Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 833 340 MDL
Perioada clarificărilor: 28 aug 2023, 12:43 - 7 sept 2023, 12:00
Perioada de depunere a ofertelor: 7 sept 2023, 12:00 - 19 sept 2023, 12:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Servicii de automatizare/digitalizare a proceselor interne și a celor conexe în domeniul relațiilor funciare (superficie, locațiune, privatizare)
(servicii de dezvoltare software pentru automatizarea proceselor de evidență redevenței/chiriei ca obiect a superficiei/locațiunii terenurilor municipale «e-superficia»)
Informația despre anulare
Motivul anulării
Se anuleaza procedura de achiziție publică in temeiul Legii nr.131 privind achizițiile publice din 03.07.2015 art.71 alin.1, lit.g), a aparut necesitatea de modificare a caietului de sarcini
Data anulării
14 sept 2023, 11:27
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD 2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Nina Colodroțchi
Telefonul de contact
079442988
Datele achizitiei
Data publicării
28 aug 2023, 12:43
Data ultimilor modificări
14 sept 2023, 11:28
Achizitii.md ID
21090191
CPV
72200000-7 - Servicii de programare şi de consultanţă software
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Doar utilizatorii autorizați ai platformei pot să adreseze întrebări în perioada de clarificări.