1
Perioada de actualizare
de la 30.08.2023 15:48
până la 06.09.2023 14:47
2
Propunerea ofertelor
de la 06.09.2023 14:47
până la 10.09.2023 08:46
3
Licitaţie
de la 11.09.2023 11:00
până la 11.09.2023 15:28
4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 452 120 MDL
Perioada clarificărilor: 30 aug 2023, 15:48 - 6 sept 2023, 14:47
Perioada de depunere a ofertelor: 6 sept 2023, 14:47 - 10 sept 2023, 8:46

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Materiale de construcție (suplimentar)

Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2032, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str.Nicolae Titulescu 35
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Victoria Bradu
Telefonul de contact
022409775
Datele achizitiei
Data publicării
30 aug 2023, 15:48
Data ultimilor modificări
4 sept 2023, 14:47
Achizitii.md ID
21090556
CPV
44100000-1 - Materiale de construcţii şi articole conexe
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
3. duae .pdf 3. duae .pdf
Documentele la ofertă
-
30.08.23 15:48
3. duae .doc
Documentele la ofertă
-
30.08.23 15:48
3. documentația standard.docx
Documentele la ofertă
-
4.09.23 14:47
3. documentația standard - modificat.pdf 3. documentația standard - modificat.pdf
Documentele la ofertă
-
4.09.23 14:47
3. anunț de participare - modificat.pdf 3. anunț de participare - modificat.pdf
Documentele la ofertă
-
4.09.23 14:47
Vopsea pe baza de copolimeri
Data:
30 aug 2023, 18:46
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcina
Întrebare:
Stimată, autoritate contractantă, solicităm respectuos să ne clarificați referitor la anunț, conform cerințelor Dvs sub punctul 4 Act ce confirmă calitatea bunului, aceste acte trebuie sa fie in conformitate cu Legea 721 din 02.02.1996 și LEGE Nr. 235 din 01-12-2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii, sau la evaluare aceste Legi vor fi ignorate și bunurile vor fi achiziționate fără a respectarea ART 72 a) respectarea legii, ordinii de drept, bunelor moravuri şi eticii profesionale; din LEGE Nr. 131 din 03-07-2015.
Răspuns (1 sept 2023, 11:30):
Bună ziua. pentru lotul nr.4 Vopsea pe bază de copolimeri s-a solicitat Act care atestă conformitatea / calitatea bunurilor propuse (certificat sau raport de încercări sau declarație de conformitate / calitate, oricare alt act demonstativ) - să fie eliberat de organul abilitat național și/sau internațional, prezentat prin copie, confirmată prin semnătură electronică atât a Solicitantului cât și a Participantului. La fel cerință obligatorie este ca Produsul propus trebuie să respecte legislația RM; să fie în confomrtate cu HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerinţele minime pentru comercializarea produselor pentru construcţii; HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor; Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice.
Data:
31 aug 2023, 12:11
Subiectul întrebării:
Robinet dublu serviciu din alama
Întrebare:
Puteti sa-mi explicati, va rog, cum arata pozitia № 7 "Robinet dublu serviciu din alama pentru lavoar cu ventil 15mm (1/2)", sau sa timiteti linkul, unde putem sa-l vedem, sau daca este posibil sa timiteti o poza.
Răspuns (1 sept 2023, 11:41):
indicați vă rog o poștă electronică, sau reveniți cu un mesaj la adresa victoria.bradu@anp.gov.md pentru modele de poze
Vopsea pe baza de copolimeri
Data:
1 sept 2023, 12:44
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcina
Întrebare:
Stimată AC, răspunsul Dvs este ambigui si ne clar, actele de conformitate Conform Legii 235 din 01-12-2011 Art 20 Certificare (3) Conformitatea produselor cu cerințele esențiale aplicabile se atestă prin certificat de conformitate, emis de organismul de certificare acreditat. Astfel dorim să ne explicații daca conformitatea produselor trebuie de demonstrat cu certificate emise legal ( organism de certificare si teste de laborator acreditat) sau veți accepta si certificate emise contrar prevederilor legale ? In caz ca Dvs puneți accent pe Declarația de conformitate aici vă aducem la cunoștință Conform legii prenotate Art 19 Declarația de conformitate d) identificarea organismelor de evaluare a conformității antrenate, ale căror rezultate se utilizează, precum şi identificarea statutului lor de acreditare; e) lista completă şi clară a standardelor aplicabile sau a altor cerințe specificate;
Răspuns (1 sept 2023, 15:50):
Stimate potențial participant, ANP, în calitatea sa de autoritate contractantă, a demarat procedura de achiziții, cu respectarea întocmai a principiilor de domeniu, în relațiile de achiziții publice. Prin urmare, prin intermediul documentației de atribuire, s-a efectuat o descrieie amplă și accesibilă a condițiilor de participare, pentru potențialii ofertanți în cadrul procedurii de achiziție. Astfel, ANP, a solicitat demonstrarea conformității/calității pentru bunurile ofertate, prin oricare mijloace/acte elaborate în acest scop, ori legiuitorul, prin intermediul legii nr. 235/2001, prevede atît declarația de conformitate cît și certificatul de conformitate ca acte doveditoare în acest sens. Ținem să remarcăm că, caracteristicile principale ale produselor făcute de vînzător, producător sau reprezentantul autorizat al acestuia, pot fi argumentate și prin etichetare și etalonare, așa cum prevede legea nr. 105/2003, ,,Privind protecția consumatorului”. Așa deci, în eventualiatea aparițiilor suspiciunilor de neconformitate, sau a unor specificări necomplete, autoritatea contractantă urmează să evalueze rezultatele în conformitate cu prevederile legii 131/2015, inclusiv prin solicitarea clarificărilor, iar în cazul unor suspiciuni de fraudă, se va informa autoritatea de supraveghere a pieței specificată în reglementarea tehnică a produsului respectiv și/sau autorității de reglementare.
Vopsea pe baza de copolimeri
Data:
1 sept 2023, 17:48
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcina
Întrebare:
Bună ziua, Solicităm respectuos sa ne oferiți clarificări referitor la acest lot si anume unde Domniile Voastre scrieți de tip EUROTON LAV, la ce caracteristici vă referiți ca trebuie sa corespundă acest produs ? Densitate ? Aspect? PH? Fineța de dispersie ? Timpul de uscare? Vă rugăm să ne oferiți detalii suplimentare. Mulțumim
Răspuns (4 sept 2023, 14:50):
Bună ziua. Au fost operate suplimentări în caietul de sarcini.
Data:
4 sept 2023, 10:55
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcina
Întrebare:
Vopsea pe baza de copolimeri destinata pentru lucrari interioare sau exterioare?
Răspuns (4 sept 2023, 14:51):
Bună ziua. Vopseaua este destinată pentru lucrări interioare.
Doar utilizatorii autorizați ai platformei pot să adreseze întrebări în perioada de clarificări.