1
Perioada de actualizare
de la 13.10.2023 11:11
până la 06.11.2023 15:00
2
Propunerea ofertelor
de la 06.11.2023 15:00
până la 04.12.2023 17:00
3
Licitaţie
nu va fi folosită
4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 600 000 EUR
Perioada clarificărilor: 13 oct 2023, 11:11 - 6 nov 2023, 15:00
Perioada de depunere a ofertelor: 6 nov 2023, 15:00 - 4 dec 2023, 17:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Transformator de forță 110/35/10 kV (1 buc.) cu puterea nominală de 25000kVA pentru SE Ungheni-110kV

Informaţia despre solicitant
Denumirea
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Angela Raileanu
Telefonul de contact
0-22-25-34-19
Datele achizitiei
Data publicării
13 oct 2023, 11:11
Data ultimilor modificări
26 oct 2023, 11:06
Achizitii.md ID
21103414
CPV
31100000-7 - Motoare, generatoare şi transformatoare electrice
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Cel mai bun raport cost - calitate
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
general information.docx
Criterii de eligibilitate
General information about the bidder
13.10.23 11:11
declaration.docx
Criterii de eligibilitate
Declaration regarding the personal situation
13.10.23 11:11
technical requirements. power transformer.pdf technical requirements. power transformer.pdf
Specificaţie tehnică
Technical requirements
13.10.23 11:11
formularul ofertei.docx
Criterii de eligibilitate
Oferta economică, asumată şi confirmată prin aplicarea semnăturii electronice și/sau semnată și ștampilată de către ofertant
13.10.23 11:11
garantie bancara pentru plata în avans.docx
Garanțiile la contract
garantie bancara pentru plata în avans
13.10.23 11:11
fisa tehnica.docx
Criterii de eligibilitate
Fisa tehnica
13.10.23 11:11
technical data sheet.docx
Criterii de eligibilitate
Technical data sheet
13.10.23 11:11
declaratia operatorului economic.docx
Criterii de eligibilitate
Declarația privind situația personală a operatorului economic
13.10.23 11:11
informatie generala.docx
Criterii de eligibilitate
Informații generale despre ofertant, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice și/sau semnată și ștampilată de către ofertant
13.10.23 11:11
participation notice.pdf participation notice.pdf
tenderNotice
Participation notice
13.10.23 11:11
bank guarantee form for advance payment.docx
Garanțiile la contract
bank guarantee form for advance payment
13.10.23 11:11
the bid.docx
Criterii de eligibilitate
The bid form
13.10.23 11:11
Transformator de forță 110/35/10 kV (1 buc.) cu puterea nominală de 25000kVA pentru SE Ungheni-110kV
Data:
26 oct 2023, 11:06
Subiectul întrebării:
Lucrări instalare sau alte tipuri de lucrări
Întrebare:
Preț-ul pentru Transformator, urmează să includă lucrări? Dacă urmează, care anume lucrări necesită a fi incluse în preț?
Răspuns (30 oct 2023, 11:09):
Conform prevederilor documentației de atribuire, transformatorul după producere urmează a fi livrat la SE Ungheni-110 kV. Descărcarea și montarea acestuia va fi efectuată de către beneficiar. Concomitent se informează că, în formularul ofertei este specificat că în prețul ofertei sunt incluse: 1. Cheltuieli de transport, 2.Supravegherea lucrărilor efectuate de beneficiar și 3.Cheltuieli privind prezența reprezentantului Beneficiarului la efectuarea testelor
Data:
27 oct 2023, 13:02
Subiectul întrebării:
Devamarea transformatorului
Întrebare:
Avînd în vedere depunerea ofertelor fără TVA, cum are loc procedura de devamare a transformatorului? Pe seama cui cad formalitățile(declarația de devamare) și cheltuielile de devamare, taxe vamale, taxe de import, inclusiv în cazul cînd de către ofertantul rezident nu se oferă certificatul de origine? Este Molelectrica scutită de oarecare cheltuieli la devamarea bunurilor?
Răspuns (30 oct 2023, 10:40):
1.Pentru operatorul economic rezident, procedurile de vămuire vor fi efectuate de către acesta. Pentru operatorul economic nerezident - de către entitatea contractantă. 2.Indiferent de prezentarea/neprezentarea certificatului de origine de către ofertantul rezident, toate cheltuielile de vămuire se vor suporta de către acesta, el fiind importatorul bunului. Entitatea contractantă va lua spre evaluare prețul final ofertat fără TVA. 3. ÎS Moldelectrica nu este scutită de cheltuieli la devamarea bunului dat.
Data:
1 nov 2023, 12:18
Subiectul întrebării:
Confirmarea valorilor din FT
Întrebare:
Vă rugăm să confirmați următoarele: 1. Randamentul solicitat în FT de 99,7% pentru sarcina 100% și factor de putere 1. Această cerință implică un coeficient PEI mai mare decât 99.7% și respectiv pierderi mult mai scăzute decât cele limite care ar satisface normele Ecodesign (Directive 2009/125/EC). 2. Cerința de izolație uniformă nu este corelată cu cerința pentru nulul înfășurării de ÎT, care este pentru un nivel de impuls de 250 kV față de 550 kV cât este pentru faze (punctul 5 și 3 respectiv din fișa tehnică). Vă rugăm să confirmați dacă într-adevăr se dorește izolație uniformă și în acest caz nulul înfășurăriI de ÎT va fi la nivelul fazelor (550 kV). 3. Vă rugăm să confirmați că toleranțele pentru tensiunile de scurtcircuit sunt conform IEC 60076-1 2011, respectiv: - între 115-11 kV toleranța ±7.5% care este considerată prima pereche de înfășurări (first pair of windings); - între 115-38.5 kV toleranța ±10% care este considerată a doua pereche de înfășurări (second pair). 4. Vă să confirmați toleranța la tensiunea de scurtcircuit solicitată pentru perechea de înfășurări 38.5-11 kV, +30%, -0%.
Răspuns (3 nov 2023, 15:13):
1. Formula pentru calculul PEI prezentată în anexa II la Regulamentul UE nr. 548/2014 se bazează pe puterea nominală a transformatorului Sr (MVA)pe baza cărei se calculează Pk fără să fie specificat factorul de putere la fel ca şi valoarea minimă a PEI pentru puterea nominală a transformatorului (MVA) din tabelul 1.7. Transformatorul oferit trebuie să respecte prevederile din regulament adică să aibă valoarea PEI ≥99,7 la puterea nominală Sr 25 MVA în condiţiile specificate în fişa tehnică. 2. Cu privire la nivelul de izolaţie a neutrului. Confirmăm cerinţa din specificaţia tehnică cu privire la izolaţia uniformă a înfăşurărilor transformatorului ceea ce înseamnă că neutrul înfăşurării transformatorului trebuie să aibă acelaşi nivel de izolaţie ca şi capătul linear (550 kV impuls de trăsnet unda plină pentru înfăşurarea TÎ a transformatorului). Totodată sunt valabile şi cerinţele cu privire la nivelul de izolaţie a trecerii izolate pentru neutru înfăşurării TÎ a transformatorului chiar dacă pentru trecere izolată respectivă se cere un nivel de izolaţie mai mic decât pentru capătul înfăşurării propriu zise (250 kV impuls de trăsnet unda plină). 3. Conform prevederilor pct. 3.17 din specificaţia tehnică „ pentru toate valorile garantate marjele specificate în standardele IEC sunt aplicabile, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel în prezentul document”. Ţinând cont de faptul că toleranțele pentru tensiunile de scurtcircuit pentru perechile de înfăşurări HV/LV şi HV/MV nu sunt specificate în document prevederile IEC sunt aplicabile în ordinea descrisă (HV/LV +/- 7,5%, HV/MV +/- 10%). 4. Pentru valoarea tensiunii de scurtcircuit pentru pereche MV/LV toleranţa de +30% / -0% specificată în cerinţele tehnice este aplicabilă
Data:
2 nov 2023, 11:17
Subiectul întrebării:
Acoperiri de protecție prin vopsire
Întrebare:
Pentru mediile exterioare severe categoria de corozivitate C5, conform standardului intern al producătorului, se recomandă galvanizarea la cald a radiatoarelor transformatorului. Vă rog să confirmați acceptarea galvanizării la cald a radiatoarelor.
Răspuns (3 nov 2023, 15:06):
Conform prevederilor specificaţiei tehnice pentru achiziţia transformatorului pct. 3.5.1 Radiatoare - radiatoarele galvanizate la cald nu sunt acceptabile
Data:
2 nov 2023, 19:08
Subiectul întrebării:
Mai multe oferte
Întrebare:
Se permite depunerea de către o persoană juridică a 2 sau mai multe oferte (ex: producători diferiți cu prețuri diferite) *oferta comercială+oferta tehnică*? Dacă da, în care condiții?
Răspuns (6 nov 2023, 08:49):
Conform prevederilor Legii74/2020 este denumit ofertant un “operator economic care a prezentat O OFERTĂ în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziții”. Astfel, fiecare potențial ofertant va formula O OFERTĂ ce va cuprinde propunerea financiară și propunerea tehnică, precum şi alte documente stabilite prin documentaţia de atribuire
Data:
6 nov 2023, 09:37
Subiectul întrebării:
Pierderi în regimul de mers în sarcină la puterea nominală
Întrebare:
Care sunte datele de referință dorite pentru parametrii nominali, pierderile în regimul de mers în sarcină la puterea nominală. ( ÎT/JT (relatate la 25 MVA), ÎT/MT (relatate la 25 MVA), MT/JT (relatate la 25 MVA))?
Răspuns (6 nov 2023, 10:53):
Pierderile pentru regimul de mers în sarcină trebuie prezentate pentru regimul de lucru la parametrii nominali a tensiunii curenţilor şi respectiv la puterea nominală de 25 MVA. Valorile pierderilor proprii zise sunt determinate de producătorul transformatorului reieşind din prevederile regulamentului UE nr. 548/2014 cu condiţia respectării altor parametrii conform specificaţiei tehnice
Data:
6 nov 2023, 09:41
Subiectul întrebării:
Izolația înfășurărilor
Întrebare:
Se admite propunerile tehnice de Izolare gradată a înfățurărilor ÎT, MT sau JT?
Răspuns (6 nov 2023, 10:54):
Conform p. 3.2 Înfăşurările din specificaţia tehnică „Toate înfăşurările transformatorului vor fi prevăzute cu izolaţia uniformă” respectiv cerinţele din fişa tehnică pentru izolaţia înfăşurărilor ÎT/MT/JT prevăd expres izolaţia uniformă. Transformatorul cu izolaţia gradată a înfăşurărilor în aceste condiţii va fi considerat neconform cerinţelor din specificaţia tehnică
Doar utilizatorii autorizați ai platformei pot să adreseze întrebări în perioada de clarificări.