1
Perioada de actualizare
de la 28.03.2024 17:48
până la 07.04.2024 17:26
2
Propunerea ofertelor
de la 07.04.2024 17:26
până la 12.04.2024 17:26
3
Licitaţie
15.04.2024 12:00
4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 1 337 500,01 MDL
Perioada clarificărilor: 28 mart 2024, 17:48 - 7 apr 2024, 17:26
Perioada de depunere a ofertelor: 7 apr 2024, 17:26 - 12 apr 2024, 17:26

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Procedura de achiziție este realizată sub incidența actului normativ: Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, bd. Ștefan Cel Mare și Sfânt, nr. 134
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Posta Moldovei
Telefonul de contact
+37368138989
Datele achizitiei
Data publicării
28 mart 2024, 17:48
Data ultimilor modificări
5 apr 2024, 17:26
Achizitii.md ID
21194841
CPV
50100000-6 - Servicii de reparare şi de întreţinere a vehiculelor şi a echipamentelor aferente şi servicii conexe
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Cel mai bun raport preț - calitate
Surse de finanțare
Lista loturilor
Documentele procedurii de achiziție
anexa nr. 13 la ord. mf.docx
Documentele la ofertă
-
28.03.24 17:48
anexa nr.2 formularul ofertei - bunuri si servicii.docx
Documentele la ofertă
-
28.03.24 17:48
anexa nr. 1.1 specificatii tehnice si financiare.xlsx
Documentele la ofertă
-
28.03.24 17:48
anexa nr.3 declaratie operator economic legea 74 legea 131.docx
Documentele la ofertă
-
28.03.24 17:48
anunț de participare nr. 31 modificat.pdf anunț de participare nr. 31 modificat.pdf
Documentele la ofertă
-
5.04.24 17:26
anunț de participare nr. 31 modificat.docx
Documentele la ofertă
-
5.04.24 17:26
Lotul 5 Edineț - Servicii de deservire tehnică periodică și reparații auto şi piese de schimb auto
Data:
4 apr 2024, 00:42
Subiectul întrebării:
Cu privire la TVA
Întrebare:
1.Dacă compania noastră de exemplu, nu e plătitoare de TVA, pentru dvs fiin companie de Stat la autogestiune, poate fi o problemă, sau acest lucru nu e luat in considerație? 2. Citind anunțul am înțeles corect sau greșit? că una și aceiaș companie nu poate participa pentru două oferte consecutiv. da sau nu? 3. E obligator ca sediul nostru să fie anume acolo unde este preconizat lotul?, de exemplu noi suntem din or. dineț, dar vrem să depunem si pentru or. Rișnai, adică lotul de la Rîșcani, e probabil că vom fi exclusi sau nu am inteles corect?
Răspuns (5 apr 2024, 17:24):
Prin prezenta, Î.S. „Poșta Moldovei” vă comunică următoarele: 1. În conformitate cu prevederile pct. 4 din tabela nr.1 de la pct. 20 a anunțului de participare nr. 31, certificatul de atribuire al TVA este un document care se prezintă după caz, astfel dacă compania nu este achitator de TVA acest document nu poate exista fizic, prin urmare și nu se postează pe platforma de achiziții; 2. A fost reexaminat și modificat pct. 14 a anunțului de participare nr. 31 astfel acum în cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta pentru toate loturile; 3. În conformitate cu prevederile pct. 8 din tabela nr.1 de la pct. 20 a anunțului de participare nr. 31, Centrul de deservicre auto (Autoservice-ul) al operatorului economic trebuie să se afle în raza orașului în care se află Centrul de Poștă aferent lotului, exemplu în cazul în care dumneavoastră aveți Centru de deservire auto (Autoservice) în Rîșcani și în Edineț, însă sediul central (blocul administrativ) se află doar în Edineț, dumneavoastră puteți depune oferta pentru ambele loturi, în cazul în care dumneavoastră aveți centru de deservire auto (Autoservice) doar în Edineț, dumneavoastră nu sunteți eligibili pentru a participa la procedura de achiziție a serviciilor de deservire auto/ piese de schimb auto pentru lotul nr. 9 Rîșcani.
Doar utilizatorii autorizați ai platformei pot să adreseze întrebări în perioada de clarificări.