1
Perioada de actualizare
2
Propunerea ofertelor
3
Licitaţie
4
Evaluare
5
Contract
Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 553 MDL

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Servicii de telefonie mobila
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
2065, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Eminescu Mihai nr.50
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Vladimir Vornic
Telefonul de contact
067590001
E-mail
Datele achizitiei
Data publicării
4 apr 2024, 11:33
Data ultimilor modificări
4 apr 2024, 11:37
Achizitii.md ID
21199064
CPV
64210000-1 - Servicii de telefonie şi de transmisie de date
Tipul procedurii
Raportarea achizițiilor
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Lista loturilor
Doar utilizatorii autorizați ai platformei pot să adreseze întrebări în perioada de clarificări.