Statut Achiziţia nu a avut loc
Valoarea estimată fără TVA 138 750 MDL
Perioada clarificărilor: 5 febr 2024, 15:37 - 15 febr 2024, 16:00
Perioada de depunere a ofertelor: 15 febr 2024, 16:00 - 26 febr 2024, 16:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Achiziționarea Instrumentelor Oftalmologice conform necesităților IMSP SCM Sfânta TREIME pentru anul 2024
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2009, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, MD-2009, Republica Moldova, Chişinău str. Cosmescu 3
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Sergiu Balta
Telefonul de contact
+ 373 022 222 364
Datele achizitiei
Data publicării
5 febr 2024, 15:37
Data ultimilor modificări
26 febr 2024, 16:00
Achizitii.md ID
21166105
CPV
33100000-1 - Echipamente medicale
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Lista loturilor
Achiziţia nu a avut loc
Achiziţia nu a avut loc
Lot nr. 4 Portac micro
Buget: 10000.0 MDL
Achiziţia nu a avut loc
Achiziţia nu a avut loc
Lot nr. 6 Penceta tip colibri
Buget: 10416.67 MDL
Achiziţia nu a avut loc
Lot nr. 7 Penceta iris, Bonn
Buget: 4166.67 MDL
Achiziţia nu a avut loc
Achiziţia nu a avut loc
Achiziţia nu a avut loc
Lot nr. 10 Pensa capsulorexis
Buget: 3500.0 MDL
Achiziţia nu a avut loc
Achiziţia nu a avut loc
Lot nr. 12 Chopper tip MYOSHI
Buget: 5333.33 MDL
Achiziţia nu a avut loc
Achiziţia nu a avut loc
Data:
6 febr 2024, 00:03
Subiectul întrebării:
Prevederile Articolului 18
Întrebare:
Dorim să aducem în atenția dumneavoastră prevederile Articolului 18. Criterii de calificare şi selecţie din LEGEA 131/15: Autoritatea contractantă va aplica criterii proporţionale de calificare și selecție raportate la obiectul contractului referitoare numai la: a) eligibilitatea ofertantului sau candidatului; b) capacitatea de exercitare a activităţii profesionale; c) capacitatea economică şi financiară; d) capacitatea tehnică şi/sau profesională; e) standarde de asigurare a calităţii; f) standarde de protecţie a mediului. Astfel, după cum puteți observa, autoritatea contractantă poate impune cerințe care se referă la anumite standarde de calitate (litera e), dar nicidecum AC nu poate solicita ca bunurile să fie înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor medicale, pînă la deschiderea ofertelor. Considerăm această cerință abuzivă și în afara Legii. Vă sugerăm să solicitați Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale ajutorul să vă instruiască cum se verifică corect Cerificatele CE și Declarațiile de conformitate, astfel veți minimiza riscurile că bunurile nu vor fi înregistrate ulterior, pînă la plasarea acestora pe piață, așa cum, de fapt, prevede legislația cu privire la plasarea dispozitivelor medicale pe piața din RM. Ținem să menționăm că AMDM este în colaps, aceasta pur și simplu nu funcționează, înregistrări nu pot fi făcute, dosarele depuse în noiembrie încă nu au fost procesate. Operatorii economici nu pot depune ofertele în condiții egale, or, ținem să aducem în atenția dumneavoastră că unul dintre principiile de bază a Legii 131/15 este tratament egal, imparţialitate, nediscriminare în privinţa tuturor ofertanţilor şi operatorilor economici. Vă rugăm să găsiți o soluție în acest sens!
Răspuns (6 febr 2024, 12:24):
În conformitate cu art.4 al Legii 102/2017 cu privire la dispozitivele medicale, prin care se prevede expres atribuțiile Agenției Medicamentului și DIspozitivelor Medicale și ale Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate, CAPCS efectuează achiziții centralizate de dispozitive medicale și servicii de mentenanță a dispozitivelor medicale și nici într-un caz nu este responsabil de verificările corespunzătoare ale caracteristicilor de conformitate și ale performanțelor dispozitivelor. Astfel, toate dispozitivele medicale introduse pe teritoriul RM sunt verificate de către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor medicale, iar dat fiind faptul că anterior multe produse nu au putut fi înregistrate, pun sub risc asigurarea instituțiilor medicale cu dispoztivele medicale necesare pentru activitățile sale. Aceastea fiind spuse, propunerea ca AC să verifice certificatele de calitate, decade conform prevederilor legislative. La moment pe site-ul https://amdm.gov.md/ro s-a atașat un comunicat de modificare temporară a activității Agenției, iar grupul de lucru CAPCS, solicită respectuos propunerea unor termeni rezonabili necesari pentru a înregistra produsele, pe care autoritatea contractantă să le poată analiza. Dar ținem să menționăm că procedura de achiziție în cauză din COP a fost demarată ca licitație deschisă pentru a da posibilitatea operatorilor economici să înregistreze produsele lor.
Data:
9 febr 2024, 16:14
Subiectul întrebării:
Certificat privind lipsa datoriilor
Întrebare:
Verificati informatia si faceti modificarile corespunzatore https://monitorul.fisc.md/certificatul-privind-lipsa-sau-existenta-restantelor-in-cadrul-procedurilor-de-achizitii-publice-precizarile-sfs/
Răspuns (12 febr 2024, 09:50):
Bună ziua. Dat fiind faptul că există modificări și acces liber la informație, neprezentarea certificatului nu va fi motiv de descalificare a ofertei. Solicităm respectuos ca operatorii economici care nu vor prezenta Certificatul, să se asigure că informația despre compania lor poate fi accesată online fără dificultate, în caz contrar lipsa informației online va impune AC să solicite clarificări în conformitate cu Legea 131/2015 privind achizițiile publice. Totodată, de atras atenția că Certificatul privind lipsa datoriilor, care se solicită în cerințele documentației de atribuire, trebuie să fie valabil la data deschiderii ofertelor, iar pe site-ul oficial www.date.gov.md informația este prezentată la data verificării, care poate să nu fie echivalentă cu data deschiderii ofertelor.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".