Статус Закупка не состоялась
Оценочная стоимость без НДС 406 881,20 MDL
Период уточнений: 1 окт 2020, 14:44 - 7 окт 2020, 10:30
Подача предложений: 7 окт 2020, 10:30 - 15 окт 2020, 0:00

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801

Servicii de verificări periodice și metrologice a dispozitivelor medicale
Информация о заказчике
Наименование
IMSP Institutul de Medicina Urgenta
Фискальный код/IDNO
1003600152606
Адрес
MD 2004, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str.Toma Ciorbă, 1
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Serviciul achizitii publice
Контактный номер
022250809, 022250707
Эл. адрес
Факс
---
Данные о закупке
Дата создания
1 окт 2020, 14:44
Дата последних изменений
15 окт 2020, 0:00
Achizitii.md ID
21028951
CPV
50421000-2 - Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical
Тип процедуры
Запрос ценовых оферт (услуги)
Критерий оценки
Самая низкая цена
Источники финансирования
Список лотов
Закупка не состоялась
Дата:
1 окт 2020, 14:46
Название вопроса:
Divizarea lotului pe pozitie
Вопрос:
Buna ziua! Va rugam respectuos sa divizati lotul 1 pe fiecare pozitie separat pentru a nu limita concurenta operatorilor economici.
Ответ (1 окт 2020, 14:50):
Cerințele au fost înaintate conform prevederilor legislației în vigoare, cu respectarea principiilor de reglementare a relațiilor privind achizițiile publice și anume: utilizarea eficientă a banilor publici și minimizarea riscurilor autorității contractante, transparența achizițiilor publice, asigurarea concurenței, tratamentului egal, imparțialității și nediscriminării tuturor ofertanților.
Дата:
1 окт 2020, 15:01
Название вопроса:
Divizarea pe pozitii
Вопрос:
Rugam respectuos sa divizati lotul pe pozitii separate, deoarece incalcati prevederile din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice, și anume: articolul 7, punctele: a) utilizarea eficientă a banilor publici şi minimizarea riscurilor autorităţilor contractante, c) asigurarea concurenţei şi combaterea practicilor anticoncurențiale în domeniul achiziţiilor publice, h) tratament egal, imparţialitate, nediscriminare în privinţa tuturor ofertanţilor şi operatorilor economici. Grupind toate pozitiile intr-un singur lot, dvs: - limitati participarea la licitație a agenților economici care sunt acreditați pentru un spectru mai mic de servicii; - Incalcati dreptul agenților economici la un tratament egal, în pofida faptului că agentul economic deține toate actele necesare pentru activitate în domeniu, eliberate de către organele de reglementare; - Promovati doar un singur agent economic din cadrul pieței serviciilor respective; - Nu asigurati un mod de tratamentul egal, imparţial şi nediscriminatoriu în privinţa tuturor ofertanţilor şi operatorilor economici, și faceti imposibilă o concurență sănătoasă bazată pe calitatea serviciilor furnizate și pe o politică bună de prețuri.
Ответ (2 окт 2020, 10:38):
Cerințele au fost înaintate conform prevederilor art.7 din Legea 131/15 privind achiziţiile publice, cu respectarea principiilor de reglementare a relațiilor privind achizițiile publice și anume: utilizarea eficientă a banilor publici și minimizarea riscurilor autorității contractante, transparența achizițiilor publice, asigurarea concurenței, tratamentului egal, imparțialității și nediscriminării tuturor ofertanților. Pentru informatii: 068-026-999 Constantin Pîntea – persoana responsabilă.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Период разъяснений".