+373 22 003 999

Вы также можете писать ваши вопросы нам на почту info@achizitii.md или в чат.

1
Период разъяснений
с 12.07.2019 17:58
по 24.07.2019 10:58
2
Подача предложений
с 24.07.2019 10:58
по 08.08.2019 10:58
3
Аукцион

4
Оценка

5
Контракт

Статус Оценка
Оценочная стоимость без НДС 1 250 000 MDL
Период уточнений: 12 июл 2019, 17:58 - 24 июл 2019, 10:58
Подача предложений: 24 июл 2019, 10:58 - 8 авг 2019, 10:58

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801


Данная процедура проводится без электронного аукциона. Ваша оферта является окончательной и должна содержать весь список необходимых документов.

Lucrări de montare a echipamentului electric pentru topirea zăpezii la Centrele Multifuncționale
Информация о заказчике
Наименование
Agentia Servicii Publice
Фискальный код/IDNO
1002600024700
Адрес
2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Puskin, 42
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Chirosca Irina
Контактный номер
022504658
Эл. адрес
Факс
---
Данные о закупке
Дата создания
12 июл 2019, 17:58
Дата последних изменений
12 июл 2019, 18:51
Achizitii.md ID
21009908
CPV
45259300-0 - Reparare şi întreţinere a centralelor termice
Тип процедуры
Открытый торг
Критерий оценки
Самая низкая цена
Источники финансирования
Список лотов
Документы процедуры закупок
duae.signed.pdf duae.signed.pdf
Документация к предложению
12.07.19 17:58
documentatia standart lucrari.doc
Документация к предложению
12.07.19 17:58
documentatia standart lucrari.signed.pdf documentatia standart lucrari.signed.pdf
Документация к предложению
12.07.19 17:58
duae.doc
Документация к предложению
12.07.19 17:58
anunt de participare.signed.pdf anunt de participare.signed.pdf
Документация к предложению
12.07.19 17:58
Дата:
12 июл 2019, 18:51
Название вопроса:
Anuntul de participare
Вопрос:
Buna ziua, punctul 8 din anuntul de participare nu corespunde legii 131, astfel de cerinţă nu are suport legal, iar pe de altă parte, aceasta ar avea drept efect limitarea participării operatorilor economici la procedura de achiziţie publică în cauză. Rog eliminarea cerinței.
Ответ (15 июл 2019, 15:41):
Bună ziua, Agenția Servicii Publice, în calitate de autoritate contractantă și în corespundere cu prevederile art. 22 alin. (3) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice susține menținerea cerinței respective, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a potențialelor ofertanți pentru minimizarea riscurilor ce ține de eventuala executare neconformă a contractului care urmează a fi încheiat.
Дата:
15 июл 2019, 20:08
Название вопроса:
Anuntul de participare punctul 8
Вопрос:
In scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a potențialelor ofertanți pentru minimizarea riscurilor ce ține de eventuala executare a lucrarilor sunt alte criterii, rog sa va conformati. Lista lucrarilor efectuate conform F 3.10.
Ответ (16 июл 2019, 08:36):
ASP s-a expus în termenul stabilit de cadrul normativ pe marginea acestuia subiect prin menținerea cerinței respective în documentația de atribuire.
Дата:
21 июл 2019, 18:11
Название вопроса:
Anuntul de participare punctul 8
Вопрос:
ASP trebuie sa se supună legii 131?
Ответ (22 июл 2019, 10:58):
Toate procedurile de achiziţii publice, iniţiate de Agenţia Servicii Publice, se pretează aplicării Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice. Astfel, conform art. 17 alin (1), pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziţie publică, operatorul economic va prezenta documentele eliberate de autorităţile competente stabilite de autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziţie publică. În funcţie de obiectul achiziţiei publice, în sensul art.1, şi de tipul procedurii alese conform art.46 alin.(1), autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare şi selecţie. În cazul aplicării procedurii pentru atribuirea unui contract de achiziţii publice de lucrări, conform art. 22 alin. (3) lit a), în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, cerinţă introdusă în Anunţul de participare la pct. 8 (Dovada activității pe piața RM de minim 5 ani, respectiv cu prezentarea copiilor contractelor (minim 2) privind executarea lucrărilor similare). Totodată, ofertantul are obligaţia de a elabora oferta conform prevederilor din documentaţia de atribuire, corespunzător art. 44 alin (1), or, această cerinţă se regăseşte şi în Documentaţia standard pentru realizarea procedurilor de achiziţii publice de lucrări (pct. 3 Criterii şi cerinţe de calificare), publicată la procedura în cauză. Menţionăm că structura şi conţinutul documentaţiei de atribuire sunt stabilite în documentaţia standard aprobată de Ministerul Finanţelor în conformitate cu art. 50 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Период разъяснений".