Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 870 268 MDL
Perioada clarificărilor: 2 apr 2024, 10:44 - 12 apr 2024, 16:02
Perioada de depunere a ofertelor: 12 apr 2024, 16:02 - 19 apr 2024, 16:02

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Lucrări de reparație a rețelelor electrice interioare la edificiul Inspectoratului de poliție Nisporeni
Informația despre anulare
Motivul anulării
În perioada de actualizare a procedurii au parvenit clarificări pe marginea caietului de sarcini privind neconcordanțele din documentația de proiect în raport cu caietul de sarcini și anume- inițial nu a fost prevăzută executarea șanțurilor pentru cablu în pereți și săpătura pentru priza de pământ. Totodată, documentația de proiect elaborată în 2019 a fost prevăzută pentru reparația capitală a sediului Inspectoratului de poliție Nisporeni. Astfel, este necesar ajustarea proiectului la compartimentul electricitate inclusiv modificarea caietului de sarcini cu cantitățile de lucrări necesare.
Data anulării
10 apr 2024, 16:06
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2001, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str.Tiraspol 11/1
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Mariana Ciobanu
Telefonul de contact
022868262
Datele achizitiei
Data publicării
2 apr 2024, 10:44
Data ultimilor modificări
10 apr 2024, 16:06
Achizitii.md ID
21196673
CPV
45300000-0 - Lucrări de instalaţii pentru clădiri
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Data:
2 apr 2024, 13:16
Subiectul întrebării:
Anunt participare
Întrebare:
La punctul 7 din anuntul de participare dvs solicitati sa prezentam contracte si procese verbale de receptie finala pentru demonstrarea experientei similare. Va rugam sa modificati cerinta prin adaugarea sintagmei "proceselor verbale la terminarea lucrarilor". Receptia finala se face dupa expirarea termenului de garantie a lucrarilor
Răspuns (2 apr 2024, 15:04):
Bună ziua! Conform punctului 16, subpuctul 7 din Anunțul de participare - Participantul va prezenta lista lucrărilor similare executate în ultimii 3 ani (Anexa nr.12 ), însoțită de copii a contractelor și procese-verbale la terminarea lucrărilor.
Data:
3 apr 2024, 08:15
Subiectul întrebării:
Proiect de executie
Întrebare:
Solicităm respectuos anexarea proiectului de executie in baza caruia s-a eleaborat caietul de sarcini.
Răspuns (3 apr 2024, 09:01):
Operatorii economici pot face cunoștință cu proiectul la adresa: mun.Chișinău, str. Octavian Goga 33.
Data:
4 apr 2024, 08:44
Subiectul întrebării:
Anexati proiectul de executie in conformitate cu legislatia in vigoare
Întrebare:
Conform legii Nr 131/2015 Articolul 34 care prevede - Disponibilitatea în format electronic a documentaţiei de atribuire alin. (1) Autoritatea contractantă oferă acces liber, direct, total și gratuit, prin mijloace electronice, la documentația de atribuire de la data publicării anunțului de participare în conformitate cu art. 29 sau de la data la care s-a expediat invitația de participare. Solicitam anexarea Proiectului de executie în format electronic.
Răspuns (4 apr 2024, 15:36):
Proiectul de execuție în format electronic este anexat la documentele procedurii de achiziție.
Data:
4 apr 2024, 08:48
Subiectul întrebării:
Clarificari (F1B desfasurat)
Întrebare:
Anexati va rog F1 desfasurata - Conform Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.69 din 7 mai 2021 -CAIET DE SARCINI FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI -Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de devizare). Reesind din legislatia in vigoare Autoritatea contractant publica F1 desfasurata primita de la PROIECTANT DEVIZIER.
Răspuns (4 apr 2024, 15:38):
Autoritatea contractantă a atașat caietul de sarcini descifrat.
Data:
4 apr 2024, 15:59
Subiectul întrebării:
Răspuns (4 apr 2024, 15:36): Proiectul de execuție în format electronic este anexat la documentele procedurii de achiziție.
Întrebare:
Vă mulțumim. La proiectul anexat pe retele electrice lipsesc specificatiile, anexati va rog.
Răspuns (4 apr 2024, 16:44):
Specificațiile pentru rețelele electrice sunt în documentul atașat la procedură cu denumirea "proiect volum II".
Data:
5 apr 2024, 16:09
Subiectul întrebării:
Clarificari asupra caietului de sarcini
Întrebare:
In urma analizei a proiectului si caietului de sarcini s-au depistat uramtoarele neconcordante: 1) În caietul de sarcini nu sunt prevazute lucrările de construcție care prevăd executarea șanțurilor pentru cablu în pereți și săpătura pentru priza de pămînt. Clarificati.
Răspuns (10 apr 2024, 16:02):
Vă aducem la cunoștință că proiectul de execuție și caietul de sarcini vor fi returnate proiectantului, pentru revizuirea tuturor neconcordanțelor înaintate.
Data:
5 apr 2024, 16:20
Subiectul întrebării:
Clarificari asupra caietului de sarcini
Întrebare:
În urma analizei a proiectului si caietului de sarcini s-au depistat uramtoarele neconcordante: 2) Punctul 99 în Caietul de sarcini sunt indicate 3 bucati in proiect 7 bucati. 3) Punctul 100 în CS sunt indicate 5 bucăți iar conform proiectului trebuie de instalat 6 bucăți. 4) Punctul 111 Nu corespund cantitatile în CS sunt indicate 17 bucati, dar dupa proiect trebuie montate 23. 5) Punctul 112 in CS cantitatea este de 6 bucati iar dupa proiect ese necesar 10 buc. Rog sa veniti cu clarificari
Răspuns (10 apr 2024, 16:02):
Vă aducem la cunoștință că proiectul de execuție și caietul de sarcini vor fi returnate proiectantului, pentru revizuirea tuturor neconcordanțelor înaintate.
Doar utilizatorii autorizați ai platformei pot să adreseze întrebări în perioada de clarificări.