1
Период разъяснений
с 29.09.2020 16:44
по 18.10.2020 10:24
2
Подача предложений
с 18.10.2020 10:24
по 27.10.2020 07:24
3
Аукцион

4
Оценка

5
Контракт

Статус Оценка
Оценочная стоимость без НДС 441 000 MDL
Период уточнений: 29 сен 2020, 16:44 - 18 окт 2020, 10:24
Подача предложений: 18 окт 2020, 10:24 - 27 окт 2020, 7:24

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801


Данная процедура проводится без электронного аукциона. Ваша оферта является окончательной и должна содержать весь список необходимых документов.

Lucrări de proiectare cu privire la reparația podurilor de șosea, poziționate pe următoarele drumuri publice: R12 R8–Dondușeni–Drochia–Pelinia–M5, km 59,960; R16 Bălți–Fălești–Sculeni–Ungheni, km 62,376
Информация о заказчике
Наименование
Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”
Фискальный код/IDNO
1003600023559
Адрес
2004, MOLDOVA, mun.Chişinău, locality, str. Bucuriei 12a
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Drăgălin Cristian
Контактный номер
+37322212296
Эл. адрес
Факс
+37322212296
Данные о закупке
Дата создания
29 сен 2020, 16:37
Дата последних изменений
9 окт 2020, 17:40
Achizitii.md ID
21028805
CPV
71300000-1 - Servicii de inginerie
Тип процедуры
Открытый торг
Критерий оценки
Самая низкая цена
Источники финансирования
Документы процедуры закупок
Documente licitatie proiectare remediere degradări poduri R12 R16
Документация к предложению
Documente de licitație
29.09.20 16:44
Anunt de participare proiectare remediere degradări poduri R12 R16
Документация к предложению
Anunț de participare
29.09.20 16:44
DUAE lucrari proiectare remediere degradări poduri R12 R16
Документация к предложению
DUAE
29.09.20 16:44
Дата:
9 окт 2020, 17:40
Название вопроса:
Clarificare
Вопрос:
La pct. 7 din caietul de sarcini, autoritatea contractantă a stabilit următoarea condiție: „După caz, se va proiecta drum de ocolire pe perioada reparației podurilor”. Urmare a unei vizite în teren la obiectivele supuse proiectării, s-a stabilit că drumul de ocolire urmează a fi proiectat în mod obligatoriu, ceea ce în consecință majorează semnificativ volumul de lucru, în măsura în care, este necesară executarea de prospecțiuni (topo, hidro și geo) suplimentare + proiectarea drumului de ocolire, dar și a podețelor. În același timp, construcția drumului de ocolire și acceselor la pod, include și lucrări de descărcare a pământului în volum de peste 500 m3, care sunt condiționate de existența unui carier, însă dat fiind faptul că în apropierea podurilor respective acesta lipsește, apare și necesitatea de a proiecta unul. Astfel, rugăm să precizați dacă ofertanții trebuie, sau nu, să includă respectivele cheltuieli în propunerea financiară?
Ответ (12 окт 2020, 14:28):
La elaborarea soluțiilor de proiect, proiectantul va prioritiza (opta) pentru soluții care permit executarea lucrărilor de reparație pe jumătăți de cale (fără interzice accesului către poduri) sau cu înaintarea către beneficiar a schemei de organizare a circulației rutiere prin ocolirea podului supus reparației, utilizând sectoarele de drum (străzi) existente, astfel fiind optimizate cheltuielile pentru execuția lucrărilor de reparație. Adițional, menționăm că în cazuri în care nu este posibilă executarea lucrărilor de reparație pe jumătăți de cale sau redirecționarea traficului rutier către alte drumuri (străzi) existente, prin urmare fiind necesară proiectarea unui drum de ocolire, proiectantul va prezenta spre aprobare către beneficiar conceptul soluțiilor de proiect privind reparația lucrărilor de artă, înclusiv eventualele lucrări adiționale, (prospecțiuni geotehnice, hidrologice, topogeodezice suplimentare, pentru proiectarea drumurilor de ocolire, proiectarea carierelor de împrumut) toate acestea prevăd costuri adiționale, respectiv după caz se va purcede la elaborarea unui acord adițional la contract.
Дата:
12 окт 2020, 07:53
Название вопроса:
Solicitare
Вопрос:
Având în vedere că lucrările achiziționate urmează a fi executate în etape, rugăm să confirmați că ofertantul desemnat câștigător, în loc să prezinte o singură garanție de bună execuție pentru întreg contractul, va fi în drept să prezinte câte o garanție de bună execuție pentru fiecare etapă (pod) separat, în condițiile în care, fiecare pod se va preda, primi și achita într-un interval de timp diferit. Ține a fi menționat faptul că, o astfel de opțiune nu va influența negativ asupra execuției contractului, ci dimpotrivă, crează întreprinderilor condiții mai favorabile pentru gestionarea mijloacelor financiare.
Ответ (12 окт 2020, 14:53):
Coantumul garanției de bună execuție a contractului se depune din valoarea de deviz a contractului.
Дата:
13 окт 2020, 16:51
Название вопроса:
Solicitare (continuare)
Вопрос:
Examinând răspunsul dvs de mai sus, presupunem că eronat ați interpretat solicitarea noastră privind constituirea garanției de bună execuție, de aceea venim cu următoarele precizări. Pentru început, remarcăm faptul că această licitație deschisă prevede achiziționarea lucrărilor de proiectare nu doar la un singur pod, respectiv fiecare pod reprezintă o etapă, care are prețul său și va fi finalizată într-un interval de timp diferit. Astfel, propunem ca operatorului economic desemnat câștigător să i se ofere posibilitatea de a depune atâtea scrisori de garanție bancară câte etape (poduri) prevede caietul de sarcini. Valoarea fiecărei garanții va reprezenta 5% din prețul etapei. Perioada de valabilitate a garanțiilor va începe să curgă din momentul încheierii contractului până la termenul-limită de execuție pentru care proiectantul s-a angajat să finalizeze fiecare etapă în parte. Este de menționat că astfel nu va fi afectat cuantumul garanției, deoarece valoarea de deviz a contractului se formează anume din suma tuturor etapelor.
Ответ (16 окт 2020, 10:24):
Contractul de achiziție se va încheia pentru întreaga sumă, conform obiectului expus spre licitație și Ofertei, Devizului prezentate de către câștigător în cadrului licitației date. Astfel Garanția de bună execuție urmează a fi constituită din valoarea contractului.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Период разъяснений".