+373 22 003 999

Вы также можете писать ваши вопросы нам на почту info@achizitii.md или в чат.

Статус Отменена
Оценочная стоимость без НДС 90 000 MDL
Период уточнений: 13.02.19 14:47 - 14.02.19 15:00
Период подачи оферт: 15.02.19 15:00 - 17.02.19 15:00
Начало аукциона: 18 фев 2019 12:51

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801

sonorizarea și deservirea muzicală a manifestărilor cultural-artistice și sportive organizate de către Pretura sectorului Buiucani pentru anul 2019
Информация об отмене
Причина отмены
avînd în vedere decizia CMC nr. 2/21 din 22.02.2019 cu privire la abrogarea deciziei CMC nr.15/8 din 22.12.2017
Дата отмены
27 фев 2019, 8:08
Информация о заказчике
Наименование
Фискальный код/IDNO
Адрес
2004, Moldova, Chisinau, Chișinău, str. Mihai Viteazu 2
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Lilia Girbu
Контактный номер
---
Эл. адрес
Данные о закупке
Тип процедуры
Закупка малой стоимости
Оценочная стоимость (без НДС)
90 000 MDL
Размер минимального шага понижения цены
1 800 MDL
Дата последних изменений
27 фев 2019 08:08
ID
48126f86f14b47b28ac92f73159a8e1f
Идентификатор
Список позиций
1)
Название
sonorizarea și deservirea muzicală din cadrul manifestărilor organizate de către Pretura sectorului Buiucani pentru anul 2019 CPV: 79952100-3 - Услуги по организации культурных мероприятий
Адрес поставки: 2004, MD, Кишинёв, Chișinău, str. Mihai Viteazul, 2
Период доставки: 18 фев 2019 15:00 - 31 дек 2019 18:00
Количество: 1
Ед. измерения: услуга
2)
Название
sonorizarea și deservirea muzicală din cadrul manifestărilor organizate de către Pretura sectorului Buiucani pentru anul 2019 CPV: 79952100-3 - Услуги по организации культурных мероприятий
Адрес поставки: 2004, MD, Кишинёв, Chișinău, str. Mihai Viteazu 2
Период доставки: 18 фев 2019 15:00 - 31 дек 2019 18:00
Количество: 1
Ед. измерения: услуга
3)
Название
sonorizarea și deservirea muzicală din cadrul manifestărilor organizate de către Pretura sectorului Buiucani pentru anul 2019 CPV: 79952100-3 - Услуги по организации культурных мероприятий
Адрес поставки: 2004, MD, Кишинёв, Chișinău, str. Mihai Viteazul 2
Период доставки: 18 фев 2019 15:00 - 31 дек 2019 15:00
Количество: 1
Ед. измерения: услуга
Документы процедуры закупок
Название документа
MSIGN
История аукциона
Просмотр аукциона
Дата:
13 фев 2019, 19:58
Название вопроса:
Documentele de calificare ale operatorilor economici (caietul de sarcini)
Вопрос:
Dat fiind faptul că aveți posibilitatea de a verifica online situația privind lipsa/existența datoriilor față de buget a operatorilor economici pe https://servicii.fisc.md/contribuabil.aspx indicînd codul fiscal al acestuia, Vă rugăm să excludeți din lista documentelor de calificare p.5 Certificat privind lipsa datoriilor la buget. Să republicați caietul de sarcini modificat.
Ответ (14 фев 2019, 08:37):
cerințele încluse în caietul de sarcini corespund legislației în vigoare
Дата:
13 фев 2019, 20:50
Название вопроса:
Documentele de calificare ale operatorilor economici (caietul de sarcini)
Вопрос:
Se recunoaște de către Pretura Buiucani genul de activitate pentru persoanele juridice: activități recreative, alte activități de servicii individuale, alte activități de spectacole și recreative, în sensul genului de activitate în domeniul sonorizare și deservire muzicală (valabil doar pentru patenta de întreprinzător)?
Ответ (14 фев 2019, 08:44):
În caietul de sarcini sunt expres indicate serviciile care sunt solicitate - de sonorizare și deservire muzicală a manifestărilor cultural-artistice și sportive. Activitățile menționate în întrebarea Dumneavoastră - activități de spectacole și recreative, - sunt executate de către funcționarii preturii conform fișei postului.
Дата:
13 фев 2019, 20:54
Название вопроса:
Criteriile și cerințele de calificare (caietul de sarcini)
Вопрос:
Toate punctele de la a) la f) din Criteriile și cerințele de calificare, ar însemna de fapt un formular DUAE. Vă rugăm să înlocuiți punctele enumerate cu un formular DUAE îndeplinit de D-stră. Atașați documentul la documentele procedurii de achiziție, ca sa-l putem descărca și completa la rîndul nostru.
Ответ (14 фев 2019, 08:45):
Criteriile și cerințele de calificare încluse în caietul de sarcini corespund legislației în vigoare
Дата:
14 фев 2019, 09:03
Название вопроса:
Criteriile și cerințele de calificare
Вопрос:
Raspunsul este la general. Va rog sa specificati pentru fiecare punct, ce document trebuie de depus? a) eligibilitatea ofertantului sau candidatului - ce document? b) capacitatea de exercitare a activității profesionale - ce document? c) capacitatea economică şi financiară - ce document? d) capacitatea tehnică şi/sau profesională - ce document? e) standarde de asigurare a calității - ce document? f) standarde de protecţie a mediului - ce document?
Ответ (14 фев 2019, 09:10):
Prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.174 din 05.10.2018 este aprobată Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii.
Дата:
14 фев 2019, 09:14
Название вопроса:
serviciile indicate expres
Вопрос:
Va aduc la cunoștință că genul de activitate: alte activități de spectacole și recreative, în CAEM Rev.2, corespunde cu - Activități de suport pentru interpretare artistică (spectacole), inclusiv ingineri sunet. Iar Activități recreative corespunde cu Activități recreative și distractive n.c.a., inclusiv inchirierea de echipament. Din răspunsul D-stră reiese că veți accepta doar un deținător de patentă, p-u că doar el are genul de activitate indicat exres. Așa este?
Ответ (14 фев 2019, 09:59):
la întrebarea respectivă a fost dat răspuns.
Дата:
14 фев 2019, 09:30
Название вопроса:
Ordinul Ministerului Finanțelor nr.174 din 05.10.2018
Вопрос:
Conform Ordinului MF menționat, în secțunea 2, p. 10.1 - este specificat expres că documentul pentru confirmarea datelor de calificare este DUAE; p.10.2 - oricare alt document va duce la descalificare. Vă rugăm să răspundeți concret, este formularul DUAE ceia ce cereți?
Ответ (14 фев 2019, 10:15):
va fi acceptat DUAE perfectat corespunzător și în condițiile prevederilor art.18/1 din Legea 131/2015 cu privire la achizițiile publice
Дата:
14 фев 2019, 10:31
Название вопроса:
patenta de întreprinzator versus persoana juridica
Вопрос:
Vă rugăm să răspundeți concret: 1. veți accepta exclusiv deținător de patentă cu gen de activitate stipulat expres? 2. Veți descalifica persoana juridică, dacă aceasta nu are denumirea activității exact așa cum ați specificat?
Ответ (14 фев 2019, 16:31):
condițiile de participare la procedurile de achiziție publică sunt stipulate în art.15 din Legea 131/2015
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Период разъяснений".
Разъяснения