Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 149 506,01 MDL
Perioada clarificărilor: 3 apr 2024, 10:35 - 4 apr 2024, 17:00
Perioada de depunere a ofertelor: 4 apr 2024, 17:00 - 8 apr 2024, 10:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

servicii

Informația despre anulare
Motivul anulării
8. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:
Grupului de lucru pe achiziții de bunuri, lucrări și servicii a Consiliului raional a decis de a anula procedura de achiziție Nr: ocds-b3wdp1-MD-1712128401400 din 03.04.2024 care fost inițiată cu codul CPV 71247000-1 „Servicii de arhitectură şi servicii conexe” și de a iniția o nouă procedură atribuindui codul CPV 71520000-9 „Servicii de supraveghere a lucrărilor” întru aplicarea și respectarea principiului de transparență pentru asigurarea informării și participării largi a operatorilor economici.
Considerînd că acest cod CPV 71520000-9 „Servicii de supraveghere a lucrărilor” ar oferi acestui domeniu de servicii necesare, prin care Responsabilii tehnici vor avea posibilitatea de a propune oferte avantajoase.
Data anulării
10 apr 2024, 14:01
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
4701, MOLDOVA, Briceni, or.Briceni (r-l Briceni), str. Independenței 48
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Anatolie Turcan
Telefonul de contact
olga@achizitii.md
Datele achizitiei
Data publicării
3 apr 2024, 10:35
Data ultimilor modificări
10 apr 2024, 14:01
Achizitii.md ID
21197723
CPV
71200000-0 - Servicii de arhitectură şi servicii conexe
Tipul procedurii
Achiziții cu costuri mici
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Doar utilizatorii autorizați ai platformei pot să adreseze întrebări în perioada de clarificări.