Статус Закупка не состоялась
Оценочная стоимость без НДС 7 847 914,05 MDL
Период уточнений: 3 апр 2020, 14:56 - 18 апр 2020, 8:00
Подача предложений: 18 апр 2020, 8:00 - 29 апр 2020, 8:00

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801


Данная процедура проводится без электронного аукциона. Ваша оферта является окончательной и должна содержать весь список необходимых документов.

Servicii de curățenie pentru 8 luni (01.05.2020 – 31.12.2020) ale anului 2020
Информация о заказчике
Наименование
Agentia Servicii Publice
Фискальный код/IDNO
1002600024700
Адрес
2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Puskin, 42
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Diana Ignatiuc
Контактный номер
022269454
Эл. адрес
Факс
---
Данные о закупке
Дата создания
3 апр 2020, 14:56
Дата последних изменений
7 сен 2020, 14:57
Achizitii.md ID
21021879
CPV
90910000-9 - Servicii de curăţenie
Тип процедуры
Открытый торг
Критерий оценки
Самая низкая цена
Источники финансирования
Список лотов
Дата:
10 апр 2020, 17:42
Название вопроса:
întrebarea
Вопрос:
1. Anunt de participant Punctul 8 și Anexa 1. Costul unei spălări de fațadă ar trebui să fie distribuită proporțional pe 8 luni? În cazul în care valoarea planificată este distribuită pe 8 luni, atunci în coloana din anexa 1 suma lunară este de 18 309.15 lei, în cazul cănd suma lunară este de 146 473,2 lei atunci suma estimativa trebuie să se mărească? 2. Punctul 5 din criteriile de calificare , Minim 3 ani de experienta specifica in prestarea serviciilor similare - va rugam careva clarificari in privinta termenului de executare a contractului este obligariu ca contractul executat sa fie pentru o perioada de 3 ani sau oricare contract executat din ultimii 3 ani? 3. Anunt de participant Punctul 7 Declarație pe proprie răspundere privind asigurarea cu personal. Explicati: trebuie să specificam numărul de persoane pentru a efectua contractul sau numărul de persoane rămîne la alegerea agentului economic după regulamentul intern al companii? 4. Specificați graficul de munca saptamanal (exemplu: Luni-Mercuri sau Luni-Sambata) și orele pentru fiecare birou? (Anexa 1) 5. Specificați cantitățea de covoare necesară pentru curățarea zilnică a fiecarui birou? (Anexa 2) 6. Spălarea pocalelor în sala de solemnități ar trebui să fie efectuat de persoana de serviciu? (Anexa 2) 7. Punctul 1 din Anexa 3 Precizați programul de lucru a pestarii serviciilor de curatenie comform graficul între orele 6.00-20.00? Va fi mai mult de opt ore pe zi? 8. Punctul 1 din Anexa 3 Care este metoda de acces în sediul încaperii: de la 06:00 pînă la 8:00, de la 17:00 pînă la 20:00? 9. Punctul 12 din Anexa 3. Programului de lucru poate va fi schimbat într-un interval mai mare? Dacă da, atunci orele suplimentare de muncă vor fi achitate suplimentar? 10. Punctul 14 din Anexa 3. Divizarea 133 covore pe subdiviziuni? 11. Suma estimată la calcularea costurilor, a fost luat în calcul salariul minim pe RM din anul 2019 sau anul 2020? 12. Spălarea fațadelor se va efectua bilateral? Suprafata fatadelor indicata anexa nr 1 este bilaterala?
Ответ (16 апр 2020, 08:00):
Bună ziua, 1. Anunt de participant Punctul 8 și Anexa 1. Costul unei spălări de fațadă ar trebui să fie distribuită proporțional pe 8 luni? În cazul în care valoarea planificată este distribuită pe 8 luni, atunci în coloana din anexa 1 suma lunară este de 18 309.15 lei, în cazul cănd suma lunară este de 146 473,2 lei atunci suma estimativa trebuie să se mărească? Răspuns: Potrivit prevederilor din Anexa nr. 2 spălarea fațadei este prevăzută o dată în an – toamna, respectiv achitarea pentru prestarea serviciului dat se va efectua după prestarea serviciului nemijlocit, prin urmare, suma estimativă planificată pentru serviciile de spălare a faţadei nu poate distribuită pe 8 luni ale anului 2020. 2. Punctul 5 din criteriile de calificare, Minim 3 ani de experienta specifica in prestarea serviciilor similare - va rugam careva clarificari in privinta termenului de executare a contractului este obligariu ca contractul executat sa fie pentru o perioada de 3 ani sau oricare contract executat din ultimii 3 ani? Răspuns: Autoritatea contractantă va accepta un contract pentru perioada de 3 ani sau mai multe contracte executate în ultimii 3 ani privind prestarea serviciilor similare. 3. Anunt de participant Punctul 7 Declarație pe proprie răspundere privind asigurarea cu personal. Explicati: trebuie să specificam numărul de persoane pentru a efectua contractul sau numărul de persoane rămîne la alegerea agentului economic după regulamentul intern al companii? Răspuns: Conform pct. 6 din Anunțul de participare, operatorul economic va prezenta o declarație pe proprie răspundere privind asigurarea cu personal suficient pentru executarea contractului de achiziție, conform caietului de sarcini. Nu este necesar să specificaţi numărul de personal deţinut, ci doar să asiguraţi cu personal suficient pentru prestarea calitativă a serviciilor acordate. 4. Specificați graficul de munca saptamanal (exemplu: Luni-Mercuri sau Luni-Sambata) și orele pentru fiecare birou? (Anexa 1) Răspuns: Conform pct. 1 din Anexa nr. 3, curățenia se va face conform graficului întocmit şi coordonat cu conducătorul fiecărei subdiviziuni teritoriale, între orele 06:00 și 20:00, de luni până sâmbătă. 5. Specificați cantitățea de covoare necesară pentru curățarea zilnică a fiecarui birou? (Anexa 2) Răspuns: Numărul de covorașe necesare este prevăzut la pct. 14 din Anexa nr. 3 - 133 buc., câte un covoraș la intrare în fiecare subdiviziune teritorială a ASP, cu excepția subdiviziunilor din mun. Chișinău. 6. Spălarea pocalelor în sala de solemnități ar trebui să fie efectuat de persoana de serviciu? (Anexa 2) Răspuns: Conform Anexei nr. 2 - spălarea pocalelor se efectuează zilnic de către reprezentantul operatorului economic desemnat câştigător. 7. Punctul 1 din Anexa 3 Precizați programul de lucru a pestarii serviciilor de curatenie comform graficul între orele 6.00-20.00? Va fi mai mult de opt ore pe zi? Răspuns: Prestarea serviciilor se fa efectua conform graficului intern întocmit și coordonat cu conducătorul fiecărei subdiviziuni teritoriale, iar serviciile vor fi prestare în intervalul orelor 06:00 – 20:00. Totodată menţionăm că, programul de lucru nu va depăși 8 ore pe zi. 8. Punctul 1 din Anexa 3 Care este metoda de acces în sediul încaperii: de la 06:00 pînă la 8:00, de la 17:00 pînă la 20:00? Răspuns: Accesul în sediile ASP va reieși din graficul stabilit și coordonat în prealabil cu conducătorul subdiviziunii teritoriale. 9. Punctul 12 din Anexa 3. Programului de lucru poate va fi schimbat într-un interval mai mare? Dacă da, atunci orele suplimentare de muncă vor fi achitate suplimentar? Răspuns: Conform pct. 12 din Anexa nr. 3, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a modifica programul de lucru în caz de necesitate, însă programul de lucru nu va depăși 8 ore pe zi. 10. Punctul 14 din Anexa 3. Divizarea 133 covore pe subdiviziuni? Răspuns: Subdiviziunile teritoriale vor fi asigurate cu 133 de covorașe a câte un covoraș pentru fiecare subdiviziune teritorială a ASP. 11. Suma estimată la calcularea costurilor, a fost luat în calcul salariul minim pe RM din anul 2019 sau anul 2020? Răspuns: Suma estimativă pentru prestarea serviciilor de curățenie a fost calculată în baza costului mediu pe piață a unui m2 de suprafaţă. 12. Spălarea fațadelor se va efectua bilateral? Suprafata fatadelor indicata anexa nr 1 este bilaterala? Răspuns: Conform Anexei nr. 2 din Anunțul de participare, spălarea fațadelor se efectuează doar exterior.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Период разъяснений".