Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 138 150 MDL
Perioada clarificărilor: 21 nov 2023, 13:07 - 23 nov 2023, 13:30
Perioada de depunere a ofertelor: 23 nov 2023, 13:30 - 27 nov 2023, 13:30

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Servicii de verificare periodică și metrologică 2024
Informația despre anulare
Motivul anulării
Necesitatea efectuarii modificărilor
Data anulării
23 nov 2023, 17:01
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
2038, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, bd.Dacia 5/2
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Cecoi Mariana
Telefonul de contact
0-22-53-16-33, 079436345
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
21 nov 2023, 13:07
Data ultimilor modificări
23 nov 2023, 17:02
Achizitii.md ID
21120614
CPV
50400000-9 - Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical şi de precizie
Tipul procedurii
Achiziții cu costuri mici
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Lista loturilor
Data:
21 nov 2023, 16:08
Subiectul întrebării:
divizare loturi
Întrebare:
Buna ziua! Solicitam respectuos sa divizati pe platforma loturile conform pozitiilor din anuntul de participare. Multumim anticipat!
Răspuns (22 nov 2023, 08:26):
evaluarea va fi efectuat[ conform cerin'elor anun'ului de participare
Data:
23 nov 2023, 11:08
Subiectul întrebării:
Divizare loturi
Întrebare:
Bună ziua! Cu referință la obligația reglementată de către actele normative cu incidență în domeniul achiziților publice, și anume: „În cazul în care achizițiile de bunuri, servicii sau lucrări sunt divizate pe loturi și se utilizează licitația electronică, aceasta se desfășoară pentru fiecare lot în parte” , precum și în vederea asigurării unei participări echitabile a operatorilor economicii se impune divizarea PE PLATFORMĂ a serviciilor solicitate PE LOTURI. Mulțumim anticipat!
Răspuns (23 nov 2023, 11:09):
HG 870/2022 nu prevede înpărțirea în loturi
Data:
23 nov 2023, 11:14
Subiectul întrebării:
HG 870/2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică
Întrebare:
La răspunsul dvs., ținem să menționăm și facem referință la prevederile HG 870/2022 și anume: 43. În cazul în care achizițiile de bunuri, servicii sau lucrări sunt divizate pe loturi și se utilizează licitația electronică, aceasta se desfășoară pentru fiecare lot în parte.
Răspuns (23 nov 2023, 11:20):
grupul de lucru a decis de achiziționa pe listă întreagă, ca urmare evaluarea va fi efectuată conform cerințelor anunțului de participare
Data:
23 nov 2023, 11:27
Subiectul întrebării:
HG 870/2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică
Întrebare:
HG 870/2022 impune autoritatea contractantă în cazul utilizării licitației electronice, de a asigura desfășurarea licitației electronice PENTRU FIECARE LOT ÎN PARTE! Rugăm insistent asigurarea participării operatorilor economici în strictă conformitate cu legislația de referință. Mulțumim anticipat!
Răspuns (23 nov 2023, 11:34):
35. Operatorul economic interesat de a participa la achiziția publică de valoare mică elaborează oferta în conformitate cu cerințele/criteriile solicitate de autoritatea/entitatea contractantă, o semnează electronic și o depune, până la data și ora-limită stabilită, în SIA „RSAP”. conform cerinețelor anunșului de participare evaluarea pe lista întreagă
Data:
23 nov 2023, 11:48
Subiectul întrebării:
HG 870/2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică
Întrebare:
În condițiile pct. 35 coroborat cu pct. 45 din HG 870/2022, dreptul de participare și interesul de participare manifestat nu poate fi îngrădit prin neasigurarea posibilității de participare în cadrul licitației electronice, pe loturi.
Răspuns (23 nov 2023, 12:13):
evaluarea va fi efectuată în conformitate cu invitație de participare cu respectarea principiilor de achiziții publice - transparența și eficiența achizițiilor publice
Data:
23 nov 2023, 12:21
Subiectul întrebării:
HG 870/2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică
Întrebare:
Clarificările noastre sunt pe subiectul participării, nu evaluării.
Răspuns (23 nov 2023, 12:35):
vă rog nu blovati procedura. toate condițiile de participare sunt indicate în anuntul de participare în baza deciziei grupului de lucru în strictă conformitate cu prevederile legale. împărțirea în loturi este obligatori numai pentru proceduri de licitație deschisă sau cop. pentru valoare mică nu este obligatoriu, adică la decizia grupului de lucru
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".