Статус Отменен
Оценочная стоимость без НДС 100 000 MDL
Период уточнений: 25 авг 2020, 9:52 - 6 сен 2020, 17:13
Подача предложений: 6 сен 2020, 17:13 - 12 сен 2020, 17:13

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801

Servicii de proiectare a sistemului automat de detecţie şi stingere cu gaze
Информация об отмене
Причина отмены
Prin decizia Grupului de lucru pentru efectuarea achiziţiilor publice de bunuri, servicii şi lucrări al Agenţiei Servicii Publice din 04.09.2020 , în temeiul art. 71 alin. (1) lit. g) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, a fost anulată procedura de achiziție publică privind achiziționarea serviciilor de proiectare a sistemului automat de detecţie şi stingere cu gaze nr. ocds-b3wdp1-MD-1598337670664, deoarece s-au constatat erori, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitate de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiului asumării răspunderii pentru deciziile luate şi acţiunile realizate de către toţi cei implicaţi în procesul de achiziţie, prevăzut la art.7 din legea nominalizată.Suplimentar menţionăm că, în viitor, achiziția dată va fi petrecută prin procedura de licitație deschisă.
Дата отмены
4 сен 2020, 17:14
Информация о заказчике
Наименование
Agentia Servicii Publice
Фискальный код/IDNO
1002600024700
Адрес
2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Puskin, 42
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Angela Prozorov
Контактный номер
022504506
Эл. адрес
Факс
---
Данные о закупке
Дата создания
25 авг 2020, 9:52
Дата последних изменений
4 сен 2020, 17:14
Achizitii.md ID
21027687
CPV
79930000-2 - Servicii de proiectare specializată
Тип процедуры
Запрос ценовых оферт (услуги)
Критерий оценки
Самая низкая цена
Источники финансирования
Список лотов
Дата:
1 сен 2020, 17:48
Название вопроса:
Depistarea încălcărilor
Вопрос:
Citiți mesajul în întregime ... „conform art. 63 alin. (1) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice și pct. 7 al Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 987 din 10.10.2018, anumite contracte de achiziții publice de bunuri, lucrări şi anumite contracte de achiziții publice de servicii care au ca obiect activităţi intelectuale, cum ar fi proiectarea de lucrări, nu pot face obiectul licitaţiilor electronice”, - a răspuns oficial Agenția Achiziții Publice la întrebarea dacă utilizarea licitației electronice este obligatorie (vezi pe portalul AAP, rubrica „ÎNTREBĂRI FRECVENTE”, pct. 24). Prin urmare, clarificați vă rog de ce nu anulați procedura dată și inițiați una nouă? La inițierea unei proceduri noi, în loc de COP, selectați LP. La selectarea LP, licitația electronică este la dorință, respectiv bifa poate fi scoasă, soluția dată e cea mai potrivită.
Ответ (4 сен 2020, 17:13):
Prin decizia Grupului de lucru pentru efectuarea achiziţiilor publice de bunuri, servicii şi lucrări al Agenţiei Servicii Publice din 04.09.2020 , în temeiul art. 71 alin. (1) lit. g) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, a fost anulată procedura de achiziție publică privind achiziționarea serviciilor de proiectare a sistemului automat de detecţie şi stingere cu gaze nr. ocds-b3wdp1-MD-1598337670664, deoarece s-au constatat erori, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitate de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiului asumării răspunderii pentru deciziile luate şi acţiunile realizate de către toţi cei implicaţi în procesul de achiziţie, prevăzut la art.7 din legea nominalizată.Suplimentar menţionăm că, în viitor, achiziția dată va fi petrecută prin procedura de licitație deschisă.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Период разъяснений".