1
Perioada de actualizare
de la 02.04.2024 17:10
până la 12.04.2024 10:00
2
Propunerea ofertelor
de la 12.04.2024 10:00
până la 08.05.2024 14:00
au rămas 18 zile
3
Licitaţie
nu va fi folosită
4
Evaluare

5
Contract

Statut Propunerea ofertelor
Valoarea estimată fără TVA 6 066 503,19 MDL
Perioada clarificărilor: 2 apr 2024, 17:10 - 12 apr 2024, 10:00
Perioada de depunere a ofertelor: 12 apr 2024, 10:00 - 8 mai 2024, 14:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Abonează-te
Achiziționarea Surfactanților și Cafeinei citrat necesare IMSP Institutul Mamei și Copilului și IMSP Spitalul Clinic Municipal “Gheorghe Paladi” pentru anul 2025
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2009, MOLDOVA, mun.Chişinău, locality, MD-2009, Republica Moldova, Chişinău str. Cosmescu 3
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Constantin Nedelea
Telefonul de contact
+37322222490
Datele achizitiei
Data publicării
2 apr 2024, 16:50
Data ultimilor modificări
3 apr 2024, 15:31
Achizitii.md ID
21197434
CPV
33600000-6 - Produse farmaceutice
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Lista loturilor
Beractantum 25 mg/ml 4 ml
Buget: 623003.62 MDL
Activ
Documentele procedurii de achiziție
Declaratie privind valabilitatea ofertei_Model
Documentele la ofertă
Declaratie privind valabilitatea ofertei_Model
2.04.24 17:10
Declaratie beneficiari efectivi_Model
Documentele la ofertă
Declaratie beneficiari efectivi_Model
2.04.24 17:10
Documentatia standard_02.04.2024.signed
Documentele la ofertă
Documentatia standard_02.04.2024
2.04.24 17:10
Propunerea financiara (Specificatii de pret)_Model
Documentele la ofertă
Propunerea financiara (Specificatii de pret)_Model
2.04.24 17:10
DUAE Model
Documentele la ofertă
DUAE Model
2.04.24 17:10
Date bancare
Documentele la ofertă
Date bancare
2.04.24 17:10
Propunerea tehnice (Specificatii tehnice)_Model
Documentele la ofertă
Propunerea tehnice (Specificatii tehnice)_Model
2.04.24 17:10
Scrisoare de garantie bancara_Model
Documentele la ofertă
Scrisoare de garantie bancara_Model
2.04.24 17:10
Cerere de participare_Model
Documentele la ofertă
Cerere de participare_Model
2.04.24 17:10
Model de contract_LP Surfactanti si Cafeina citrat pu 2025
Documentele la ofertă
Model de contract_LP Surfactanti si Cafeina citrat pu 2025
2.04.24 17:10
Anunt de participare_02.04.2024.signed
Documentele la ofertă
Anunt de participare_02.04.2024
2.04.24 17:10
Lista de distributie_Surfactanti+Cafeina citrat pu 2025
Documentele la ofertă
Lista de distributie_Surfactanti+Cafeina citrat pu 2025
2.04.24 17:10
Data:
3 apr 2024, 15:31
Subiectul întrebării:
modificarea termenului
Întrebare:
Buna ziua. De ce a fost modificat termenul si data in care s-a publicat licitatia respectiva ? Cind in fiecare an avea loc la sf. lunii iunie ? Nu cumva ca mai multe generice sint in proces de autorizare si pentru a exclude un potential concurent ? E timpul sa se faca niste verificari mai serioase cum au loc planificarile licitatiilor la CAPCS si in interesul cui .
Răspuns (10 apr 2024, 12:39):
Bună ziua! Actele normative în vigoare nu restricționează dreptul CAPCS de a iniția procedurile de achiziții publice destinate pentru următorul an de gestiune începînd cu luna aprilie anului curent. Or, la etapa actuală, actele normative prevăd un termen pînă la care urmează a fi inițiate procedurile menționate de achiziții publice. Mai mult ca atît, în anul 2023 procedura similară de achiziții publice destinată pentru anul 2024 a fost inițiată la data de 22.05.2023 (informație care este disponibilă pe site-ul https://e-licitatie.md/contract-notice/49029) și nu la finele lunii iunie. În partea ce ține de pretinsele medicamente generice aflate în proces de autorizare, trebuie de remarcat că pentru loturile de medicamentele incluse în Licitația deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1712065846552 se organizează în fiecare an (deja de 5 ani!) proceduri de achiziții publice, specificațiile tehnice fiind aceleași. În acest context, nu este clar care a fost impedimentul autorizării medicamentelor conform loturilor incluse în procedura de achiziții publice. Totodată, trebuie de remarcat că conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 739/2012, procedura de autorizare a medicamentului durează 210 zile, neluînd în calcul perioada de "stop cronometru", la care se adaugă incertitudinea finalizării reușite a autorizării medicamentului (reieșind din pct. 46, Anexa nr. 1 din actul normativ menționat, AMDM întrerupe procedura de autorizare în cazul neînlaturării obiecțiilor de către solicitantul autorizării și/sau în cazul rezultatului negativ al analizei de laborator). Respectiv, prelungirea termenului-limită de depunere a ofertelor în aceste circumstanțe se consideră inoportună. Vă mulțumim pentru clarificare!
Data:
8 apr 2024, 15:02
Subiectul întrebării:
garantia ofertei
Întrebare:
care este procentul de garantie a ofertei ? in cazul unei garantii emise de o banca comerciala straina , care este termenul pentru care garantia trebuie sa fie activa ?
Răspuns (10 apr 2024, 12:54):
Bună ziua! Reieșind din pct. 17 din Anunțul de participare, cuantumul garanției pentru ofertă constituie 2% din valoarea ofertei fără TVA. În conformitate cu pct. 27 din Anunțul de participare, valabilitatea garanției pentru ofertă trebuie să fie de cel puțin 90 zile. Vă mulțumim pentru clarificare!
Data:
9 apr 2024, 13:05
Subiectul întrebării:
Cineva raspunde ?
Întrebare:
Cineva raspunde la intrebari ? Doar acest fapt poate fi motiv de a contesta licitatia si de a cere anularea. Va rog
Răspuns (10 apr 2024, 12:57):
Bună ziua! Răspunsurile la toate întrebările Dvs. au fost publicate. Vă rugăm să verificați. Precizăm că răspunsurile nu au putut fi plasate mai devreme din cauza deficiențelor tehnice. Vă mulțumim pentru clarificări!
Doar utilizatorii autorizați ai platformei pot să adreseze întrebări în perioada de clarificări.