Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 788 800 MDL
Perioada clarificărilor: 6 febr 2024, 10:31 - 16 febr 2024, 10:06
Perioada de depunere a ofertelor: 16 febr 2024, 10:06 - 26 febr 2024, 11:07

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Achiziția seviciilor de paza fizică a întreprinderii
Informația despre anulare
Motivul anulării
string
Data anulării
9 febr 2024, 16:32
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
5001, MOLDOVA, Floreşti, or.Floreşti (r-l Floreşti), Stefan cel Mare nr.75
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Cîșlaru Ion
Telefonul de contact
067314455
Datele achizitiei
Data publicării
6 febr 2024, 10:01
Data ultimilor modificări
9 febr 2024, 16:32
Achizitii.md ID
21166511
CPV
79710000-4 - Servicii de siguranţă
Tipul procedurii
Achiziții cu costuri mici
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Lista loturilor
Anulată
Data:
8 febr 2024, 14:47
Subiectul întrebării:
Valoarea estimativa
Întrebare:
Suma estimativă 788800 lei inclusă în anunțul de participare este calculată incorect, fără luarea în evidență a cerințelor legislației muncii la compartimentul salarizării, și anume salariului minim pe țară,,orelor de oduhnă. Această sumă nu acoperă nici cheltuielile salariale ale gardienilor necesare pentru asigurarea pazei fizice a celor 3 obiective(posturi) din caietul de sarcini. Conform caietului de sarcini sunt incluse 3 posturi de paza fizică cu regim de lucru non-stop ( anual 26352 ore ). Astfel cheltuielile salariale se vor calcula în felul următor: 29,58 lei/ora (sal.minim pe țară stabilit prim HG nr.985 din 06.12.2023 ) + 16,7% ( adaos pentru lucru în orele de noapte , art.159 CM RM ) + 3,7% ( adaos mediu pentru lucru în zile de sărbători, art.111,158 CM RM ) + 7,9% ( rezervarea fondului concediilor ) + 24 % ( defalcări în CNAS ) = 47,64 lei/ora. Suma necesară pentru acoperirea cheltuielilor salariale pe perioada contractului ( 12 luni ) constituie: 47,64 lei/ora x 26352 ore = 1255409 lei. Astfel suma estimativă de 788800 lei , alocate de autoritatea contractantă, nu acoperă cheltuielile salariale cu deficitul de 466609 lei. În afară de aceste cheltuieli salariale , prestatorul are cheltuieli pentru uniforma gardienilor, mijloace de comunicare, telefon mobil, lanternă, baston s.a. În suma estimativă de asemenea nu sunt incluse cheltuieli administrative si profitul prestatorului, care în mod obligatoriu se includ în orice calcul al tarifelor de pază fizică și constituie cel puțin 25% din suma cheltuielilor salariale. Reeșind din calculele expuse, suma estimativă urmează sa fie majorată cel puțin cu 100 %.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".