1
Perioada de actualizare
de la 11.11.2023 19:32
până la 21.11.2023 20:02
2
Propunerea ofertelor
de la 21.11.2023 20:02
până la 01.12.2023 20:02
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 15 247 380 MDL
Perioada clarificărilor: 11 nov 2023, 19:32 - 21 nov 2023, 20:02
Perioada de depunere a ofertelor: 21 nov 2023, 20:02 - 1 dec 2023, 20:02

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Reconstrucția imobilului cu extindere pe vertical pe imobilul/terenul situat in mun. Chișinău, sectorul Centru, str. Sprincenoaia nr.1 (Etapa II)
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
3100, MOLDOVA, mun.Bălţi, mun.Bălţi, str. Dovator, 86
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Alexandru Spinu
Telefonul de contact
069348433
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
11 nov 2023, 19:32
Data ultimilor modificări
19 nov 2023, 20:02
Achizitii.md ID
21116452
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
model contract.docx
Model de сontract
Model contract
11.11.23 19:32
duae_ro_0.doc
Documentele la ofertă
DUAE
11.11.23 19:32
ds_lucrari (1).docx
Documentele la ofertă
Documentația standard nr.69 din 07.05 2021
11.11.23 19:32
anunt de participare-5 b.pdf anunt de participare-5 b.pdf
Documentele la ofertă
Anunț de participarea
14.11.23 18:55
7-1-1.docx
Documentele la ofertă
Deviz de cheltuieli-Formular Nr.1
19.11.23 20:02
2-1-3.docx
Documentele la ofertă
Deviz de cheltuieli-Formular Nr.1
19.11.23 20:02
2-1-1.docx
Documentele la ofertă
Deviz de cheltuieli -Formular Nr.1
19.11.23 20:02
2-1-6.docx
Documentele la ofertă
Deviz de cheltuieli-Formular Nr.1
19.11.23 20:02
2-1-2.docx
Documentele la ofertă
Deviz de cheltuieli-Formular Nr.1
19.11.23 20:02
Data:
13 nov 2023, 09:03
Subiectul întrebării:
anunt de participare
Întrebare:
Va rugam sa ajustati termenii pentru propunerea ofertelor conform legii :" LP lucrări: (<90 mln – 20 zile, >90 mln – 35 zile).
Răspuns (14 nov 2023, 09:58):
Conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în cazul achizițiilor publice în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 4, este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3), perioada cuprinsă între data publicării anunțului de participare în Buletinul achizițiilor publice și data-limită de depunere a ofertelor trebuie să fie de cel puțin 20 de zile. În același timp, alineatul (6) al aceluiași articol, în cazul în care autoritatea contractantă publică electronic întreaga documentație de atribuire si permite, începând cu data publicării anunțului de participare, accesul direct şi nerestricționat al operatorilor economici la documentație, precum și acceptă depunerea electronică a ofertelor, aceasta are dreptul de a reduce cu 5 zile perioadele prevăzute la alin. (2) Mulțumim pentru clarificare.
Data:
14 nov 2023, 09:22
Subiectul întrebării:
CS
Întrebare:
Intelegem ca, daca obiectivul dat este in cadrul ZEL, atunci este eliberat de TVA (accentuati Va rog)
Răspuns (14 nov 2023, 10:18):
Nu este regim vamal, respectiv, se aplică cota TVA. Mulțumim pentru clarificare.
Data:
14 nov 2023, 09:44
Subiectul întrebării:
desfasurata
Întrebare:
Stimata administratie, as ruga, dupa posibilitate, sa atasati forma desfasurata, pentru o claritate mai buna
Răspuns (14 nov 2023, 10:29):
În sistemul electronic a fost atațată documenția de atribuire detaliată: anuntul de participare, model de contract, inclusiv lista lucrărilor și cantitaea acestora ce umează a fi executată. Mulțumim pentru clarificare.
Data:
14 nov 2023, 09:48
Subiectul întrebării:
program
Întrebare:
se accepta formularele in WinDoc Deviz?
Răspuns (16 nov 2023, 13:30):
Se acceptă formularele standarde, semnate electronic, ce va cuprinde oferta detaliată a operatorului economic.
Data:
14 nov 2023, 10:42
Subiectul întrebării:
CS
Întrebare:
In deviz 2-1-1 la poz 89 Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana profilata "Planter GEO" volumul este 144.85m2, iar la celellalte este 244,8500m2, nu este o eroare tehnica?
Răspuns (14 nov 2023, 11:17):
Nu este o eroare tehnică, conform normelor volumul de lucări sunt corect indicate.
Data:
14 nov 2023, 16:46
Subiectul întrebării:
anunt de participare
Întrebare:
Răspuns (14 nov 2023, 09:58): Conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în cazul achizițiilor publice în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 4, este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3), perioada cuprinsă între data publicării anunțului de participare în Buletinul achizițiilor publice și data-limită de depunere a ofertelor trebuie să fie de cel puțin 20 de zile. În același timp, alineatul (6) al aceluiași articol, în cazul în care autoritatea contractantă publică electronic întreaga documentație de atribuire si permite, începând cu data publicării anunțului de participare, accesul direct şi nerestricționat al operatorilor economici la documentație, precum și acceptă depunerea electronică a ofertelor, aceasta are dreptul de a reduce cu 5 zile perioadele prevăzute la alin. (2) Mulțumim pentru clarificare. Are dreptul in cazul cind licitatia este publicata repetat.""" Legislația nu prevede reducerea termenului de depunere a ofertelor în cazul procedurii repetate. În același timp, art. 47 al Legii 131/15 prevede reducerea termenului de depunere a ofertelor la licitația deschisă, în cazul în care autoritatea contractantă publică electronic întreaga documentaţie de atribuire şi permite, începînd cu data publicării anunţului de participare, accesul direct şi nerestricţionat al operatorilor economici la documentaţie, precum și acceptă depunerea electronică a ofertelor. În acest caz, autoritatea contractanta are dreptul de a reduce termenul menționat cu 5 zile.
Răspuns (16 nov 2023, 13:24):
Articolul art. 47 (6) din Legea nr. 13/2015 privind achizițiile publice, nu reglementează în cazul procedurilor de achiziții publice publicate inițial sau repetat, și anume reducerea cu 5 zile poate fi aplicată în cazul în care anunțul de participare conține precizări privind adresa de internet la care documentația de atribuire este disponibilă, iar autoritatea contractantă acceptă depunerea electronică a ofertelor, acțiuni întreprinse de grupului de lucru. Însă ,având în vedere complexitatea procedurii de achiziție publică și volumul lucrărilor, a caietului de sarcini și clarificările depuse, termenul limită de depunere a ofertelor a fost extins cu 5 zile.Mulțumim pentru clarificare.
Data:
14 nov 2023, 21:51
Subiectul întrebării:
caiet de sarcini
Întrebare:
deviz 2-1-1, indicati va rog dimensiunile glasvandurilor, usilor si obloanelor
Răspuns (15 nov 2023, 19:44):
În devizul 2-1-2, au fost indicate dimensiunile glasvandurilor, ușilor si obloanelor. Mulțumim pentru clarificare.
Data:
15 nov 2023, 10:54
Subiectul întrebării:
Pct. 11 Certificat de școlarizare
Întrebare:
Stimate AC, în RM nu există domeniu de școlarizare pentru ,,Pardoseli epoxidice, Sistem Fuxrad ,, FX 50,, .... Solicităm excluderea criteriului de calificare pentru acest punct deaorece reprezintă un abuz de serviciu al AC în interes materiale sau în scopul realizării altor interese personale sau în interesul unei terţe persoane pe care doriți al favoriza ca cățtigăîtor al licitației.... Vă reamintim că în RM există diriginte de santier(școlarizat și atestat în domeniul construcției) care poartă răspundere pentru lucrările speciale în construcții.
Răspuns (16 nov 2023, 13:24):
Întru îndeplinirea cerinței ,,prezentarea certificatului de școlarizare” pentru pardoseli epoxidice, se acceptă document ce confirmă competențele ( școlarizarea/instruirea) personalului privind aplicarea vopselei epoxidice. Fiind prezentată o declarație de la operatorul economic cu privire la executarea lucrărilor similare (cu prezentarea documentelor confirmative ) sau prezentare unui certificat eliberat de către producător/reprezentant privind instruirea personalului. Mulțumim pentru clarificare.
Data:
15 nov 2023, 14:35
Subiectul întrebării:
CS
Întrebare:
In devizul 2-1-3 poz. 12 si 15 sin cu volumul (0) nu este o eroare?
Răspuns (15 nov 2023, 16:46):
Nu este o eroare, volumul de lucrări este pe 0 (zero). Mulțumim pentru clarificare.
Data:
15 nov 2023, 15:45
Subiectul întrebării:
cs
Întrebare:
buna ziua pozitia 8, In devizul 2-1-3 ce anume se exclude?
Răspuns (16 nov 2023, 13:27):
În devizul atațat în sistemul electronic, este menționat că materialele se exclud, fiind stipulate ca utilaj în pct. 1 și 2.
Data:
17 nov 2023, 09:47
Subiectul întrebării:
lista de cantitati
Întrebare:
am in vedere lista de cantitati desfasurat, daca e posibil?
Răspuns (19 nov 2023, 20:03):
Au fost atașate formularele cu lista cantităților desfășutate.
Data:
18 nov 2023, 20:23
Subiectul întrebării:
caiet de sarcini 2-1-1
Întrebare:
pozitia nr 24, va rog sa reveniti cu detalii ce tine de aceasta pozitie, ce materiale se exclud si ce materiale se inlocuiesc
Răspuns (19 nov 2023, 20:06):
Au fost atașate formularele cu lista cantităților desfășurate.
Data:
19 nov 2023, 11:05
Subiectul întrebării:
deviz 2-1-1
Întrebare:
pozitia 160-165, tevile trebuie a fi introduse in pozitie ca material?
Răspuns (19 nov 2023, 20:05):
În Formularul de deviz 2-1-1, nu sunt pozițiile 160-165.
Data:
21 nov 2023, 18:08
Subiectul întrebării:
deviz 2-1-2
Întrebare:
pozitia 146 Комплект подвески для cветильников cu cantitate 0 este o greseala? si pozitiile 160-165 Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru de 25 mm, inclusiv costul tevii / Труба гофрированная ПВХ с зондом? inclusiv costul tevii, trebuie de adaugat ca resursa aceasta pozitie de teava cu norma 1?
Răspuns (21 nov 2023, 19:15):
La poziția nr. 146 din devizul 2-1-2 nu este o eroare, volumul de lucrări este pe 0 (zero). Pentru pozițiile nr. 160-165 ofertele urmează a fi depuse conform cerințelor indicate în documentația de atribuire. Mulțumim pentru clarificare.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".