+373 22 003 999

Вы также можете писать ваши вопросы нам на почту info@achizitii.md или в чат.

Статус Приостановлен
Оценочная стоимость без НДС 627 000 MDL
Период уточнений: 10 сен 2019, 16:36 - 15 сен 2019, 11:30
Подача предложений: 15 сен 2019, 11:30 - 24 сен 2019, 11:00

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801

Подписаться
Servicii de proiectare pentru ”Reconstrucția str. Nufărul Alb, str. Griviței și str. Dunării din mun. Cahul cu lungimea de 3,2 km, precum și intersecțiilor de tip giratoriu (str. Sciusev cu str. Griviței și str. Griviței cu str. Dunării) și podului de pe str. Griviței- str. Nufărul Alb
Информация о заказчике
Наименование
Primăria municipiului Cahul
Фискальный код/IDNO
1007601008340
Адрес
3909, MOLDOVA, Кагульский, mun.Cahul, or. Cahul str. P. Independenței nr. 6
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Brînză Snejana
Контактный номер
029921949
Эл. адрес
Факс
---
Данные о закупке
Дата создания
10 сен 2019, 16:36
Дата последних изменений
13 сен 2019, 15:43
Achizitii.md ID
21012036
CPV
71300000-1 - Servicii de inginerie
Тип процедуры
Запрос ценовых оферт (услуги)
Критерий оценки
Самая низкая цена
Источники финансирования
Документы процедуры закупок
caiet de sarcini strazi si pod (1).semnat.pdf caiet de sarcini strazi si pod (1).semnat.pdf
Документация к предложению
caiet de sarcini
10.09.19 16:36
anunt_de_participare (7).semnat.pdf anunt_de_participare (7).semnat.pdf
Документация к предложению
anunt de participare
10.09.19 16:36
documentatia_standard_cop (1).semnat.pdf documentatia_standard_cop (1).semnat.pdf
Документация к предложению
documentatia standard
10.09.19 16:36
duae (1).doc
Документация к предложению
DUAE
10.09.19 16:36
Дата:
13 сен 2019, 15:43
Название вопроса:
Studiul de fezabilitate și raportul de expertiză tehnică
Вопрос:
Prin prezenta, Vă solicităm să puneți la dispoziția operatorilor economici documentația prevăzută în pct. 9 din caietul de sarcini, și anume studiul de fezabilitate și raportul de expertiză tehnică. În caz contrar, se constată că autoritatea contractantă nu și-a respectat obligația de a stabili în documentația de atribuire informații necesare pentru a asigura ofertantului o informare completă, corectă și explicită, fapt prevăzut expres în art. 40 alin. (1) din Legea nr. 131/2015,
Ответ (13 сен 2019, 15:50):
Studiul de fezabilitate și raportul de expertiză tehnică se află la sediul Beneficiarului: mun. Cahul str. P. Independentei nr. 6 et. 3 bir. 321
Дата:
13 сен 2019, 16:10
Название вопроса:
Studiul de fezabilitate și raportul de expertiză tehnică (continuare)
Вопрос:
În contextul răspunsului acordat de Dvs. la 13.09.2019, ora 15:50, Vă atragem atenția asupra prevederile art. 34 alin. (1) din Legea nr. 131/2015, potrivit cărora autoritatea contractantă oferă acces liber, direct, total și gratuit, prin mijloace electronice, la documentația de atribuire. Astfel, solicităm repetat să puneți la dispoziția operatorilor economici documentația respectivă, atașând-o la procedura de achiziție publică din speță.
Дата:
13 сен 2019, 18:37
Название вопроса:
Depistarea încălcărilor
Вопрос:
Citiți mesajul în întregime ... „În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (8) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice și pct. 31 al Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 987 din 10.10.2018, utilizarea licitației electronice este obligatorie pentru achizițiile publice de bunuri și servicii prin cererea ofertelor de prețuri. Pentru alte tipuri de achiziție, utilizarea licitației electronice este facultativă. În acest caz, urmează a fi respectate prevederile art. 63 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. Totodată, conform art. 63 alin. (1) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice și pct. 7 al Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 987 din 10.10.2018, anumite contracte de achiziții publice de bunuri, lucrări şi anumite contracte de achiziții publice de servicii care au ca obiect activităţi intelectuale, cum ar fi proiectarea de lucrări, nu pot face obiectul licitaţiilor electronice”, - a răspuns oficial Agenția Achiziții Publice la întrebarea dacă utilizarea licitației electronice este obligatorie (vezi pe portalul AAP, rubrica „ÎNTREBĂRI FRECVENTE”, pct. 24).
Дата:
15 сен 2019, 09:35
Название вопроса:
Depistarea încălcărilor (continuare)
Вопрос:
Vă aducem la cunoștință faptul că prezența licitației electronice în cadrul procedurii de achiziție publică din speță contravine prevederilor art. 63 alin. (1) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice și pct. 7 al Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 987 din 10.10.2018, conform cărora anumite contracte de achiziții publice de bunuri, lucrări şi anumite contracte de achiziții publice de servicii care au ca obiect activități intelectuale, cum ar fi proiectarea de lucrări, nu pot face obiectul licitațiilor electronice. În contextul dat, solicităm să operați modificările necesare, iar în caz contrar, aceasta va deveni obiectul contestației care se va înainta către Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Период разъяснений".