Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 199 500 MDL
Perioada clarificărilor: 6 sept 2023, 11:17 - 13 sept 2023, 11:30
Perioada de depunere a ofertelor: 13 sept 2023, 11:30 - 20 sept 2023, 11:30

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

"Compoziția formulelor de început conform HG nr. 338 din 11.05.2011 ,,pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind formulele de început
şi formulele de continuare ale preparatelor pentru sugari şi copii mici” modificată prin și HG 179/2018 cu privire la aprobarea regulamentelor sanitare privind alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, alimentele destinate unor scopuri medicale speciale și înlocuitorii unei diete totale pentru controlul greutății. * Autorizație sanitară sau Certificat de înregistrare în siguranța alimentelor ** Certificat de calitate a produselor - eliberat de producător – copie – confirmată prin semnătura electronică a Participantului. *** Certificat privind siguranța alimentelor, emis de către un organ abilitat (ex: ISO 22000, BRCGS, FDA, etc). Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui: nu mai puțin de 60% din cel inițial pentru bunurile cu o valabilitate de 2 ani şi mai mult şi de 80% din cel inițial pentru bunurile cu o valabilitate de până la 2 ani."
Informația despre anulare
Motivul anulării
In temeiul art. 71, litera b - numărul de ofertanţi/candidaţi care întrunesc cerințele de calificare și selecție este mai mic decît numărul minim prevăzut pentru fiecare procedură, iar autoritatea nu a optat, conform prevederilor specifice, pentru continuarea procedurii de atribuire;
Data anulării
21 sept 2023, 14:46
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Codul fiscal/IDNO
Adresa
4701, MOLDOVA, Briceni, or.Briceni (r-l Briceni), str. Mihai Eminescu 48
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
OLEG BURDUJAN
Telefonul de contact
+373/247/25644;25642
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
6 sept 2023, 11:17
Data ultimilor modificări
21 sept 2023, 14:46
Achizitii.md ID
21091067
CPV
15500000-3 - Produse lactate
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".