1
Perioada de actualizare
de la 26.03.2024 11:13
până la 05.04.2024 10:00
2
Propunerea ofertelor
de la 05.04.2024 10:00
până la 15.04.2024 09:00
3
Licitaţie
16.04.2024 09:00
4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 1 666 666,67 MDL
Perioada clarificărilor: 26 mart 2024, 11:13 - 5 apr 2024, 10:00
Perioada de depunere a ofertelor: 5 apr 2024, 10:00 - 15 apr 2024, 9:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Dispozitive asistive pentru nevazatori si dispozitivelor de corectie optica si ajutor vizual
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD 2005, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Romană, 1
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
LILIA BUȘTIUC
Telefonul de contact
022/263130
Datele achizitiei
Data publicării
26 mart 2024, 11:13
Data ultimilor modificări
29 mart 2024, 13:55
Achizitii.md ID
21192543
CPV
33120000-7 - Sisteme de înregistrare şi dispozitive de explorare
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Lista loturilor
Punctator
Buget: 4166.67 MDL
Achiziţia nu a avut loc
Punctator
Buget: 4166.67 MDL
Achiziţia nu a avut loc
Program text vorbire
Buget: 100000.0 MDL
Achiziţia nu a avut loc
Ceasuri cu voce
Buget: 150000.0 MDL
Achiziţia nu a avut loc
Ceasuri Tactile
Buget: 83333.33 MDL
Achiziţia nu a avut loc
Bastoane albe pliabile
Buget: 200000.0 MDL
Activ
Bastoane albe pliabile
Buget: 25000.0 MDL
Achiziţia nu a avut loc
Bastoane albe non pliabile
Buget: 25000.0 MDL
Achiziţia nu a avut loc
Ochelari cu filtre spectrale
Buget: 76611.67 MDL
Achiziţia nu a avut loc
Achiziţia nu a avut loc
Achiziţia nu a avut loc
Lupă de mînă
Buget: 32055.0 MDL
Achiziţia nu a avut loc
Lupă de mîină cu suport
Buget: 7372.5 MDL
Achiziţia nu a avut loc
Lupă de mîină cu lumină
Buget: 43274.17 MDL
Achiziţia nu a avut loc
Lupă fixă cu lumină
Buget: 44235.83 MDL
Achiziţia nu a avut loc
Lupă de buzunar
Buget: 5770.0 MDL
Achiziţia nu a avut loc
Lupă de buzunar cu lumină
Buget: 36542.5 MDL
Achiziţia nu a avut loc
Telescop monocular
Buget: 81740.0 MDL
Achiziţia nu a avut loc
Documentele procedurii de achiziție
anunt participare.pdf anunt participare.pdf
Documentele la ofertă
-
29.03.24 13:55
caiet_sarcini_si anexele_repetat.docx
Documentele la ofertă
-
29.03.24 13:55
caiet sarcini.pdf caiet sarcini.pdf
Documentele la ofertă
-
29.03.24 13:55
specificatii_tehnice_pret_repetat.docx
Documentele la ofertă
-
29.03.24 13:55
Bastoane albe pliabile
Data:
29 mart 2024, 09:58
Subiectul întrebării:
Baston
Întrebare:
Penultimul segment, de jos - colorat in rosu. Va rugam sa faceti modificari
Răspuns (29 mart 2024, 13:56):
Redactat
Data:
29 mart 2024, 10:26
Subiectul întrebării:
Raportul fmanciar/Situatia financiara
Întrebare:
Raportul fmanciar/Situatia financiara contin informatii confidentiale. Va rugam sa le plasati la documente ce pot fi transmise pe posta electronica.
Răspuns (29 mart 2024, 13:40):
Examinati cu atenție caietul de sarcini. Extras din caietul de sarcini: ”...Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să fie recepţionată şi înregistrată în SIA RSAP până la data limită pentru depunerea ofertelor, ţinând cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem. Oferta cuprinde următoarele formulare: 1) Propunerea tehnică – ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică conţine –Specificaţii tehnice (anexa nr. 22); 2) Propunerea financiară – ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de bunuri. Propunerea financiară conţine – Specificaţii de preţ (anexa nr. 23); 3) DUAE conform formularui din documentația de atribuire. 4) Cererea pentru participare; 5) Declaraţie privind valabilitatea ofertei 6) Garanția pentru ofertă în cuantum de 1 % de la valoare ofertei fără TVA Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire prezintă documentele justificative prin care să demonstreze că îndeplineşte în totalitate cerinţele corespunzătoare criteriilor de calificare şi de selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE. Documentele justificative în sprijinul informaţiilor declarate în DUAE, care conţin date cu caracter personal, se prezintă separat în formă scanată, cu aplicarea semnăturii electronice, pe adresa de email achiziții.crepor21@gmail, la solicitarea autorităţii contractante.”
Doar utilizatorii autorizați ai platformei pot să adreseze întrebări în perioada de clarificări.