1
Perioada de actualizare
de la 20.11.2023 15:46
până la 08.12.2023 10:00
au rămas 12 ore
2
Propunerea ofertelor
de la 08.12.2023 10:00
până la 26.12.2023 10:00
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Perioada de actualizare
Valoarea estimată fără TVA 156 362 800 MDL
Perioada clarificărilor: 20 nov 2023, 15:46 - 8 dec 2023, 10:00
Perioada de depunere a ofertelor: 8 dec 2023, 10:00 - 26 dec 2023, 10:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Abonează-te
Conform caietului de sarcini
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD2004, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Bucuriei 12a
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Natalia Turcan
Telefonul de contact
79854555
E-mail
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
20 nov 2023, 15:46
Data ultimilor modificări
7 dec 2023, 14:06
Achizitii.md ID
21120242
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
dl lucrari 08.11.docx
Documentele la ofertă
-
20.11.23 15:46
caiet de sarcini r26 km 23.7-46.55 (sectorul 3) .doc
Documentele la ofertă
-
20.11.23 15:46
anunț de participare r26 sec 3.docx
Documentele la ofertă
-
20.11.23 15:49
duae r26 s3.doc
Documentele la ofertă
-
20.11.23 15:49
Data:
7 dec 2023, 14:06
Subiectul întrebării:
Referitor la constituirea Garanției de bună execuție
Întrebare:
Conform Hotărârii Guvernului Nr. 638 din 26.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări art. 155, autoritatea contractanta restituie (returnează) garanția de bună execuție (GBE) în termen de 15 zile de la semnarea Procesului Verbal la terminarea lucrărilor. Conform practicilor țărilor Europene 70% din valoarea GBE se returnează la terminarea lucrărilor iar restul 30% se returnează după semnarea Procesului Verbal de recepție finală, care urmează a fi desfășurată nu mai târziu de un an după semnarea PV la terminarea lucrărilor. Ținem să menționăm că art. 24 din legea calității nr.721 (ultima modificare luna octombrie 2022) se referă la perioada de garanție a lucrărilor executate dar nu la perioada de valabilitate a GBE. Totodată art. 30 a susnumitei legi specifică termenul de 5 ani pentru viciile ascunse și neconformitățile care nu au putut fi depistate la momentul desfășurării comisiilor de recepție la terminarea lucrărilor și recepției finale. Conform art. 30 proiectantul, verificatorul de proiecte atestat, fabricanții și furnizorii de produse pentru construcții, executantul (antreprenorul), responsabilul tehnic atestat, dirigintele de șantier atestat, specialistul laboratoarelor de încercări în construcții, expertul tehnic atestat, răspund potrivit obligațiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 5 ani de la recepția lucrării, precum și pe toată durata de existență a construcției pentru viciile structurii de rezistență, rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare, la data realizării ei. Prin prisma celor expuse mai sus solicităm expunerea autorității contractante referitor la desfășurarea recepției finale a lucrărilor și termenului de valabilitate a GBE ( Nu poate fi confundat termenul de garanție a lucrărilor executate cu valabilitatea GBE).
Subiectul întrebării
Întrebare
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".