1
Период разъяснений
с 13.10.2020 13:10
по 28.10.2020 09:00
осталось 2 дня
2
Подача предложений
с 28.10.2020 09:00
по 03.11.2020 09:00
3
Аукцион

4
Оценка

5
Контракт

Статус Период разъяснений
Оценочная стоимость без НДС 825 083,34 MDL
Период уточнений: 13 окт 2020, 13:10 - 28 окт 2020, 9:00
Подача предложений: 28 окт 2020, 9:00 - 3 ноя 2020, 9:00

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801


Данная процедура проводится без электронного аукциона. Ваша оферта является окончательной и должна содержать весь список необходимых документов.

Подписаться
Soluție de înregistrare foto/video&audio portabile (body cameras), inclusiv instrumentul software de gestiune și procesare centralizată (potrivit caiertului de sarcini)
Информация о заказчике
Наименование
Inspectoratul General de Carabinieri al MAI
Фискальный код/IDNO
1006601000473
Адрес
MD-2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Gheorghe Asachi, 65 A
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Irina Vizir
Контактный номер
022739368
Эл. адрес
Факс
---
Данные о закупке
Дата создания
13 окт 2020, 13:10
Дата последних изменений
21 окт 2020, 10:52
Achizitii.md ID
21029342
CPV
32500000-8 - Echipament de telecomunicaţii
Тип процедуры
Открытый торг
Критерий оценки
Самая низкая цена
Источники финансирования
Документы процедуры закупок
caiet_body_cam_final.docx
Техническая спецификация
Caiet de sarcini
13.10.20 13:10
documentatia_standard_bunuri (3).docx
Документация к предложению
Documentatia de atribuire
13.10.20 13:10
anunt_de_participare.docx
tenderNotice
Anunt de participare
13.10.20 13:10
duae_0 (3).doc
Документация к предложению
DUAE
13.10.20 13:10
Дата:
21 окт 2020, 10:52
Название вопроса:
Parametri Tehnici Caiet de Sarcini
Вопрос:
Bună ziua Stimați Domni, Vă rugăm respectuos să precizați cât de necesar și principial este respectarea următorilor parametri tehnici minimali solicitați în Caietul de Sarcini : 1. " Camera și software-ul încorporat trebuie să fie capabile să transmită date la nivelul de criptare de cel puțin AES256" . Având în vedere importanța și specificul Instituției Contractante, precum și precizarea în caietul de sarcini că ” Soluția va asigura capacitatea de transmitere a informațiilor în baza rețelei corporative de arie largă a MAI (WAN MAI)” este clar că transmisiunea de date va avea loc pe canale de comunicații proprii, specializate de securitate înaltă, fără posibilitate de a fi accesate din exterior, respectiv cu risc minimal de accesare a datelor. Vă rugăm să precizați cât de critic este acest parametru și posibilitatea omiterii acestuia în condițiile menționate mai sus, eventual micșorarea acestei condiții astfel încât și alți producători să poată participa la concurs. 2. Camera trebuie să ofere rezoluție de înregistrare video în format MP4, H.264, cel puțin în două moduri - 1920 * 1080 @ 30FPS și 1280 * 720 @ 60FPS. Vă rugăm să precizați și justificați necesitatea înregistrării în modul 1280*720 @ 60FPS. Din punct de vedere tehnic, cu cât folosim mai multe FPS-uri cu atât mai mult spațiu va fi necesar pentru stocarea înregistrărilor. În același timp se solicită și micșorarea calității de înregistrare la 1280*720. În concluzie rezultatul fiind o imagine mai puțin calitativă, dar care ocupă un spațiu de stocare mai mare(generează costuri mai mari). Modul 1920*1080 @ 30FPS este cel mai comun și des utilizat care asigură o cursivitate și calitate optimă a imaginii necesară în astfel de aplicații mai mult decât suficientă pentru a recunoaște fețe, oameni, obiecte. Rugăm să specificați posibilitatea omiterii acestui parametru astfel încât și alți participanți să poată lua parte la concurs. 3." Pre-înregistrare eveniment minim 75 secunde". Acest parametru este caracteristic unui anumit producător, respectiv favorizează participarea doar a acestuia și asigură restrângerea participării altor concurenți ceea ce contravine legislației cu privire la protecția concurenței. Având în vedere că majoritatea producătorilor, în mod standard, asigură un timp de pre-înregistrare de 60 de secunde, vă rugăm să precizați cât de critic este acest parametru și în ce măsură poate fi acceptat parametru de ”60 secunde” . Mulțumim anticipat.
Ответ (22 окт 2020, 11:02):
Bună ziua Stimați potențiali PARTENERI. Vă mulțumim pentru întrebările de clarificare și din start ținem să menționăm că: Caracteristicile tehnice înaintate soluției spre achiziționare sunt expuse în caietul de sarcini și au fost elaborate în funcție de necesitățile funcționale ale Inspectoratului General de Carabinieri care conform Misiunii este o autoritate specializată a statului, cu statut militar, aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care are misiunea de a apăra drepturile şi libertățile fundamentale ale persoanei prin executarea atribuțiilor de menținere, asigurare şi restabilire a ordinii publice, de prevenire şi descoperire a infracțiunilor şi contravențiilor, de protecție a obiectivelor de importanță deosebită, de prevenire și combatere a terorismului, de asigurare a regimului stării de urgență, de asediu sau de război. Totodată Inspectoratul General de Carabinieri exercită, pe timp de pace, atribuții polițienești, iar pe timp de asediu sau de război, atribuțiile specifice Forțelor Armate în condițiile prevăzute de lege și actele normative în vigoare. Inspectoratul General de Carabinieri face parte din sistemul național de ordine și securitate publică și din sistemul național de apărare. Caracteristici tehnice solicitate sunt minime, necesare, principiale și spre respectarea obligatorie în cadrul ofertelor, de altfel suplimentar concretizăm că caracteristicile tehnice înaintate asigură condițiile competitive si șanse egale pentru toți potențialii ofertanți și nu obstrucționează nici un potențial operator economic național sau internațional. Întrebarea 1. " Camera și software-ul încorporat trebuie să fie capabile să transmită date la nivelul de criptare de cel puțin AES256" . Având în vedere importanța și specificul Instituției Contractante, precum și precizarea în caietul de sarcini că ” Soluția va asigura capacitatea de transmitere a informațiilor în baza rețelei corporative de arie largă a MAI (WAN MAI)” este clar că transmisiunea de date va avea loc pe canale de comunicații proprii, specializate de securitate înaltă, fără posibilitate de a fi accesate din exterior, respectiv cu risc minimal de accesare a datelor. Vă rugăm să precizați cât de critic este acest parametru și posibilitatea omiterii acestuia în condițiile menționate mai sus, eventual micșorarea acestei condiții astfel încât și alți producători să poată participa la concurs. Răspuns 1. Din cunoștință de cauză presupunem că sunteți informați și cunoașteți că nici o soluție hard&soft nu poate garanta 100 % protecție și securitate cibernetică a informației și a comunicațiilor. Toodată experții recomandă utilizarea inclusiv și a soluțiilor hard&soft redundante, pentru organizarea graduală necesară să garanteze protecție și securitate cibernetică a informației și comunicațiilor, în cazul dat criptare datelor de cel puțin AES256 vine ca o soluție redundantă și obligatorie. Astfel: confirmăm că caracteristici tehnice solicitate sunt minime, necesare, principiale și spre respectarea obligatorie în cadrul ofertelor: a) Camera și software-ul încorporat trebuie să fie capabile să transmită date la nivelul de criptare de cel puțin AES256; b) Fiecare stație trebuie obligator să aibă memoria internă de cel puțin 256 GB (SSD), cu un nivel de criptare care să nu fie mai mic AES 256; c) Soluția trebuie obligator să asigure conectivitatea tuturor stațiilor încărcare, analiza și arhivarea datelor, inclusiv prin nivelul de date AES256 de criptare a conformității bazat pe WLAN – în cadrul cărora se solicită un nivel minim de criptare AES256. Întrebarea 2. &quot. Camera trebuie să ofere rezoluție de înregistrare video în format MP4, H.264, cel puțin în două moduri - 1920 * 1080 @ 30FPS și 1280 * 720 @ 60FPS. Vă rugăm să precizați și justificați necesitatea înregistrării în modul 1280*720 @ 60FPS. Din punct de vedere tehnic, cu cât folosim mai multe FPS-uri cu atât mai mult spațiu va fi necesar pentru stocarea înregistrărilor. În același timp se solicită și micșorarea calității de înregistrare la 1280*720. În concluzie rezultatul fiind o imagine mai puțin calitativă, dar care ocupă un spațiu de stocare mai mare(generează costuri mai mari). Modul 1920*1080 @ 30FPS este cel mai comun și des utilizat care asigură o cursivitate și calitate optimă a imaginii necesară în astfel de aplicații mai mult decât suficientă pentru a recunoaște fețe, oameni, obiecte. Rugăm să specificați posibilitatea omiterii acestui parametru astfel încât și alți participanți să poată lua parte la concurs. Răspuns 2. Reieșind din misiunile Inspectoratului General de Carabinieri și luînd în considerare specificul utilizării camerelor și anume: înregistrarea în timp real a incidentelor, infracțiunilor, reținerilor, identificărilor și a altor evenimente cu scopul documentării calitative, diferite tipuri de incidente etc., care de regulă sunt niște evenimente extrem de dinamice în timpul înregistrării video. Anume pentru astfel de cazuri probele fixate va permite analiza și concluzionarea acțiunilor părților implicate în secvența fixată, precum și a analizei ulterioare a acțiunilor atât ale angajaților IGC, cât și ale altor participanți, rata de cadre de 60FPS vă permite de estimat mai detaliat și calitativ toate acțiunile părților. Și în acest caz, numărul de cadre pe secundă este mai important decât rezoluția de fotografiere. Astfel: confirmăm că prezența modului 1280 * 720 @ 60FPS pentru echipamentul achiziționat este obligatorie iar caracteristici tehnice solicitate sunt minime, necesare, principiale și spre respectarea obligatorie în cadrul ofertelor: Întrebarea 3. &quot 3." Pre-înregistrare eveniment minim 75 secunde". Acest parametru este caracteristic unui anumit producător, respectiv favorizează participarea doar a acestuia și asigură restrângerea participării altor concurenți ceea ce contravine legislației cu privire la protecția concurenței. Având în vedere că majoritatea producătorilor, în mod standard, asigură un timp de pre-înregistrare de 60 de secunde, vă rugăm să precizați cât de critic este acest parametru și în ce măsură poate fi acceptat parametru de ”60 secunde” . Mulțumim anticipat. Răspuns 3. Majoritatea condițiilor pentru utilizarea echipamentului achiziționat destinat fixării evenimentelor presupun reacție și acțiuni imediate din partea angajatului IGC inclusiv în paralel se necesită a conecta porni camera în modul de înregistrare. Cu toate acestea, acest lucru nu este întotdeauna posibil și cu cât este mai mare memoria tampon (rezerva de timp), cu atât mai bine, astfel încât să fie înregistrat întregul fundal al unei eventuale infracțiuni. Astfel: În acest caz, cerința de 75 de secunde de înregistrare preliminară este timpul minim pentru a furniza „intervalul de timp” necesar pentru înregistrarea incidentului și evaluarea ulterioară a acțiunilor tuturor participanților săi. Confirmăm că caracteristici tehnice solicitate sunt minime, necesare, principiale și spre respectarea obligatorie în cadrul ofertelor. Totodată: Faptul identificării unui echipament doar, cu asemenea specificații tehnice denota studierea limitată a pieței produselor respective or, datele din căutările open source indica prezenta pe piața a mai multor echipamente cu specificații minimale solicitate de IGC. PS. 1. Reiterăm, că oferta tehnică trebuie să corespundă specificațiilor minime stabilite în caietul de sarcini. 2. Specificațiile tehnice înaintate nu obstrucționează participarea operatorilor economici naționali și internaționali cu respectarea legislației RM pe domeniul vizat; 3. Este acceptabilă orice ofertă tehnică livrată la cheie, cu soluții profesioniste, dedicate organelor de menținere și restabilire a ordinii publice, care se încadrează în specificațiile tehnice minimale solicitate de către IGC.
Название вопроса
Вопрос
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Период разъяснений".