+373 22 003 999

Вы также можете писать ваши вопросы нам на почту info@achizitii.md или в чат.

Статус Отменен
Оценочная стоимость без НДС 400 000 MDL
Период уточнений: 16 май 2019, 15:09 - 27 май 2019, 8:30
Подача предложений: 27 май 2019, 8:30 - 5 июн 2019, 8:00

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801


Данная процедура проводится без электронного аукциона. Ваша оферта является окончательной и должна содержать весь список необходимых документов.

Servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto pentru anul 2019-2020.
Информация об отмене
Причина отмены
În urma solicitării clarificărilor, autoritatea contractantă a hotărît excluderea poziției ˝cartea verde˝ pentru respectarea principiuliu concurenţei şi combaterea practicilor anticoncurențiale în domeniul achiziţiilor publice. Din motiv că platforma www.achiziții.md nu permite excluderea pozițiilor din procedura publicată și la recomandarea consultanților platformei, autoritatea contractantantă a decis să anuleze procedura și să o publice repetat cu modificările de rigoare.
Дата отмены
17 май 2019, 9:20
Информация о заказчике
Наименование
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI
Фискальный код/IDNO
1006601000196
Адрес
MD-2059, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Petricani 19
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Belitei Nicu
Контактный номер
022259679
Эл. адрес
Факс
---
Данные о закупке
Дата создания
16 май 2019, 15:09
Дата последних изменений
17 май 2019, 9:20
Achizitii.md ID
21008094
CPV
66500000-5 - Servicii de asigurare şi de pensie
Тип процедуры
Открытые торги
Критерий оценки
Самая низкая цена
Источники финансирования
Список лотов
Дата:
16 май 2019, 16:05
Название вопроса:
Separarea pe loturi
Вопрос:
Bună ziua, separați vă rugăm loturile în RCA, CASCO, Carte Verde și Asigurare de accidente, traumatisme și invaliditate a colaboratorilor IGPF la momentul aflării la volan și a pasagerilor pentru a acorda posibilitatea de participare la licitație și a companiilor de asigurări care nu emit Carte verde. În cazu de față se încalcă principiul concurenţei şi combaterea practicilor anticoncurențiale în domeniul achiziţiilor publice consfințit în legislația privind achizițiile publice. În caz contrar vom fi nevoiți să contestăm procedura de achiziție anunțată de autoritatea dumneavoastră.
Ответ (16 май 2019, 16:39):
Pentru respectarea principiul concurenţei şi combaterea practicilor anticoncurențiale în domeniul achiziţiilor publice, autoritatea contractantă va efectua modificările de rigoare în procedura dată.
Дата:
16 май 2019, 16:14
Название вопроса:
Calcularea primei de asigurare RCA pentru remorci
Вопрос:
Indicați vă rog exact de care autovehicule vor fi tractate remorcile, este necesar pentru a calcula corect prima de asigurare pentru acestea. În RCA data se indică obligatoriu aceste date.
Ответ (16 май 2019, 16:38):
Remorcile vor fi tractate de VW Transporter
Дата:
16 май 2019, 16:19
Название вопроса:
Eroare valoarea estimată a licitației
Вопрос:
Companiile de asigurări nu sunt plătitoare de TVA, respectiv valoarea estimată a achiziției trebuie să nu includă în sine TVA. Art. 103, al. (1), pct. 12), lit. g) din Codul Fiscal prevede expres acest lucru: „Se scutesc de T.V.A. fără drept de deducere: operaţiile de asigurare şi/sau de reasigurare, inclusiv serviciile de intermediere a acestora”. Vă informăm că Valoarea estimată a licitației RCA indicată de dumneavoastră în cererea de oferte de 400 000 MDL este prea mică. Prima de asigurare spre plată pentru achiziționarea tuturor serviciilor de asigurare menționate în anunț depășesc cu mult suma de 400 000 lei, prima respectivă a fost calculată conform Metodologiei de calcul al primei de asigurare de bază și al coeficienților de rectificare pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, prevăzută de legislația din domeniul asigurărilor. RUGĂM revizuirea sumei menționate, altfel operatorii economici nu vor putea plasa ofertele pe platformă. Solicităm indicarea corectă a Valorii achiziției.
Ответ (16 май 2019, 16:36):
Pentru licitațiile publice și COP e posibil de oferit prețul mai mare decît suma estimativă. Totodată vă informăm că conform art.70 alin.(1) lit. d din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică, în următoarele cazuri: - au fost depuse numai oferte care depăşesc cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi.
Дата:
16 май 2019, 16:20
Название вопроса:
Eroare Valoarea estimată fără TVA
Вопрос:
Solicităm revizuirea sumei estimate de achiziție. Totodată suma indicată de dumneavoastră este prea mică. Solicităm indicarea corectă a Valorii achiziției. Dacă nu veți face acest lucru Companiile de asigurări nu vor putea depune ofertele deoarece platforma nu acceptă oferte la care suma este mai mare decât valoarea estimată. Respectiv achiziția va fi anulată.
Ответ (16 май 2019, 16:36):
Pentru licitațiile publice și COP e posibil de oferit prețul mai mare decît suma estimativă. Totodată vă informăm că conform art.70 alin.(1) lit. d din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică, în următoarele cazuri: - au fost depuse numai oferte care depăşesc cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi.
Дата:
16 май 2019, 16:24
Название вопроса:
Numărul pașaportului tehnic
Вопрос:
Completați lista unităților de transport care urmează a fi asigurate RCA cu nr. pașaportului tehnic (unde lipsește). Fără nr. pașaportului tehnic este imposibil de calculat prima de asigurare.
Ответ (16 май 2019, 16:33):
Calculați prima de asigurare dupa VIN - codul mașinii.
Дата:
16 май 2019, 16:36
Название вопроса:
Numărul pașaportului tehnic
Вопрос:
În RCA Data se introduce nr. pașaportului tehnic ci nu a VIN - codul mașinii. În baza VIN - codului mașinii nu este posibil de calculat prima de asigurare. Respectiv solicităm repetat să completați lista unităților de transport care urmează a fi asigurate RCA cu nr. pașaportului tehnic (unde lipsește). Fără nr. pașaportului tehnic este imposibil de calculat prima de asigurare.
Ответ (16 май 2019, 16:42):
Automobilele pentru care lipsește numărul pașaportului tehnic sunt în posesia IGPF din 2004, fiind asigurate conform legislației în vigoare, respectiv companiile de asigurări au calculat prima de asigurare după VIN.
Дата:
16 май 2019, 16:41
Название вопроса:
Eroare valoarea estimată a licitației
Вопрос:
Da, aveți dreptate când faceți trimitere la art.70 alin.(1) lit. d din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, însă tot dumneavoastră ca autoritate contractantă veți avea de pierdut căci veți anula licitația și veți fi nevoiți să anunțați o licitație nou, veți pierde doar timpul. Respectiv există riscul ca autovehiculele Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al MAI să rămână o perioadă de timp fără acoperire de asigurare.
Ответ (16 май 2019, 16:44):
Autoritatea contractantă a calculat valoare estimativă conform legislației în vigoare și conform necesităților acesteia.
Дата:
16 май 2019, 16:46
Название вопроса:
Calcularea primei de asigurare RCA pentru remorci
Вопрос:
Indicați vă rog exact de care VW Transporter, (nr. de înmatriculare) vor fi tractate remorcile, este necesar pentru a calcula corect prima de asigurare pentru acestea. În RCA data se indică obligatoriu aceste date. A existat un precedent cînd ANSC a anulat o licitație pe acest motiv. În anunț sunt tocmai unsprezece autovehicule de marca VW Transporter și cinci remorci.
Ответ (16 май 2019, 16:48):
Modificările de rigoare vor fi efectuate în termeni cît mai restrînși, modificînd Anexa 1.
Дата:
16 май 2019, 16:55
Название вопроса:
Numărul pașaportului tehnic
Вопрос:
Este imposibil de calculat prima de asigurare prin sistemul RCA DATA în baza În baza VIN - codului mașinii (nu există așa rubrică de completat). Respectiv insistăm repetat să completați lista unităților de transport care urmează a fi asigurate RCA cu nr. pașaportului tehnic (unde lipsește). Reiterăm că fără nr. pașaportului tehnic este imposibil de calculat prima de asigurare.
Ответ (17 май 2019, 08:28):
Automobilele cu numere de înmatriculare DG **** nu au număr la pașaportul tehnic. Respectiv toți operatorii economici calculează în baza la VIN.
Дата:
16 май 2019, 17:00
Название вопроса:
Numărul pașaportului tehnic
Вопрос:
Recomandăm să interpelați CNPF ca autoritatea de supravighere în domeniul asigurărilor și gestionarul Sistemului RCA Data pentru a concretiza în baza căror date se calculează prima de asigurare pentru RCA. https://www.cnpf.md/storage/files/files/Lista%20angajatilor.pdf Bugai Liuba - Specialist principal - tel 859-414 sau Condrea Polina - Şef direcţie - analiză şi actuariat - 859-485.
Ответ (17 май 2019, 08:37):
Autoritatea contractantă anual solicită de la CNPF calculul estimativ al primei de asigurare în baza Anexei 1. Totodată vă informăm că clarificările privind documentația de atribuire se solicită de către operatorul economic și prevede o ˝lămurire˝ și nici decum nu o recomandare pentru autoritatea contractantă.
Дата:
17 май 2019, 08:34
Название вопроса:
Numărul pașaportului tehnic
Вопрос:
În cazul în care automobilele cu numere de înmatriculare DG **** nu au număr la pașaportul tehnic. Atașați copiile pașapoartelor tehnice pentru a introduce manual toate datele în RCA DATA, pentru a purtea calcula prima de asigurare, informația menționată în Anexa nr. 1 este insuficientă.
Ответ (17 май 2019, 09:16):
La rubrica numărul pașaportului tehnic, introduceți VIN-ul. Automobilele date sunt în RCA DATA. Pentru a afla detailiat metodologia de calcul a primei de asigurare pentru automobilele cu numere DG apelați persoana responsabilă de achiziția dată.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Период разъяснений".