Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 199 000 MDL
Perioada clarificărilor: 15 mai 2024, 14:28 - 17 mai 2024, 15:00
Perioada de depunere a ofertelor: 17 mai 2024, 15:00 - 21 mai 2024, 15:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Serviciilor de deservire și reparație a barelor de acces

Informația despre anulare
Motivul anulării
Propunerea financiară depăşește valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţii publice
Data anulării
23 mai 2024, 11:50
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Codul fiscal/IDNO
Adresa
2065, MOLDOVA, mun.Chişinău, locality, N. Starostenco nr.30
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Serviciul Vamal
Telefonul de contact
+37322574130
Datele achizitiei
Data publicării
15 mai 2024, 14:22
Data ultimilor modificări
23 mai 2024, 11:50
Achizitii.md ID
21226182
CPV
50800000-3 - Diverse servicii de întreţinere şi de reparare
Tipul procedurii
Achiziții cu costuri mici
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Doar utilizatorii autorizați ai platformei pot să adreseze întrebări în perioada de clarificări.