1
Perioada de actualizare
de la 08.09.2023 13:59
până la 27.09.2023 09:13
2
Propunerea ofertelor
de la 27.09.2023 09:13
până la 30.09.2023 09:13
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 23 700 000 MDL
Perioada clarificărilor: 8 sept 2023, 13:59 - 27 sept 2023, 9:13
Perioada de depunere a ofertelor: 27 sept 2023, 9:13 - 30 sept 2023, 9:13

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Lucrări de reparație a segmentului de drum Nisporeni-Marinici,sector PC46+75-PC86+95
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
6401, MOLDOVA, Nisporeni, or.Nisporeni, str.Ioan Voda nr. 2
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Nina Gutanu
Telefonul de contact
026422440
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
8 sept 2023, 13:59
Data ultimilor modificări
22 sept 2023, 9:17
Achizitii.md ID
21091555
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
duae.doc
Documentele la ofertă
-
8.09.23 13:59
documentația standard lucrări.docx
Documentele la ofertă
-
8.09.23 13:59
caiet de sarcini l403 drumul nisporeni expert.docf1 (1).doc
Documentele la ofertă
-
8.09.23 14:00
anunț de participare.pdf anunț de participare.pdf
Documentele la ofertă
-
22.09.23 09:17
Data:
8 sept 2023, 15:19
Subiectul întrebării:
clarificare 1
Întrebare:
Buna ziua, publica-ți formularul de deviz F1.
Răspuns (11 sept 2023, 14:56):
Bună ziua, Formularul de deviz F1 este publicat. Revedeți documentele publicate.
Data:
12 sept 2023, 13:20
Subiectul întrebării:
Proiect si caiet de sarcini
Întrebare:
1. La cap 5.1 podet tubular poz 78 peretii de portal ST 10, conform devizului este 1 buc, consideram ca trebuie sa fie 2 buc, sau este unul existent? Poz 79 aripele laterale ST 4 pe deviz 4 buc consideram ca trebuie sa fie 2 buc deoarece este prevazut fintina la intrare (vezi poz 74). Verificati si concretizati volumele 2. La cap 6.1 amenajarea rigolelor, poz 197, rigola trapezoidala PC 55+00 - 58+82, sunt 382 m .l., devizyul prevede 145 m3 Poz 198 rigola triunghiulara PC 58+82 - 73+17 constituie 1435m.l. si de asemenea 145 m3, solicitam sa concretizati volumul de pamint excavat la aceste pozitii
Răspuns (14 sept 2023, 11:04):
1. Numai pe o parte( în aval) se instalează portalulST 10. În amonte se execută camera de captare din betonmonolit. 2.Corect. Aripele ST 4 trebue numai 2 bucați. 3. Rigola PC 55+00-PC58+82 are lungimea de 382 ml. proiectul prevede curațarea rigolei cu exc 145 m3. Volumele au fost verificate. 4.Rigola PC 58+82-PC73+17 are lungimea de 1435 m.l.Proiectul prevede curatarea rigolei cu exc 145 m3. Volumele au fost verificate.
Data:
13 sept 2023, 09:31
Subiectul întrebării:
clarificare
Întrebare:
Publicati formularul de deviz F1-A pentru a evita situatii interpretabile la etapa de evaluare a ofertelor.
Răspuns (18 sept 2023, 14:57):
Formular Nr.1 (Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1) este prezentata
Data:
15 sept 2023, 12:20
Subiectul întrebării:
Marcaj
Întrebare:
Citi m2 de marcaj sunt in proiect
Răspuns (18 sept 2023, 14:58):
. Marcaj rutier : linia 1.1.2 - 7908 m.l. ; linia 1.5 - 4025m.l.; linia 1.7 -142 m.l. (vezi borderoul general din proiect)
Data:
16 sept 2023, 15:43
Subiectul întrebării:
Clarificare
Întrebare:
Specificați tipurile de indicatoare rutiere dupa Regulamentul circulației rutiere.
Răspuns (18 sept 2023, 14:58):
Instalarea stilpelor din metal MC-1 - 18 buc; Instalarea indicatoarelor rutiere: ind 2.1 - 9 buc, ind 2.3 - 9 buc
Data:
16 sept 2023, 15:51
Subiectul întrebării:
Întrebare
Întrebare:
Daca este proiect de ce în caietul de sarcini nu este prevăzut și poziția trasarea axelor????
Răspuns (18 sept 2023, 14:59):
Restabilirea axelor este prevazuta in Capitolul1.Pregatirea terenului pentru construirea obiectivului din Geviz General. Lungimea totala a traseu constituie 4.0km
Data:
18 sept 2023, 15:48
Subiectul întrebării:
Restabilirea axelor
Întrebare:
Operati modificari la documentatie si includeti lucrarea de "restabilire si trasare a axelor" in caietul de sarcini
Răspuns (20 sept 2023, 09:21):
Trasarea drumului este prevazuta in cheltuieli de regie ca partea lucrarilor de geodezie
Data:
19 sept 2023, 09:47
Subiectul întrebării:
caietul de sarcini
Întrebare:
Pct.16 "(NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma " - 4877m3. Daca aceasta norma a fost modificata si prevede doar compactarea, unde in deviz este prevazuta lucrari pentru asternerea volumului de pamint?
Răspuns (19 sept 2023, 12:22):
p16 prevede nimai compactarea. Vezi p11 si 14 care prevede lucrari la discarcare
Data:
19 sept 2023, 10:50
Subiectul întrebării:
Caietul de sarcini
Întrebare:
Incarcati va rog caietul de sarcini forma desfasurata, cu cantitatile pe unitate de masura la manopera, utilaj si materiale, asa cum sunt cerintele la moment.
Răspuns (20 sept 2023, 09:19):
S-a încărcat forma desfășurată a caietului de sarcini.
Data:
19 sept 2023, 22:05
Subiectul întrebării:
Garantia de buna executie
Întrebare:
Va rugăm să acceptați garanție de bună execuție a contractului prin rețineri succesive din plata cuvenită, în condițiile în care termenul de executare este unul mai mare de 2 ani?
Răspuns (20 sept 2023, 08:20):
La etapa semnării contractului se va stabili modalitatea respectivă.
Data:
20 sept 2023, 09:29
Subiectul întrebării:
Clarificari
Întrebare:
Faceti trimitere exacta la cadrul legal cu privire la acoperirea cheltuielilor de trasare a axelor in cheltuieli de regie.
Răspuns (20 sept 2023, 11:15):
CPL 01.03-2012 Prezentul document normativ stabileşte structura, conţinutul şi modul de calculare a cheltuielilor de regie ce se cuprind în valoarea lucrărilor de construcţii, montaj, reglare-demarare, reparaţii la construcţii şi de restaurare (lucrări de construcţii) Capitolul 4 Cheltuieli pentru organizarea de şantier 4.6 Cheltuieli legate de lucrările geodezice executate pentru realizarea lucrărilor de antrepriză: a) retribuţiile personalului (inclusiv contribuţii la asigurările medicale şi sociale) care execută lucrările geodezice: b) valoarea materialelor, uzura, repararea, transportul utilajelor, instrumentelor şi aparatelor geodezice, inclusiv cheltuieli pentru studiile geodezice de bază recepţionate de la organizaţia de proiectare şi prospectare.
Data:
20 sept 2023, 09:33
Subiectul întrebării:
Formular
Întrebare:
Sa solicitat si anterior sa publicati formularul de deviz F1 lista de cantitati desfasurat. Este o cerinta obligatorie pentru autoritatea contractanta. Pentru a evita interpretarea eronata a normelor si consumelor de resurse.
Răspuns (20 sept 2023, 11:19):
Revedeți documentația de atribuire.
Data:
21 sept 2023, 17:06
Subiectul întrebării:
Intrebare
Întrebare:
Buna ziua, care este termenul pentru garantia lucrarilor?
Răspuns (22 sept 2023, 09:20):
Bună ziua, termenul de garanție a lucrărilor- min 4 ani. Vedeți Anunțul de participare
Data:
22 sept 2023, 09:35
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini - asternerea pamintului
Întrebare:
In p11 - sunt prevazute lucrari de Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II . In p14 - sunt prevazute Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II . Aceste lucrari nicidecum NU PREVAD ASTERNEREA STRATIFICATA a PAMINTULUI INAINTE DE COMPACTARE, lucrarile de intretinere a drumului si cele de descarcare in depozit-specificate de Dvs - sunt cu totul alte tipuri de lucrari. Rugam sa includeti lucrari de asternere a pamintului, inainte de compactare, in volum de 4877m3, lucrari absolut necesare pentru realizarea lucrarilor de terasament.
Răspuns (25 sept 2023, 09:09):
La întrebarea respectivă deja am răspuns.Vedeți raspunsul mai sus.
Data:
22 sept 2023, 09:44
Subiectul întrebării:
Garantia de buna executie
Întrebare:
Cum e posibil sa cereti garantie de buna executie de 4 ani de la antreprenor, pentru lucrari de reparatie, cind sistemul rutiere existent se ranforseaza cu un start de piatra sparta si se adauga 2 straturi de asfalt, fara a interveni la fundatia drumului?
Răspuns (25 sept 2023, 09:13):
Este o cerință legală a grupului de lucru pentru achiziții.
Data:
25 sept 2023, 13:25
Subiectul întrebării:
Cerințele caietului de sarcini, nu trebuie să fie disproporționate în raport cu scopul urmărit.
Întrebare:
Ținând cont că sunt mai multe etape de recepție a lucrărilor în limita soldului alocat, recepționarea fiecărei etape urmează să fie efectuată anual, rugăm confirmarea acestui fapt?
Răspuns (25 sept 2023, 15:43):
Acest lucru se va stabili la încheierea contractului.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".