Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 266 116,86 MDL
Perioada clarificărilor: 26 oct 2023, 9:54 - 30 oct 2023, 10:00
Perioada de depunere a ofertelor: 30 oct 2023, 10:00 - 2 nov 2023, 10:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Lucrări de reparație la cabinetul radiografic (renghencabinet) la IMSP Spitalul raional Leova.

Informația despre anulare
Motivul anulării
Grupul de lucru pentru achiziții publice a IMSP Spitalul raional Leova în ședința din data de 03.11.2023 analizînd minuțios Caietul de sarcini expus la procedura simplificată pentru achiziția de valoare mică - a depistat că la elaborarea și întocmirea caietului de sarcini au fost comise erori , ceia ce face imposibil evaluarea ofertelor depuse în cadrul procedurii enumerate, evaluare ce ar încalcă nemijlocit prevederile art.7 lit. h) din Legea nr.131 din 03.07.2015 ,,privind achizițiile publice”.
Urmare celor relatate supra, grupul de lucru pentru achiziții publice a IMSP Spitalul raional Leova, conducîndu-se de prevederile art. 71 alin. (1) lit. g) din Legea nr.131 din 03.07.2015 ,,privind achizițiile publice” a decis de a anula procedura de achiziție și inițierea unei noi proceduri.
Data anulării
6 nov 2023, 14:58
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
6301, MOLDOVA, Leova, or.Leova, Ștefan cel Mare 63
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Iurie Grețu
Telefonul de contact
026322498
Datele achizitiei
Data publicării
26 oct 2023, 9:54
Data ultimilor modificări
6 nov 2023, 14:58
Achizitii.md ID
21110488
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Doar utilizatorii autorizați ai platformei pot să adreseze întrebări în perioada de clarificări.