1
Период разъяснений
с 20.05.2020 17:06
по 25.05.2020 09:00
2
Подача предложений
с 25.05.2020 09:00
по 02.06.2020 09:00
3
Аукцион

4
Оценка
5
Предложения рассмотрены
Статус Предложения рассмотрены
Оценочная стоимость без НДС 303 847,81 MDL
Период уточнений: 20 май 2020, 17:06 - 25 май 2020, 9:00
Подача предложений: 25 май 2020, 9:00 - 2 июн 2020, 9:00
Начало аукциона: не будет использоваться

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801


Данная процедура проводится без электронного аукциона. Ваша оферта является окончательной и должна содержать весь список необходимых документов.

Conform listei cantităților de lucrări prevăzut în caietul de sarcini.
Condițiile special de care depinde îndeplinirea contractului: a) preţul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului; b) preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziție. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către Beneficiar; c) Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii nr.721 din 02.02.1996 şi Legea privind protecţia consumatorilor nr.105 din 13.03.2003; Informației Ministerului Dezvoltării regionale și Construcției nr.864 din 01.05.2017 cu privire la determinarea valorii obiectelor de construcții; MO din 12.05.2017 d) Contractul se încheie între beneficiarul de stat şi ofertantul câștigător în termen de 2 zile de la data la care i-a fost remis spre semnare; e) Lucrările vor începe în decurs de 3 zile de la semnarea contractului si primirii ordinului de începere a execuţiei lucrărilor. f)Termenul de garanţie a lucrărilor prestate este de 6 ani din momentul recepţiei lucrărilor; g) Agentul economic va garanta executarea contractului, depunând o garanţie de asigurare a executării contractului în sumă de 5 % din suma contractului, în timpul încheierii contractului. Garanţia de asigurare a executării contractului se constituie de către ofertant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.
Dirigintele de șantier autorizat pentru îndeplinirea lucrărilor conform caietului de sarcini.
**** Dacă oferta, inclusiv documentele de calificare care o însoţesc, nu corespund cerinţelor prestabilite în prezentul caiet de sarcini sau acestea nu sunt completate, semnate în modul
corespunzător, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă, şi nu poate fi rectificată în scopul corespunderii cerințelor înaintate.
Информация о заказчике
Наименование
Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica
Фискальный код/IDNO
1007601010448
Адрес
MD-2060, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Bd. Traian 21/2
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Inna Frunză
Контактный номер
+37322776711
Данные о закупке
Дата создания
20 май 2020, 17:01
Дата последних изменений
21 май 2020, 16:09
Оценочная стоимость (без НДС)
303 847,81 MDL
Тип процедуры
Запрос ценовых оферт (работы)
Критерий оценки
Самая низкая цена
Адрес поставки
MD-2060, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Bd. Traian 21/2
Срок действия контракта
8 июн 2020 17:06 - 31 дек 2020 17:06
Список позиций
1)
Название
Lucrări de reparație capitală în cadrul IET nr. 103 CPV: 45200000-9 - Полные или частичные строительные работы и публичные работы
Количество: 1.0
Ед. измерения: Bucata
Документы процедуры закупок
doc standart lucrări (2).docx
Документация к предложению
20.05.20 17:06
CS 103 iet.rtf
Документация к предложению
20.05.20 17:06
duae (2).doc
Документация к предложению
20.05.20 17:06
fda .doc
Документация к предложению
21.05.20 16:09
anunț de participare.doc
Документация к предложению
21.05.20 16:09

Ниже доступны оферты участников, документы к офертам вы можете посмотреть нажав на иконку папки.

На основе Решения рабочей группы для выбора победителя требуется:

1) Выбрать победителя нажав на кнопку признать победителем.

2) Отправить в течении 3 дней на почту AAP bap@tender.gov.md отсканированное решение рабочей группы.

3) После выбора победителя нажмите кнопку: “Принять решение”.

Квалификация участников
Наименование участника
Цена предложения
Статус
1
Наименование участника:

LIVART PRIM SRL

Цена предложения: 155 793,79 MDL
Статус: Дисквалифицирован
Причина: Заявка является нерегулярной
Документы квалификации
Документы, поданные с предложением
2
Наименование участника:

SRL Anreal Cons

Цена предложения: 227 858 MDL
Статус: Победитель
Причина: corespunde cerințelor caietului de sarcini
Документы квалификации
Документы, поданные с предложением
3
Наименование участника:

Gravels-Lux

Цена предложения: 253 873,06 MDL
Статус: Дисквалифицирован
Причина: Другие основания для отклонения предложения
Документы квалификации
Документы, поданные с предложением
4
Наименование участника:

Rosivid Construct

Цена предложения: 259 748,37 MDL
Статус: В ожидании

Документы типа "Квалификационная документация", "финансовое предложение" и "иллюстрация" будут доступны всем для просмотра только после перехода оферты в статус "на рассмотрении".

Причина: Не указано
Документы квалификации
Документы, поданные с предложением
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Активный".
Разъяснения