care este completă și servește drept temei pentru executarea lucrărilor necesare. Vă invităm să faceți cunoștință cu proiectul de execuție, în data de 12.04.2021, orele 11:00-17:00, în incinta Preturii sectorului Rîșcani, bir. 19.
Дата:
12 апр 2021, 14:47
Название вопроса:
Proiect de executie
Вопрос:
Intrece orice masura. Cum puteti sa invitati doritorii sa faca cunostinta cu proiectul de executie in incinta Preturii sectorului Rascani, bir. 19., cand ne prezentam la Pretura si ni se spune ca din cauza pandemiei accesul in interiorul Preturii este limitat, si toate intrebarile la telefon, dar la trelefon nu raspunde nimeni. Bataie de joc total, ce fel de transparenta? Poate trebuie de adresat D-lui Primar, de implicat presa, televiziunea, organele abilitate. Poate asa se va misca ceva din loc?
Ответ (12 апр 2021, 16:02):
Sunati la nr. de telefon 022441191.
Дата:
12 апр 2021, 14:55
Название вопроса:
Caiet de sarcini
Вопрос:
Conform Legii N131 din 03.07.2015, articolul 35, punctul 2: " Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cît mai repede posibil, la orice clarificare solicitată...". Dar cea ce faceti voi bataie de joc.La majoritatea intrebarilor raspundeti partial,la intrebari concrete raspunsurile nu sunt la tema, iar in unele cazuri in genere cu ironie. Asa atirnare este absolut inadmisibila. Rugam insistent sa va conformati legii.
Ответ (12 апр 2021, 16:04):
Sunati la nr. de telefon 022441191.
Дата:
12 апр 2021, 15:20
Название вопроса:
Intrebari fara raspuns
Вопрос:
Eperienta noastra profesionala, care o puneti la indoiala( prin raspunsuri ironice), ne permite sa afirmam ca in caietul de sarcini sunt mai multe greseli la care am atras atentia, si am cerut clarificari si corectari a caietului de sarcini. Afirmam cu certitudine ca proiectul realizat conform acestui caiet de sarcini nu va funtiona normal. De exemplu nu se ajung 12 duze, sunt mai multe sensore de ploaie decat este necesar, trei electrovane nu sunt controlate de controlere. Nu intelegem din care motiv, intrebarile noastre au ramas pana la urma neclarificate?
Ответ (12 апр 2021, 16:04):
Sunati la nr. de telefon 022441191.
Дата:
12 апр 2021, 15:41
Название вопроса:
Caiet de sarcini
Вопрос:
Poz.69. Montarea sensorului de ploaie - 1 buc. Poz. 85. Sensor de ploaie - 12 buc. Care pozitie este corecta?
Ответ (12 апр 2021, 16:04):
Sunati la nr. de telefon 022441191.
Дата:
12 апр 2021, 15:42
Название вопроса:
Caiet de sarcini
Вопрос:
Poz. 77. Controler cu Bluetooth – fuctionare cu baterii de 9V(Programator Lo-Ra/Bluetooth, 1 statie) – 1 buc. Poz.78. Controler cu Bluetooth – fuctionare cu baterii de 9V(Programator Lo-Ra/Bluetooth, 2 statii) – 1 buc. Poz. 79. Controler cu Bluetooth – fuctionare cu baterii de 9V(Programator Lo-Ra/Bluetooth, 4 statii) – 7 buc. In total 31 statii, dar electrovane - 34 buc. Cum controlam cele 3 electrovane ? Unde este gresala?
Ответ (12 апр 2021, 16:04):
Sunati la nr. de telefon 022441191.
Дата:
12 апр 2021, 15:59
Название вопроса:
Caiet de sarcini
Вопрос:
Rugam expres si precis sa rapunde-ti, la care pozitii din caietul de sarcini sunt greseli. La care pozitii se modifica cantitatile de materiale sau lucrari si ce cantitati trebuie luate in consideratie la elaborarea devizelor? Sau modifica-ti caietul de sarcini, inlaturand greselile invocate. Avem in vedere , duzele care nu se ajung, sensorii de ploaie, controlerele si electrovanele.
Ответ (12 апр 2021, 16:05):
Sunati la nr. de telefon 022441191.
Дата:
12 апр 2021, 16:20
Название вопроса:
Sunati la nr. de telefon 022441191.
Вопрос:
Articolul 35 din Legia N131 din 03.07.2015, articolul 35, punctul 2: " Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cît mai repede posibil, la orice clarificare solicitată..." Deoarece de raspunsurile la clarificarii sunt interesati toti concurentii acestei proceduri de achizitie, rugam raspunsurile sa le oferiti pe aceasta platforma. Si nu va mai bateti atata joc
Ответ (13 апр 2021, 16:22):
Reiterăm că executarea lucrărilor se vor efectua conform Devizului Local publicat pe platformă și recepționarea lucrărilor se va efectua conform devizului local solicitările ce le aveți sunt modificări tehnice, de facto prevăzute de deviz. Autoritatea contractantă solicită să respectați doar prevederile devizului o altă solicitare nu va fi la momentul închierii contractului și recepționării lucrărilor.
Название вопроса
Вопрос
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Период разъяснений".