1
Perioada de actualizare
de la 28.03.2024 16:39
până la 01.04.2024 14:00
2
Propunerea ofertelor
de la 01.04.2024 14:00
până la 04.04.2024 17:00
3
Licitaţie
05.04.2024 15:00
4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 70 000 MDL
Perioada clarificărilor: 28 mart 2024, 16:39 - 1 apr 2024, 14:00
Perioada de depunere a ofertelor: 1 apr 2024, 14:00 - 4 apr 2024, 17:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Servicii de reîncărcare și reparație a stingătoarelor
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Angela Raileanu
Telefonul de contact
0-22-25-34-19
Datele achizitiei
Data publicării
28 mart 2024, 16:39
Data ultimilor modificări
28 mart 2024, 16:39
Achizitii.md ID
21194814
CPV
50410000-2 - Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor de măsurare, de testare şi de control
Tipul procedurii
Achiziții cu costuri mici
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
Declaratie.docx
Criterii de eligibilitate
Declarația ofertantului privind neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 16 alin (2) lit a) din Legea 246/2017
28.03.24 16:39
Formularul de oferta.docx
Criterii de eligibilitate
Oferta economică, asumată şi confirmată prin aplicarea semnăturii electronice
28.03.24 16:39
Contract de prestări servicii.docx
Model de сontract
Model de contract
28.03.24 16:39
Informatie generală.docx
Criterii de eligibilitate
Informații generale despre ofertant, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice
28.03.24 16:39
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".