Statut Achiziţia nu a avut loc
Valoarea estimată fără TVA 1 605 712 MDL
Perioada clarificărilor: 2 mai 2024, 13:48 - 8 mai 2024, 9:00
Perioada de depunere a ofertelor: 8 mai 2024, 9:00 - 15 mai 2024, 9:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Lucrări de instalare și conectare a generatorului electric de 1 400 kVA și alimentarea cu energie electrică a blocurilor nr.1, nr.3 și nr.4 a IMSP IMU - REPETAT

Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD 2004, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str.Toma Ciorbă, 1
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Serviciul achizitii publice
Telefonul de contact
022250809, 022250707
Datele achizitiei
Data publicării
2 mai 2024, 13:48
Data ultimilor modificări
15 mai 2024, 9:00
Achizitii.md ID
21223385
CPV
45310000-3 - Lucrări de instalaţii electrice
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Data:
2 mai 2024, 15:33
Subiectul întrebării:
proiectul de executie
Întrebare:
Solicitam sa plasati pe platforma achizitiilor proiectul de achizitiilor
Răspuns (2 mai 2024, 16:36):
Proiectul a fost plasat pe platformă.
Data:
7 mai 2024, 10:46
Subiectul întrebării:
Generatorul electric diesel
Întrebare:
Buna ziua, in CS Postul de transformare PT-620. Alimentare cu energie electricakV pct. Generator electric diesel Intrebarea: acest generator este existent al Beneficiarului si se prevede numai lucrarile de montare, incercare, predare in reglare si demarare, cuplare la retele electrice?
Răspuns (7 mai 2024, 11:30):
Buna ziua, generatorul diesel este al Benefeciarului. Generatorul nu dispune de rezevor. Totodată, va atragem atenția, că în scopul elaborării ofertei pentru participare la procedura de atribuire a contractului de achizitie publică de lucrări, autoritatea contractantă soliciă operatorilor economici să viziteze amplasamentul obiectului.
Doar utilizatorii autorizați ai platformei pot să adreseze întrebări în perioada de clarificări.