+373 22 003 999

Вы также можете писать ваши вопросы нам на почту info@achizitii.md или в чат.

1
Период разъяснений
с 13.08.2019 15:01
по 24.08.2019 11:31
остался 1 день
2
Подача предложений
с 24.08.2019 11:31
по 05.09.2019 00:31
3
Аукцион

4
Оценка

5
Контракт

Статус Период разъяснений
Оценочная стоимость без НДС 4 182 658,33 MDL
Период уточнений: 13 авг 2019, 15:01 - 24 авг 2019, 11:31
Подача предложений: 24 авг 2019, 11:31 - 5 сен 2019, 0:31

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801


Данная процедура проводится без электронного аукциона. Ваша оферта является окончательной и должна содержать весь список необходимых документов.

Подписаться
Lucrari de reconstrucție a acoperișului (tip plat în tip șarpant)a acoperisului cam 7
Информация о заказчике
Наименование
IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”
Фискальный код/IDNO
1007600000794
Адрес
MD2004, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, bd. Ștefan cel Mare 165
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Snejana Balan
Контактный номер
022205267
Эл. адрес
Факс
---
Данные о закупке
Дата создания
13 авг 2019, 15:01
Дата последних изменений
22 авг 2019, 11:31
Achizitii.md ID
21011096
CPV
45400000-1 - Lucrări de finisare a construcţiilor
Тип процедуры
Открытый торг
Критерий оценки
Самая низкая цена
Источники финансирования
Документы процедуры закупок
duae.doc
Документация к предложению
duae.doc
13.08.19 15:01
caiet de sarcuini.docx
Документация к предложению
caiet de sarcuini.docx
14.08.19 09:44
anunt de participare cam 7.docx
Документация к предложению
anunt de participare cam 7.docx
22.08.19 11:31
documentația standard.docx
Документация к предложению
documentația standard.docx
22.08.19 11:31
Lucrari de reconstrucție a acoperișului (tip plat în tip șarpant)a acoperisului cam 7
Дата:
14 авг 2019, 09:23
Название вопроса:
caiet de sarcini
Вопрос:
Buna ziua anexati va rog lista cu volumele de lucrari
Ответ (14 авг 2019, 09:35):
Buna ziua. deschideti va rog documentele anexate are alta denumire DUAE acus face modificarile la denumirea documentelor incarcate
Дата:
16 авг 2019, 23:21
Название вопроса:
Cifra de afaceri
Вопрос:
Conform legii Achizitiilor Publice nr. 131 din 03.07.2015 art. 21, Autoritatea Contractanta sunt in drept sa indice in documentele de calificare o cifra medie de afaceri in valoare nu mai mare de 0.75% din viitorul contract estimat fara TVA. Solicitam explicatii, cu justificari legale? La cifra dubla ta solicitata?
Ответ (22 авг 2019, 11:32):
Au fost efectuate modificari
Дата:
17 авг 2019, 09:57
Название вопроса:
Articolul 21. Capacitatea economică şi financiară
Вопрос:
(2) În sensul alin. (1) lit. c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor, lucrărilor sau serviciilor. Autoritatea contractantă indică principalele motive pentru o astfel de cerință în documentația de atribuire. Atunci cînd un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului cîștigător îi sînt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp. În cazul în care urmează să se atribuie contracte bazate pe un acord-cadru, cifra de afaceri anuală maximă se calculează în funcție de dimensiunea maximă anticipată a contractelor specifice care vor fi executate în același timp sau, dacă aceasta nu este cunoscută, pe baza valorii estimate a acordului-cadru. În cazul unor sisteme dinamice de achiziții, cifra de afaceri anuală maximă se calculează pe baza dimensiunii maxime anticipate a contractelor specifice care urmează să fie atribuite în cadrul sistemului respecti
Ответ (22 авг 2019, 11:32):
Au fost efectuate modificari in cerinte
Название вопроса
Вопрос
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Период разъяснений".