Статус Приостановлен
Оценочная стоимость без НДС 470 208,20 MDL
Период уточнений: 15 май 2020, 10:00 - 21 май 2020, 9:32
Подача предложений: 21 май 2020, 9:32 - 24 май 2020, 9:32

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801


Данная процедура проводится без электронного аукциона. Ваша оферта является окончательной и должна содержать весь список необходимых документов.

Подписаться
Lucrari de reparatii capitale a unor sectoare de iluminat stradal din s.Grimancauti,r.Briceni
Информация о заказчике
Наименование
Primaria Grimancauti
Фискальный код/IDNO
1007601010817
Адрес
MD- 4726, MOLDOVA, Бричанский, s.Grimăncăuţi, s.Grimancauti
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Vitalie Dvorschi
Контактный номер
+37324748192
Эл. адрес
Факс
---
Данные о закупке
Дата создания
15 май 2020, 10:00
Дата последних изменений
19 май 2020, 9:32
Achizitii.md ID
21022894
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Тип процедуры
Запрос ценовых оферт (работы)
Критерий оценки
Самая низкая цена
Источники финансирования
Документы процедуры закупок
anunt iluminat.signed.pdf anunt iluminat.signed.pdf
tenderNotice
anunt de participare
15.05.20 10:00
formular 1 ilum grimancauti.rtf
Документация к предложению
lista cu cantitatilor de lucrari
15.05.20 10:00
Дата:
15 май 2020, 10:21
Название вопроса:
Caiet de sarcini
Вопрос:
In anunt este referinta: conform Caietului de sarcini. Formularul 1 nu este caiet de sarcini. HG 669/2016 Secţiunea 4. Caietul de sarcini 30. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor în baza cărora se elaborează oferta tehnică de către fiecare ofertant. 31. Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Acestea definesc, după caz şi fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţă în exploatare, dimensiuni, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, tehnologie, norme, coduri sau simboluri, teste şi metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea. 32. Caietul de sarcini este parte integrantă din proiectul tehnic de execuţie verificat, avizat şi aprobat potrivit prevederilor legale. Pentru asigurarea unor informaţii complete, necesare în vederea elaborării ofertei tehnice, documentaţia minimală trebuie să conţină caietele de sarcini pe specialităţi, liste cuprinzînd cantităţi de lucrări, precum şi planşele principale ale obiectelor. Unde este Caietul de sarcini?
Дата:
18 май 2020, 09:40
Название вопроса:
Documentatia de atributie
Вопрос:
Publicați Documentatia de atributie si caietul de sarcini va rog.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Период разъяснений".