+373 22 003 999

Вы также можете писать ваши вопросы нам на почту info@achizitii.md или в чат.

1
Период разъяснений
с 16.05.2019 09:08
по 27.05.2019 12:00
2
Подача предложений
с 27.05.2019 12:00
по 07.06.2019 10:00
3
Аукцион

4
Оценка
5
Предложения рассмотрены
Статус Предложения рассмотрены
Оценочная стоимость без НДС 28 160 000 MDL
Период уточнений: 16 май 2019, 9:08 - 27 май 2019, 12:00
Подача предложений: 27 май 2019, 12:00 - 7 июн 2019, 10:00
Начало аукциона: не будет использоваться

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801


Данная процедура проводится без электронного аукциона. Ваша оферта является окончательной и должна содержать весь список необходимых документов.

Информация о заказчике
Наименование
Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”
Фискальный код/IDNO
1003600023559
Адрес
2004, MOLDOVA, mun.Chişinău, locality, str. Bucuriei 12a
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Drăgălin Cristian
Контактный номер
+37322212296
Эл. адрес
Данные о закупке
Дата создания
Дата последних изменений
23 май 2019, 10:40
Оценочная стоимость (без НДС)
28 160 000 MDL
Адрес поставки
2004, MOLDOVA, mun.Chişinău, Chisinau, mun. Chișinău, str. Bucuriei 12a
Срок действия контракта
21 июн 2019 03:00 - 25 дек 2020 02:00
Список позиций
1)
Название
Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G109 Delacău-Bulboaca-R2, km 11,33-13,4 CPV: 45200000-9 - Полные или частичные строительные работы и публичные работы
Количество: 1.0
Ед. измерения: Bucata
Документы процедуры закупок
DUAE lucrari G109 km 11-13
Документация к предложению
DUAE
16.05.19 09:08
Anunt de participare lucrari G109 km 11-13
tenderNotice
Anunț
16.05.19 09:08
documente licitatie lucrări G109 Delacau-Bulboaca
Документация к предложению
Documentația de atribuire
16.05.19 09:08

Ниже доступны оферты участников, документы к офертам вы можете посмотреть нажав на иконку папки.

На основе Решения рабочей группы для выбора победителя требуется:

1) Выбрать победителя нажав на кнопку признать победителем.

2) Отправить в течении 3 дней на почту AAP bap@tender.gov.md отсканированное решение рабочей группы.

3) После выбора победителя нажмите кнопку: “Принять решение”

Квалификация участников
Наименование участника
Цена предложения
Статус
1
Наименование участника:

Solcoci Prim

Цена предложения: 28 267 076,62 MDL
Статус: Дисквалифицирован
Причина: În urma evaluării ofertelor operatorilor economici participanți la procedura de achiziție grupul de lucru a constatat că operatorul economic S.R.L.”Solcoci Prim” în asociere cu S.R.L.”Dromas Cons”, în oferta tehnică formularul 3.14 ”Informația privind asocierea” nu a indicat cota parte care urmează a fi executată de către fiecare asociat, contrar prevederilor documentelor de licitație unde sunt stabilite principiile legale de participare a asocierilor dintre operatorii economici, respectiv asocierea dată nu este funcțională. De menționat că experiența similară prezetată nu este de natură și complexitate cu volumele de lucrări conform caietului de sarcini, fiind prezentat un contract de subantrepriză pentru lucrări de terasament, fără procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, s-a prezentat un alt proces verbal ce nu ține de contractul de subantrepriză declarat. De menționat că formularele de calificare a asociatului nu corespund cu cele din documentele de licitație, în vederea numerotării. Ținînd cont de cele menționate, oferta S.R.L.”Solcoci Prim” în asociere cu S.R.L.”Dromas Cons” se respinge ca fiind neconformă cerințelor de calificare înaintate prin documentele de licitație.
Документы квалификации
Документы квалификации отсутствуют
Документы, поданные с предложением
2
Наименование участника:

S.A. LUSMECON

Цена предложения: 28 549 689,43 MDL
Статус: Дисквалифицирован
Причина: Oferta operatorului economic S.A.”Lusmecon” inclusiv toate documentele de calificare nu sunt semnate electronic conform cerințelor documentelor de licitație, din care considerente oferta dată se respinge ca fiind neconformă.
Документы квалификации
Документы квалификации отсутствуют
Документы, поданные с предложением
3
Наименование участника:

Nouconst

Цена предложения: 30 032 048,46 MDL
Статус: Победитель
Причина: În baza deciziei grupului de lucru al Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor” Nr. ocds-b3wdp1-MD-1557919083396-EV-1557986908160 din 17.06.2019 ce țin de evaluarea rezultatelor licitației publice Nr. ocds-b3wdp1-MD-1557919083396-EV-1557986908160 din 07.06.2019 în vederea achiziționării lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G109 Delacău-Bulboaca-R2, km 11,33-13,4 vă comunicăm următoarele: În urma evaluării ofertelor operatorilor economici participanți la procedura de achiziție grupul de lucru a constatat că operatorul economic S.R.L.”Solcoci Prim” în asociere cu S.R.L.”Dromas Cons”, în oferta tehnică formularul 3.14 ”Informația privind asocierea” nu a indicat cota parte care urmează a fi executată de către fiecare asociat, contrar prevederilor documentelor de licitație unde sunt stabilite principiile legale de participare a asocierilor dintre operatorii economici, respectiv asocierea dată nu este funcțională. De menționat că experiența similară prezetată nu este de natură și complexitate cu volumele de lucrări conform caietului de sarcini, fiind prezentat un contract de subantrepriză pentru lucrări de terasament, fără procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, s-a prezentat un alt proces verbal ce nu ține de contractul de subantrepriză declarat. De menționat că formularele de calificare a asociatului nu corespund cu cele din documentele de licitație, în vederea numerotării. Ținînd cont de cele menționate, oferta S.R.L.”Solcoci Prim” în asociere cu S.R.L.”Dromas Cons” se respinge ca fiind neconformă cerințelor de calificare înaintate prin documentele de licitație. Oferta operatorului economic S.A.”Lusmecon” inclusiv toate documentele de calificare nu sunt semnate electronic conform cerințelor documentelor de licitație, din care considerente oferta dată se respinge ca fiind neconformă. Operatorul economic S.C.”Nouconst”S.R.L. a prezentat toate actele solicitate prin documentele de licitație, DUAE și au constituit garanția pentru ofertă, respectiv întrunind toate cerințele de calificare. Ținînd cont, că procedura de achiziție dată se repetă, grupul de lucru va adjudeca oferta operatorului economic S.C.”Nouconst”S.R.L. în valoare de 30 032 048,46 (treizeci milioane treizeci și două mii patruzeci și opt lei 46 bani) fără TVA, care a întrunit toate cerințele de calificare. Contractul de achiziție va fi încheiat cu ofertantul cîștigător numai după împlinirea termenului de așteptare de 6 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 și va cuprinde toate datele prezentate în ofertă, după cum au fost precizate în documentația de atribuire.
Документы квалификации
Документы квалификации отсутствуют
Документы, поданные с предложением
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Активный".
Разъяснения